Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZakład Mikrobiologii

dr n. med. Krzysztof Burdynowski
Kierownik Zakładu:
dr n. med. Krzysztof Burdynowski

e-mail: krzysztofb@wcm.opole.pl
       telefony:
  kierownik   77 45 20 880
  rejestracja   77 45 20 881
  zakład   77 45 20 882
  zakład   77 45 20 883
  FAX   77 45 20 884

e-mail: mikrob@wcm.opole.pl

Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu należy do sieci OPTY i EARS - krajowych i europejskich laboratoriów monitorujących oporność bakterii na leki.

Zakład jest wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów pod numerem 0191.

Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pracuje 7 dni w tygodniu, w godzinach od 07:30 do 15:00. W dni robocze przyjmowanie badań i pobieranie materiału do godz 14:00. W soboty i niedziele pobrany materiał przyjmowany jest do godziny 10:00 (w dni wolne od pracy nie pobieramy materiału w Zakładzie), a wyniki wydawane są od godziny 14:00. Badania wykonywane są przy użyciu automatycznych systemów bakteriologicznych, połączonych laboratoryjną siecią informatyczną, co zapewnia uzyskanie wyniku końcowego w ciągu nawet kilkunastu godzin od momentu otrzymania materiału do badania. W przypadku krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego informacje o dodatnim wyniku posiewu uzyskać można już po kilku godzinach.

Bierzemy udział w systemach zewnętrznej kontroli jakości badań mikrobiologicznych: krajowym -"Polmicro" oraz międzynarodowym - NEQUAS uzyskując bardzo dobre wyniki.

1. Pracownie:

Pracownia ogólna
Pracownia schorzeń jelitowych
Pracownia schorzeń układu oddechowego
Pracownia schorzeń układu moczo-płciowego
Pracownia parazytologiczna
Pracownia serologii chorób infekcyjnych
Pracownia higieny środowiska szpitalnego
Pracownia kontroli jakości
Pracownia przygotowania pożywek

2. Ludzie:

Kierownik:
dr n. med. Krzysztof Burdynowski
specjalista mikrobiolog

Zastępca Kierownika Zakładu:
mgr Joanna Kowalska
specjalista mikrobiolog

Asystenci:
mgr Małgorzata Wilczyńska, specjalista mikrobiolog
mgr Tomasz Grzeszek, mikrobiolog
mgr Agnieszka Łukasiuk
mgr Anna Chojna-Góral

Technicy i pracownicy obsługi

3 Zakres świadczeń Zakładu Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu:

I. Oferujemy kompleksową końcową diagnostykę bakteriologiczną przy użyciu metod hodowlanych i serologicznych w zakresie:

 
A schorzeń centralnego układu nerwowego, układów: pokarmowego, oddechowego moczo-płciowego, posocznic, schorzeń ropnych i innych schorzeń o etiologii bakteryjnej z uwzględnieniem flory beztlenowej oraz takich bakterii, jak Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, Borrelia, Helicobacter, Campylobacter wraz z oznaczeniem wrażliwości na leki przeciwbakteryjne (łącznie z oznaczeniem minimalnego stężenia hamującego - MIC) oraz identyfikacją niebezpiecznych mechanizmów oporności (wysoka oporność na aminoglikozydy, metycylinooporność, oporność pneumokoków na penicylinę, b- laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym, indukowalna oporność na makrolidy/linkosemidy, oporność enterokoków i gronkowców na glikopeptydy)

 
B badanie nosicielstwa bakterii uznanych za niebezpieczne ze względów epidemiologicznych

 
C kompleksową diagnostykę schorzeń o etiologii grzybiczej
   (a) w zakresie grzybów drożdżopodobnych wraz z oznaczeniem ich oporności na leki przeciwgrzybicze metodą stężeń krytycznych
   (b) w zakresie diagnostyki Pneumocystis carini

 
D kompleksową diagnostykę inwazji pasożytniczych przy użyciu metod mikroskopowych (mikroskop optyczny i fluorescencyjny) oraz immunoenzymatycznych

 
E diagnostykę wybranych schorzeń o etiologii wirusowej (wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C, AIDS , różyczka, cytomegalia, wykrywanie antygenów wirusów RSV, rotawirus, adenowirus i inne) przy użyciu metod serologicznych

 
F badania stanu higieny środowiska szpitalnego

 
G biologiczną kontrolę skuteczności procesu sterylizacji oraz kontrolę jałowości materiałów, płynów i narzędzi

 
H wykonywanie analiz statystycznych rozkładu drobnoustrojów na poszczególnych Oddziałach oraz rozkładu i zmian wrażliwości na leki przeciwbakteryjne z uwzględnieniem niebezpiecznych mechanizmów oporności

 
I wykrywanie zakażeń szpitalnych i wykonywanie analiz dotyczących zapobiegania tych zakażeń

II. Współpracujemy z:

 
A Komitetem Terapeutycznym w zakresie prowadzenia szpitalnej polityki antybiotykowej

 
B Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych w zakresie wykrywania i zapobiegania zakażeniom

 
C Uczelniami medycznymi i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego

III. Prowadzimy szkolenia pracowników szpitali i laboratoriów mikrobiologicznych w zakresie:

 
A Teorii i metodyki badań wykonywanych przez Zakład

 
B obsługi systemów automatycznych i informatycznych w laboratorium mikrobiologicznym

 
C staży specjalizacyjnych dla zainteresowanych pracowników medycznych.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:48