Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   
Z dniem 1 sierpnia 1997 r. zarządzeniem numer 90/97 Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 1997 r. zminionym następnie zarządzeniem numer 129/98 Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 1998 r. utworzono Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

Zarządzeniem numer 99/98 Wojewody Opolskiego z dnia 7 września 1998 r. zmienionym następnie zarządzeniem numer 117/98 Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 1998 r. Wojewódzkie Centrum Medyczne przekształcono w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest przyznanie w 2009r., 2013r. i 2017r. akredytacji przez Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia oraz otrzymanie i kontynuacja od 11 stycznia 2007r. certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm:
  • ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością,
  • ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego,
  • OHSAS 18001:2007 System Zarządzania BHP,
  • ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od 2015r.
  ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  OHSAS 18001  ISO 27001

Uhonorowano nas także:
  • I miejscem i tytułem "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej" w Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
  • certyfikatem "W Trosce o Środowisko" za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

1. Celem działalności naszego szpitala jest:

sprawowanie opieki stacjonarnej, udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych oraz świadczeń diagnostycznych,
współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia i dokształcania pracowników medycznych oraz innych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa,
profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

Zadania te realizujemy poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Szpitala Klinicznego w Opolu. Dysponujemy ponad 600 miejscami łóżkowymi na 16 oddziałach szpitalnych. Pacjenci przebywają na salach dwu i trzyosobowych, mają możliwość leczenia przez kilku specjalistów z różnych dziedzin medycyny w tym samym czasie i miejscu, co znacznie ułatwia zarówno postawienie prawidłowej diagnozy, jak i leczenie.

Zapewniamy wysoki poziom naszych świadczeń dzięki bardzo dobrze wyszkolonej kadrze oraz doskonałemu zapleczu sprzętowemu, umożliwiającemu przeprowadzanie badań i zabiegów nowoczesnych, wysokospecjalistycznych, a nierzadko - unikatowych.

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach organizacyjnych Szpitala Klinicznego w Opolu:

a) opieka stacjonarna


b) specjalistyczna opieka ambulatoryjna

Poradnia Alergologiczna

c) zakłady

Zakład Medycyny Sądowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
2005-17 Data aktualizacji:
2017.07.04 09:18