Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Zakup, dostawa i uruchomienie przenośnego analizatora elektrolitów i metabolitów wraz z przeszkoleniem personelu2019-06-24
  » Ogłoszenie 2019-06-24
  » Załącznik Nr 1- Umowa 2019-06-24
  » Załącznik Nr 2- Formularz ofertowo- cenowy 2019-06-24
  » Załącznik Nr 3- Klauzula RODO 2019-06-24

Odbiór i wywóz opakowań z tektury i plastiku2019-06-24
  » Ogłoszenie 2019-06-24
  » Formularz ofertowy 2019-06-24
  » Wzór umowy 2019-06-24
  » Klauzula RODO 2019-06-24

Tusze do duplikatora Epson PP-100II2019-06-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-21

Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.1, Opis przedmiotu zamówienia - Laser urologiczny Stonelight TKP-02 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.2, Opis przedmiotu zamówienia - Laser okulistyczny Pure Point 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.3, Opis przedmiotu zamówienia - Komora Laminarna Polon KLV-1C 2019-06-19
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-06-19
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia_dane osobowe 2019-06-19
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udział w postepowaniu 2019-06-19
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-06-19
  » Klauzula RODO 2019-06-19

Zakup szkoleń2019-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-19
  » Wzór umowy 2019-06-19

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do posiadanych pomp insulinowych dla pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej 2019-06-12
  » Ogłoszenie 2019-06-12

Zakup i dostawa elektrod jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzenia monitorującego oraz montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Kardiochirurgii 2019-06-11
  » Ogłoszenie  2019-06-11
  » Załącznik nr 1 - Wzór umowy 2019-06-11
  » Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo cenowy 2019-06-11
  » Załącznik nr 3 - RODO 2019-06-11

Zakup i dostawa etykiet samoprzylepnych2019-06-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-11
  » Wzór umowy 2019-06-11
  » Klauzula RODO 2019-06-11

Zakup i dostawa Fiberolaryngoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi dla potrzeb Oddziału Laryngologii2019-06-10
  » Ogłoszenie 2019-06-10
  » Pytania i odpowiedzi 2019-06-11

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki2019-06-06
  » Ogłoszenie 2019-06-06
  » Załącznik nr 1 2019-06-06
  » Załącznik nr 2 2019-06-06
  » Załącznik nr 3 2019-06-06

Zakup i dostawa Narzędzi Chirurgicznych 2019-06-06
  » Ogłoszenie 2019-06-06
  » Wzór umowy 2019-06-06
  » Wybór oferty 2019-06-17

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych2019-06-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-04
  » Wybór oferty 2019-06-14

Chłodziarka do przechowywania ampułek2019-05-31
  » Ogłoszenie 2019-05-31
  » Wzór umowy 2019-05-31
  » Pytania i odpowiedzi 2019-06-04
  » Wybór oferty 2019-06-17

Wykonanie przeglądów i napraw środków transportowych2019-05-30
  » Ogłoszenie 2019-05-30
  » Umowa 2019-05-30
  » Klauzula RODO 2019-05-30

Chłodziarka do przechowywania ampułek2019-05-28
  » Ogłoszenie 2019-05-28
  » Wzór umowy 2019-05-28
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-05-29

Najem lokalu użytkowego2019-05-24
  » Ogłoszenie 2019-05-24
  » Warunki konkursu 2019-05-24
  » Formularz ofertowy 2019-05-24
  » Wzór umowy 2019-05-24
  » Klauaula RODO 2019-05-24
  » Ogloszenie wyboru wykonawcy 2019-06-04

Monitoring systemów alarmowych wraz z ochroną obiektów USK w Opolu2019-05-20
  » Ogłoszenie 2019-05-20
  » Wzór oferty 2019-05-20
  » Wzór umowy 2019-05-20
  » Klauzula RODO 2019-05-20
  » Oświadczenie_dane osobowe 2019-05-20
  » Oświadczenie_udział w postepowaniu 2019-05-20
  » Ogłoszenie wyboru wykonawcy 2019-06-04

Zakup i dostawa 2 szt. aparatów do EKG dla potrzeb Oddziału Nefrologii i Oddziału Chorób Wewnętyrznych2019-05-16
  » Ogłoszenie 2019-05-16
  » Wzór umowy 2019-05-16
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-06-04

Zakup i dostawa STYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH2019-05-16
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-16
  » Opis parametrów technicznych 2019-05-16
  » Wzór umowy 2019-05-16
  » Wybór oferty 2019-06-03

Zakup, dostawa i montaż żaluzji okiennych na Oddziale Okulistyki i w Zakładzie Medycyny Sądowej2019-05-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-15
  » Załącznik 2019-05-15
  » Załącznik 2019-05-15
  » Wzór umowy 2019-05-15
  » Załącznik 2019-05-16
  » Uzupełnienie  2019-05-16
  » Uzupełnienie 2019-05-17
  » Wybór oferty 2019-05-29
  »  2019-05-29

Doradztwo oraz opracowanie dokumentacji wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: (nazwa w treści dokumentu)2019-05-14
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-14
  » Zał.1 wymagania 2019-05-14
  » Zał.2 warunki uczestnictwa 2019-05-14
  » Zał.3 kryteria wyboru 2019-05-14
  » Zał.4 umowa 2019-05-15
  » Odpowiedzi na pytania 2019-05-21
  » Uzupełnienie odpowiedzi 2019-05-23
  » Ogłoszenie o wyniku I etapu postępowania 2019-06-05

Roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych2019-05-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-13
  » Wybór oferty 2019-05-21

Roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych2019-05-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Wybór oferty 2019-05-21

Dostawa i uruchomienie systemu monitorowania temperatury w chłodziarkach do przechowywania szczepionek 2019-04-25
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-25
  » Specyfikacja techniczna  2019-04-25
  » Załacznik 2019-04-25
  » Specyfikacja pdf 2019-05-06

Tonery do drukarki Kyocera ECOSYS P6230cdn2019-04-25
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-25
  » Wybór oferty 2019-05-06

Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-04-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-19
  » Wzór umowy 2019-04-19
  » Formularz ofertowy zał. 1 2019-04-19
  » Oświadczenie - zał. 2 2019-04-19
  » Wybór wykonawcy 2019-05-08

Zakup i dostawa materaca grzewczego wraz z jednostką sterującą2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-15
  » Wzór umowy 2019-04-15
  » Klauzula RODO 2019-04-15
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-18
  » Wybór oferty 2019-05-24

Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczych.2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe. 2019-04-15
  » Załącznik nr 1 do umowy. 2019-04-15
  » Załącznik nr 2 do umowy. 2019-04-16
  » Wybór oferty. 2019-04-25

Zakup i dostawa regałów metalowych dwustronnych2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-15
  » Wzór umowy 2019-04-15
  » Klauzula RODO 2019-04-15
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-17
  » Wybór oferty 2019-05-15

Wykonanie przeglądu serwisowego aparatury diagnostycznej firmy Siemens2019-04-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-12
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-04-12
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-04-12
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-04-12
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-04-12
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-04-12
  » Wybór oferty 2019-04-19

Zakup i dostawa testów MAX-ACT dla potrzeb USK w Opolu2019-04-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-10
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-04-10
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-04-24

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii w USK w Opolu2019-04-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-10
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-04-10
  » Informacja 2019-04-11
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-15
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-05-06

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii2019-04-10
  » Zapytanie ofertowe- ogłoszenie 2019-04-10
  » Załącznik 1 2019-04-10
  » Załącznik 2 2019-04-10
  » Załącznik 3 2019-04-10
  » Wynik 2019-04-25

Tonery do drukarki OKI B412dn2019-04-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-04
  » Wybór oferty 2019-04-11

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie pH-metrii z impedancją wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi2019-03-29
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-29
  » Załącznik 1 2019-03-29
  » Załącznik 2 2019-03-29
  » Załącznik 3 2019-04-02
  » Wynik 2019-05-10


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.06.24 12:56