Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Przygotowanie, koordynacja i realizacja kompleksowej kampanii informacyjno - promocyjnej w internecie i mediach społecznościowych służącej wsparciu rekrutacji personelu medycznego dla Zamawiającego”2018-08-16
  » Zapytanie ofertowe 2018-08-16
  » Wzór umowy 2018-08-16
  » Formularz ofertowy 2018-08-16

Dostawa i montaż 2 szt. drzwi z osłoną radiologiczną w Pracowni Tomografii Komputerowej2018-08-16
  » Ogłoszenie 2018-08-16
  » Karta gwarancyjna 2018-08-16
  » Wzór umowy 2018-08-16
  » Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2018-08-16

Zakup i dostawa druków medycznych i administracyjnych dls bieżacych potrzeb USK w Opolu2018-08-10
  » Ogłoszenie zapytania ofertowego 2018-08-10
  » Załacznik nr 1 2018-08-10
  » Załącznik nr 2 2018-08-10

Zakup i dostawa asortymentu jednorazowego użytku na bieżące potrzeby USK w Opolu2018-08-10
  » Ogłoszenie zapytania ofertowego 2018-08-10
  » Załacznik nr 1 2018-08-10
  » Załacznik nr 2 2018-08-10
  » Odpowiedzi na pytania 2018-08-14

Zakup , dostawa i montaż szaf dla potrzeb sali hybrydowej2018-08-10
  » Zapytanie ofertowe 2018-08-10
  » Wzór umowy 2018-08-10

Zakup idostawa osprzętu kompatybilnego z posiadanymi urządzeniami firmy Aesculap2018-08-08
  » Zapytanie ofertowe 2018-08-08
  » Wzór umowy 2018-08-08

Wykonanie przeglądów i napraw środków transportowych2018-07-31
  » Ogłoszenie-zapytanie ofertowe 2018-07-31
  » Wzór umowy 2018-07-31

Zakup i dostawa fartuchów ochronnych RTG dla potrzeb Sali Hybrydowej2018-07-23
  » Zapytanie ofertowe 2018-07-23
  » Wzór umowy 2018-07-23

Zakup , dostawa i montaż szaf dla potrzeb sali hybrydowej2018-07-23
  » Zapytanie ofertowe 2018-07-23
  » Wzór umowy 2018-07-23
  » Pytania i odpowiedzi 2018-07-26
  » Unieważnienie zapytania ofertowego TLZ/ 328 / 2018 2018-08-06

Zakup i dostawa urządzenia do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń metodą zamgławiania2018-07-09
  » Zapytanie ofertowe 2018-07-09
  » Wzór umowy 2018-07-09
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-07-17

Dostawa stacjonarnych telefonów przewodowych i bezprzewodowych.2018-07-04
  » Zapytanie ofertowe 2018-07-04
  » Wybór oferty 2018-07-10

Sprawdzenie szczelności instalacji gazu ziemnego w Zakladzie Mikrobiologii.2018-07-03
  » Zapytanie ofertowe. 2018-07-03
  » Wybór oferty. 2018-07-12

Zakup , dostawa, montaż i uruchomienie MONITORA HAŁASU - 2 szt.2018-07-03
  » Ogłoszenie 2018-07-03
  » Wzór umowy 2018-07-03
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-07-13

Zakup , dostawa, montaż i uruchomienie URZĄDZENIA DO KONTROLOWANEJ HIPOTERMII I NORMOTERMII PACJENTÓW2018-07-03
  » Ogłoszenie 2018-07-03
  » Wzór umowy 2018-07-03
  » Pytania i odpowiedzi 2018-07-10
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-07-13

Zakup i dostawa pojemników na zużyty sprzęt ostry2018-07-03
  » Zapytanie ofertowe 2018-07-03
  » Wzór umowy 2018-07-03
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-07-17

Zakup i dostawa odzieży dla personelu medycznego2018-06-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-28
  » Wzór umowy 2018-06-28
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-07-17

Zakup i dostawa obuwia dla personelu medycznego2018-06-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-28
  » Wzór umowy 2018-06-28
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-07-17

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb USK w Opolu2018-06-26
  » Ogłoszenie 2018-06-26
  » Formularz Ofertowo-Cenowy 2018-06-26
  » Pytania i odpowiedzi 2018-06-28
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-07-04

Zakup i dostawa produktów higienicznych dla potrzeb USK w Opolu2018-06-26
  » Ogłoszenie 2018-06-26
  » Wzór umowy 2018-06-26
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-07-02

Wywóz odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne2018-06-20
  » Ogłoszenie-zapytanie ofertowe 2018-06-20
  » Wzór umowy 2018-06-20
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-07-04

Promocja Projektu Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz e-usług w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu - część 22018-06-20
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-20
  » Umowa - wzór 2018-06-20
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-06-29

Promocja Projektu Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz e-usług w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu - część 12018-06-20
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-20
  » Umowa - wzór 2018-06-20
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-06-29

Wykonanie i dostawa pieczatek, tuszy datowników2018-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-19
  » Wzór umowy 2018-06-19
  » Uzupełnienie ogłoszenia 2018-06-19
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-06-29

Dzierżawa parkingu2018-06-19
  » Ogłoszenie 2018-06-19
  » Wzór umowy 2018-06-19
  » Pytania i odpowiedzi 2018-06-21
  » Pytania i odpowiedzi 2018-06-22
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-06-29

Remont chodnika przed budynkiem Nefrologii2018-06-18
  » Zapytaniew ofertowe 2018-06-18
  » Wzór umowy 2018-06-18
  » Przedmiar robót 2018-06-18
  » Wybór oferty 2018-06-29

Zakup i dostawa endoprotez wraz z zabezpieczeniem2018-06-11
  » Zakup i dostawa endoprotez wraz z zabezpieczeniem ogłoszenie 2018-06-11
  » Wzór umowy 2018-06-11
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-26

Wywóz odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne2018-06-08
  » Ogłoszenie 2018-06-08
  » Wzór umowy 2018-06-08
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-06-20

Klimatyzator miejscowy.2018-06-08
  » Zapytanie ofertowe. 2018-06-08
  » Wzór umowy. 2018-06-08

Audyt gotowości podmiotu leczniczego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym środowiska serwerowego, sieci informatycznej oraz oprogramowania wykorzystywanego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu2018-06-07
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-07
  » Specyfikacja do wewnętrznego Audytu IT 2018-06-07
  » Wzór umowy 2018-06-07
  » Wybór oferty 2018-07-18

Zakup i dostawa wody do picia w butlach dla potrzeb USK w Opolu2018-06-07
  » Ogłoszenie 2018-06-07
  » Wzór umowy - usługa 2018-06-07
  » Wzór umowy - dzierżawa 2018-06-07
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-14

Zakup dostawa i montaż sejfu gabinetowego2018-06-04
  » Zapytanie ofertowe 2018-06-05
  » Wybór oferty 2018-07-04

Zakup szkoleń dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2018-05-30
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-30
  » Wzór umowy 2018-05-30

Zakup i dostawa naczyń sanitarnych2018-05-29
  » Ogłoszenie 2018-05-29
  » Załącznik nr 1 do ogłoszenia 2018-05-29
  » Załącznik nr 1 do umowy 2018-05-29
  » Wynik 2018-06-14

Zakup i dostawa wody do picia w butlach2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Wzór umowy dzierżawa 2018-05-28
  » Pytania i odpowiedzi 2018-06-04
  » Przedłużenie terminu 2018-06-04
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-07

Zakup i dostawa zestawu do manometrii anorektalnej wraz z instalacją oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-19

Zakup i dostawa urządzenia do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń metodą zamgławiania2018-05-28
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Wynik zapytania ofertowego 2018-06-15

Zakup i dostawa kontenerów na narzędzia sterylne i koszy narzędziowych2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Pytania i odpowiedzi 2018-05-30
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-19

Zakup i dostawa okularów operacyjnych2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-14

Zakup i dostawa myjni-dezynfektora oraz lodówek wraz z instalacją oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Pytania i odpowiedzi 2018-05-30
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-06-19

Dzierżawa terenu pod parking przed wejściem głównym do szpitala2018-05-28
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-28
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Wybór oferty 2018-05-30

Roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych2018-05-24
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-24
  » Wzór umowy 2018-05-24
  » Załącznik 2018-05-24
  » Załącznik 2018-05-24
  » Wybór ofert 2018-05-29

Monitoring systemów alarmowych SSWiN wraz z ochroną obiektów USK w Opolu2018-05-23
  » Ogłoszenie 2018-05-23
  » Wzór umowy 2018-05-28
  » Opis 2018-05-28
  » Ogłoszenie wyboru wykonawcy 2018-06-01

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych2018-05-22
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-22
  » Wzór umowy 2018-05-22
  » Załącznik 2018-05-22
  » Załącznik 2018-05-24
  » Wybór oferty 2018-05-29

Świadczenie usług czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych w budynku USK i hoteli2018-05-15
  » Informacja-Formularz ofertowo-cenowy 2018-05-15
  » Wzór umowy - usługa 2018-05-15
  » Wzór umowy - dzierżawa 2018-05-15
  » Opis przedmiotu zamówienia 2018-05-15
  » Plan higieny 2018-05-15
  » Wykaz metraży 2018-05-15
  » Plan higieny hoteli 2018-05-15
  » Pytania i odpowiedzi 2018-05-18
  » Informacja 2018-05-18
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2018-05-29

Urządzenie do pomiaru ACT2018-05-15
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-15
  » Wybór oferty 2018-05-29

Dostawa, montaż i uruchomienie sprężarki w agregacie chłodniczym.2018-05-14
  » Zapytanie ofertowe. 2018-05-14
  » Wybór oferty. 2018-05-18

Zakup oprogramowania MS Project 2016 STD dla 3 stanowisk komputerowych wraz z usługą szkolenia dla 5 osób2018-05-11
  » Zapytanie ofertowe 2018-05-11
  » Wybór oferty 2018-05-18


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2018.08.16 14:42