Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Poradnia Laryngologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluPoradnia Laryngologiczna

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
Kierownik:
dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
specjalista otolaryngolog
       telefony:
  rejestracja telefoniczna   77 45 20 111
  rejestracja telefoniczna   77 45 20 210
  rejestracja telefoniczna   77 45 20 150
  poradnia konsultacyjna   77 45 20 186

e-mail: laryngologia@wcm.opole.pl

Wojewódzka Poradnia Foniatryczna

Prowadzi kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację schorzeń narządu głosu i mowy. Dysponuje - jako jedyna placówka w województwie - specjalistyczną aparaturą do oceny parametrów głosu oraz do badania videolaryngostroboskopowego. To ostatnie badanie pozwala na rozpoznawanie między innymi bardzo wczesnych przypadków naciekania nowotworowego w krtani oraz diagnostykę w kierunku chorób zawodowych narządu głosu.

Wojewódzka Poradnia Audiologiczna

Zapewnia możliwość kompleksowej diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych. Na będącą na wyposażeniu aparaturę diagnostyczną składają się audiometry do badań progowych i nadprogowych, mostek do badań impedancyjnych, zestaw do badania otoemisji, zestaw do badania potencjałów wywołanych z pnia mózgu.

Dzięki tym zestawom Poradnia - jako jedyna w województwie - oferuje przeprowadzanie badań u noworodków i niemowląt z grup ryzyka, zagrożonych wystąpieniem wrodzonych zaburzeń słuchu. Tak wczesne rozpoznanie niedosłuchu może pozwolić na zapewnienie niedosłyszącemu dziecku warunków optymalnego rozwoju mowy. Możliwość wyboru i dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego istnieje również w innych przypadkach wymagających protezowania słuchu. Poradnia zapewnia również pełną diagnostykę w kierunku zawodowego uszkodzenia słuchu, z możliwością prowadzenia badań okresowych narządu słuchu i równowagi dla zakładów pracy.

Z obiema poradniami - foniatryczną i audiologiczną - współpracują gabinety psychologa oraz logopedy, co uzupełnia wspomnianą wyżej kompleksowość postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego.

Pracownia Videonystagmografii

Umożliwia diagnozowanie przypadków zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, dysponując sprzętem, w który nie wszystkie Kliniki są wyposażone. Pracownia Zaburzeń Równowagi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu posiada w swoim wyposażeniu wideonystagmograf typu VNG Ulmer MK III. Videonystagmografia jest nową metodą diagnostyczną powstałą w wyniku poszukiwań nowego, kompleksowego sposobu badania układu równowagi człowieka, łatwiejszego, dokładniejszego, bardziej obiektywnego i wreszcie bardziej przyjaznego użytkownikowi. Wdrażanie jej do praktycznego użytku rozpoczęto w 1989 roku we Francji. Analiza ruchów nystagmoidalnych gałki ocznej odbywa się przy pomocy czułej kamery video na podczerwień sprzężonej z komputerem, który na bieżąco analizuje zapis obliczając prędkość kątową wolnej fazy oczopląsu zarówno poziomego jak i pionowego czy nawet skośnego. Analiza zapisu odbywa się w trakcie trwania badania a wyświetlanie wyników bezpośrednio po zakończeniu każdej jego części. Powyższa metoda pozwala obecnie na najpełniejszą ocenę zaburzeń równowagi różnego pochodzenia. Lekarze prowadzący tę pracownię odbyli staże naukowe w Pracowni Zaburzeń Równowagi Dr Eryka Ulmera twórcy powyższej metody


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:47