Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZakład Diagnostyki Obrazowej


Kierownik Zakładu:
lek. med. Andrzej Sznajder
specjalista radiodiagnostyki
       telefony:
  rejestracja   77 45 20 330
  FAX   77 45 20 331
  rejestracja   77 45 20 340
  sekretariat   77 45 20 343
  kierownik   77 45 20 344

e-mail: radiologia@wcm.opole.pl

Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową obejmującą: badania RTG, USG, łącznie z technika dopplerowską, badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badania angiograficzne w technice cyfrowej angiografii subtrakcyjnej.

W skład zakładu wchodzą następujące pracownie:

Pracownia Rezonansu z najnowocześniejszym aparatem Siemens Avanto o natężeniu pola 1,5 T umożliwiającym pełny zakres badań, w tym obrazowanie dyfuzyjne, badania anio MR, badania MR serca oraz spektroskopię.
Pracownia Tomografii Komputerowej, dysponująca wielorzędowym tomografem spiralnym SIEMENS SENSATION 64 wraz ze strzykawką automatyczną. Odpowiednie oprogramowanie i umiejętności zatrudnionych tam specjalistów umożliwiają między innymi wykonywanie badań angio-TK aorty, naczyń wieńcowych i obwodowych oraz wirtualnej kolonoskopii, cystoskopii i bronchoskopii.
Pracownie Rtg - dysponują trzema wielofunkcyjnymi aparatami rentgenowskimi, z pełną automatyką zdjęciową, umożliwiającymi wykonanie całego spectrum badań radiologicznych.
Pracownie USG - posiadają trzy wielogłowicowe aparaty do pełnej diagnostyki ultrasonograficznej, łącznie z techniką Dopplerowską.
Pracownia Badań Naczyniowych dysponuje aparatem naczyniowym SIEMENS ARTIS ZEE, umożliwiającym pełną diagnostykę naczyniową w systemie cyfrowym - DSA w tym także w opcji obrazowania wielopłaszczyznowego 3D oraz prowadzenie zabiegów typu PTA, embolizacja i zakładanie stent-graftów aortalnych.
W dyspozycji Zakładu są także dwa aparaty przyłóżkowe, dzięki którym wykonujemy badania radiologiczne u chorych, u których transport do pracowni jest przeciwwskazany, w dowolnym miejscu na terenie szpitala.

Od 2005 roku Zakład dysponuje zintegrowanym systemem radiologii cyfrowej pośredniej opartej na dwóch wielokieszeniowych czytnikach oraz trzech dwumonitorowych cyfrowych stacjach diagnostycznych i trzech kamerach laserowych. Konwencjonalna technika wykonywania dokumentacji zdjęciowej została w całości zastąpiona przez system cyfrowej archiwizacji na nośnikach CD i filmach z suchych kamer laserowych.

Kompleksowa archiwizacja wyników badań radiologicznych, zdjęć RTG oraz obrazów cyfrowych TK i MR prowadzona jest w systemie archiwizacji i dystrybucji - NetRaad firmy CGM (dawniej UHC). System umożliwia całodobowy dostęp do wszystkich badań w obrębie całego szpitala.

Poza wysokiej klasy aparaturą dysponujemy także dużym potencjałem osobowym. W Zakładzie pracuje 14 lekarzy w tym specjalistów stopnia z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej (8 osób), lekarzy posiadających dodatkowo specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii (po jednej osobie), oraz 5 rezydentów, 25 techników RTG, 9 pielęgniarek oraz personel pomocniczy.

Zakład pełni całodobowy dyżur z pełnym zakresem usług, co umożliwia diagnostyczne zabezpieczenie urazów wielonarządowych z terenu całego województwa.

Rocznie Zakład wykonuje między innymi ponad 5000 badań TK, 10000 badań USG, ponad 3000 badań UDP oraz około 50000 badań RTG. Właściwa organizacja pracy, intensywne szkolenia personelu pozwalają nam na utrzymanie odpowiednich europejskich standardów wykonywanych badań.

Zakład Diagnostyki Obrazowej jako istotna jednostka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu bierze udział w przygotowaniach do certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. W ramach wyżej wymienionych działań Zakład opracował i wdrożył między innymi stosowne procedury, jak również cele jakościowe i środowiskowe, wyniki badań satysfakcji pacjentów oraz karty działań zapobiegawczych.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:41