Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Zakup i dostawa wody do picia w butlach2019-02-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-22
  » Wzór umowy na usługę 2019-02-22
  » Wzór umowy na dzierżawę 2019-02-22

Postępowanie na dzierżawę nieruchomości oraz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.2019-02-22
  » Ogłoszenie 2019-02-22
  » Opis 2019-02-22
  » Dane techniczne 2019-02-22
  » Wykaz urzadzeń 2019-02-22
  » Rys. 1. Instalacja 2019-02-22
  » Rys. 2. Instalacja 2019-02-22
  » Rys. 3. instalacja 2019-02-22
  » Projekt umowy 2019-02-22
  » Wzór oferty 2019-02-22
  » Załącznik nr 1 do oferty 2019-02-22
  » Załącznik nr 2 do oferty 2019-02-22

Zakup i dostawa specjalistycznych środków myjących oraz czyszczących2019-02-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-22
  » Wzór umowy 2019-02-22

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń2019-02-19
  » Ogłoszenie 2019-02-19
  » Sprostowanie 2019-02-19
  » Pytania i odpowiedzi 2019-02-20

Telefony stacjonarne przewodowe i bezprzewodowe2019-02-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-18

Zaprojektowanie i zbudowanie nowej strony internetowej, intranetowej i BIP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Wzór umowy 2019-02-15
  » Formularz ofertowy 2019-02-15

Zaprojektowanie akcydensów z wykorzystaniem obowiązującego logo i misji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Wzór umowy 2019-02-15
  » Formularz ofertowy 2019-02-15

Pendrive z nadrukiem firmowym – 40 szt.2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-02-15

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki myjki – dezynfektora do naczyń sanitarnych oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi2019-02-13
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-13
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-13
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-13
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-13
  » Załącznik nr 4, Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowaniu 2019-02-13
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-13
  » Pytania i odpowiedzi 1 2019-02-19
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-02-19

Myszy i klawiatury komputerowe A4Tech2019-02-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-12
  » Wybór oferty 2019-02-18

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do procedury ECMO dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii2019-02-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-08
  » Wzór umowy 2019-02-08

„Zakup i dostawa 1 szt. szafy zewnętrznej na 4 butle gazowe”2019-02-06
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-06
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-06
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-06
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-02-06
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-06

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. Myjki / Dezynfektora Clinox 3A Total oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi2019-02-06
  » Zapytanie ofertowe MyjkaDezynfektor 2019-02-06
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-06
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-06
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-02-06
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-06
  » Unieważnienie postępowania 2019-02-12

ZAKUP I DOSTAWA ELEKTROD DO ABLACJI CHŁODZONYCH2019-02-04
  » Ogłoszenie 2019-02-04
  » Informacja 2019-02-05
  » Wynik 2019-02-12

Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem instrumentarium przez okres trwania zabiegu.2019-01-31
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-31
  » Wzór umowy 2019-01-31

Tonery do drukarek Brother DCP-L6600DW, OKI B412dn oraz tusze do duplikatora Epson PP-100II2019-01-28
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-28
  » Wybór oferty 2019-01-31
  » Sprostowanie 2019-02-04

Świdczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym2019-01-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-22
  » Pytania i odpowiedzi 2019-01-23
  » Sprostowanie 2019-01-23
  » Informacja 2019-01-24
  » Wybór oferty 2019-01-31

Malowanie Kuchni wraz z innymi robotami remontowymi2019-01-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-22
  » Przedmiar robót 2019-01-22
  » Opis techniczny robót 2019-01-22
  » Formularz oferty 2019-01-22
  » Wzór oświadczenia 2019-01-22
  » Wzór umowy 2019-01-22
  » Uzupełnienie 2019-01-23
  » Załącznik 2019-01-24
  » Wybór oferty 2019-02-13

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno porządkowego na Oddziale Kardiochirurgii na potrzeby uruchomienia Pododdziału Terapii Kardiochirurgicznej. 2019-01-22
  » Zaytanie ofertowe 2019-01-22
  » Przedmiar robot 2019-01-22
  » Wzor umowy 2019-01-22
  » Wybór oferty 2019-02-07

Zakup i dostawa wierteł elastycznych2019-01-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-21
  » Wybór oferty 2019-01-28

Zakup i dostawa staplerów, ładunków do staplerów oraz instrumentu do mocowania siatek przepuklinowych2019-01-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-21
  » Wzór umowy 2019-01-21
  » Wynik 2019-02-13

Monitorowanie i planowanie budżetu szpitala w sieci2019-01-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-11
  » Załącznik nr 1 2019-01-11
  » Informacja o wyborze 2019-01-29

Usługa dostępu do elektronicznej platformy zakupowej2019-01-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-08
  » Załącznik 1 2019-01-08
  » Załącznik 2 wzór umowy 2019-01-08
  » Odpowiedzi i sprostowanie 2019-01-10
  » Wybór oferty 2019-01-18
  » Unieważnienie zapytania 2019-02-12

Odnowienie i zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe2019-01-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-04
  » Wybór oferty 2019-01-10

Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Szczękowo-Twarzowej2018-12-21
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-21
  » Wzór umowy 2018-12-21
  » Pytania i odpowiedzi 2018-12-27
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-01-30

Zakup i dostawa końcówek do osteotomii, pasujących do urządzenia Mectron Piezosurgery2018-12-21
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-21
  » Wzór umowy 2018-12-21
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-01-18

Dozymetria indywidualna i pierścionkowa2018-12-13
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-13

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne2018-12-12
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-12
  » Formularz ofertowy 2018-12-12
  » Oświadczenia 2018-12-12
  » Wzór umowy 2018-12-12
  » Ogloszenie wyboru wykonawcy 2018-12-27

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Alergologii oraz Oddziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi2018-12-12
  » Ogłoszenie 2018-12-12
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-12-20

Zakup i dostawa protez naczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu z pełną gamą rozmiarów2018-12-10
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-10
  » Wzór umowy 2018-12-10
  » Pytania i odpowiedzi 2018-12-14
  » Wynik  2019-01-25

Dostawa prasy i czasopism w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w prenumeracie na 2019 r. zgodnie z wykazem zawartym w formularzu ofertowym2018-12-07
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-07
  » Wniosek 2018-12-07
  » Wzór umowy 2018-12-07
  » Formularz ofertowy jako załącznik Nr 1 do umowy na dostawę prasy na 2019r 2018-12-07
  » Formularz ofertowy. Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień 2018-12-07
  » Ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-21

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną2018-12-06
  » Warunki  2018-12-06
  » Formularz ofertowy 2018-12-06
  » Wzór umowy 2018-12-06
  » Ogłoszenie 2018-12-06
  » Ogloszenie wyboru wykonawcy 2018-12-13

Zakup dostawa papieru i ręczników toaletowych2018-12-03
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-03
  » Wzór umowy 2018-12-03
  » Wybór oferty 2019-01-03

Zakup i dostawa chemi gospodarczej2018-12-03
  » Zapytanie ofertowe 2018-12-03
  » Sprostowanie 2018-12-05
  » Wzór umowy 2018-12-05
  » Wybór oferty 2019-01-03

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Alergologii oraz Oddziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi2018-11-29
  » Ogłoszenie 2018-11-29
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-12-12

Zakup i dostawa, montaż i urucho. nr 1 Moduł do importu danych w systemie monitorowania Philips Intellivue MX800 nr 2 Rozbudowa systemu monitorowania Philips Intellivue o monitory centralnego monitorowania. nr 3 wieszaków do kroplówek2018-11-26
  » Ogłoszenie 2018-11-26
  » Wzór Umowy - zadanie nr 1 2018-11-26
  » Wzór Umowy - zadanie nr 2 2018-11-26
  » Wzór Umowy - zadanie nr 3 2018-11-26
  » Wynik  2018-12-27

Zakup i dostawa taboretów przyłóżkowych 2018-11-26
  » Ogłoszenie 2018-11-26
  » Pytania i odpowiedzi 2018-11-29
  » Wybór oferty 2019-01-10

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno porządkowego na Oddziale` Kardiochirurgii na potrzeby uruchomienia Pododdziału Terapii Kardiochirurgicznej2018-11-22
  » Zapytanie ofertowe 2018-11-22
  » Przedmiar robót 2018-11-22
  » Wzór umowy 2018-11-22

Licencja WinSyrCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc DycCAL2018-11-21
  » Zapytanie ofertowe 2018-11-21
  » Wybór oferty 2018-11-27

Usługa - Promocja projektu dla projektu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu2018-11-19
  » Zapytanie ofertowe 2018-11-19
  » Wzór umowy 2018-11-19
  » Pytania i odpowiedzi 2018-11-22
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2018-11-26


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.02.22 15:00