Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Poradnia Kardiologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluPoradnia Kardiologiczna


Kierownik:
dr n. med. Piotr Feusette
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
       telefony:
  rejestracja   77 45 20 360


Poradnia Kardiologiczna działa od 1994 r. W Poradni udziela się porad pacjentom z chorobami układu krążenia z terenu całego województwa opolskiego.

W skład Poradni wchodzą:

Poradnia Konsultacyjna
Poradnia Stymulatorów Serca
Pracownia EKG
Pracownia UKG
Pracownia Prób Wysiłkowych

Poradnia Kardiologiczna prowadzi pełną diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia. W Poradni wykonywane są: elektrokardiogram spoczynkowy, elektrokardiograficzny test wysiłkowy, 24 - godzinne monitorowanie ekg metodą Holtera, badanie echokardiograficzne, echokardiograficzny test dobutaminowy, echokardiograficzne badanie przezprzełykowe, 24 - godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, testy pochyleniowy i stymulacja przezprzełykowa.

Poradnia pełni także funkcję konsultacyjną dla chorych kierowanych na badania z oddziałów wewnętrznych szpitali z terenu województwa opolskiego.

W skład Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej wchodzi także Poradnia Stymulatorów Serca, która zajmuje się leczeniem zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca. Do zadań tej poradni należy również kwalifikowanie chorych do wszczepienia urządzeń stymulujących i zabiegów ablacji. W Poradni prowadzona jest kontrola już wszczepionych urządzeń: rozruszników serca, kardiowerterów / defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujących.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.17 13:13