Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zakład Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZakład Patomorfologii


Kierownik Zakładu:
lek. med. Iwona Morawska
specjalista patomorfolog, specjalista radiolog
       telefony:
  Sekretariat   77 45 20 840
  Kierownik Zakładu   77 45 20 840
  Laboratorium histopatologiczne   77 45 20 844
  Prosektorium   77 45 20 848


Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Zakres świadczonych przez Zakład Patomorfologii usług obejmuje wykonywanie:

1. diagnostyki chirurgicznej w zakresie:

badań histopatologicznych materiału tkankowego;
badań śródoperacyjnych materiału tkankowego;
badań cytologicznych materiału złuszczeniowego;
badań cytologicznych materiału uzyskiwanego drogą aspiracji cienkoigłowej;
badań cytologicznych z płynów z jam ciała, popłuczyn, plwocin;
badań histochemicznych;

2. diagnostyki sekcyjnej na poziomie makroskopowym i mikroskopowym;

3. dokumentacji fotograficznej na poziomie mikroskopowym.

Posiadany przez Zakład wysokiej jakości sprzęt oraz zatrudniony wykwalifikowany, z wieloletnią praktyką i dużym doświadczeniem zawodowym personel zapewnia wykonywanie badań na wysokim poziomie pod względem technicznym i merytorycznym.

Pracownia histopatologiczna dysponuje następującą aparaturą medyczną:

Procesor Tkankowy Leica TP 1050;
Kriostat Leica CM 3000;
Leica Autostainer XL;
Zatapiarka parafinowa Leica EG 1160;
Podgrzewacz parafiny Leica;
Mikrotomy Leica RM2145;
Dygestorium chemiczne Labcaire 4850;
Dygestorium Tkankowe Grosslab Senior Shandon;
Cytospin 3 Shandon;
Cieplarki Heraeus;
Mikroskop uniwersalny DMRB Leica z Przystawką szkoleniową;
Mikroskopy BX 40 Olympus;
Odwapniacz kostny Shandon;
Mikrotom Knife Sharpener Leica

Badania wykonujemy w pracowniach dostosowanych do usług realizowanych przez Zakład z wydzielonymi pomieszczeniami do:

przyjmowania materiałów biologicznych;
pobierania wycinków tkankowych;
przygotowywania preparatów;
archiwizowania bloczków parafinowych, preparatów i dokumentacji medycznej.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.17 13:13