Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2018 R.2018-03-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-02


TLZP/2-23/233/95/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-16

TLZP/2-23/233/94/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego urologicznego jednorazowego użytku.2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-08

TLZP/2-23/233/93/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-13

TLZP/2-23/233/99/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Stomia). 2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09

TLZP/2-23/233/100/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorzazowego użytku do zabiegów inwazyjnych.2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31

TLZP/2-23/233/96/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (infuzja).2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09

TLZP/2-23/233/97/2018 Zakup i dostawa elektrod jednorazowego użytku. 2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09

TLZP/2-23/233/92/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu - magazynu z pełną gamąrozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09

TLZP/2-23/233/98/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku(odsysanie i tlenoterapia).2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09

Wykonanie przebudowy i doposażenia w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu2018-07-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-07
  »  otwarcie ofert   2018-08-14

TLZP/2-23/233/101/2018 Zakup, dostawa i montaż mebli – wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. 2018-07-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-01
  »  otwarcie ofert   2018-08-06

TLZP/2-23/233/ 81/2018 Wykonanie przebudowy i remontu oddziału Okulistyki w procedurze Zaprojektuj i wybuduj2018-07-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-07
  »  otwarcie ofert   2018-08-10

TLZP/2-23/233/91/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych2018-07-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-25
  »  otwarcie ofert   2018-08-02

TLZP/2-23/233/80/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-07-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-24
  »  otwarcie ofert   2018-08-07

TLZP/2-23/233/87/2018 Zakup i dostawa materacy grzewczych dla potrzeb Bloku Operacyjnego.2018-07-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-27
  »  otwarcie ofert   2018-07-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-08

TLZP/2-23/233/88/2018 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych oraz przeszkolenie z zakresu obsługi.2018-07-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-25

TLZP/2-23/233/89/2018 Zakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, duplikatorów, komputerów dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 2018-07-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-24
  »  otwarcie ofert   2018-07-27

TLZP/2-23/233/85/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu 4 modułów do systemu monitorowania oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2018-07-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-18

TLZP/2-23/233/90/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie diatermii wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. 2018-07-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-16
  »  otwarcie ofert   2018-07-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-02

TLZP/2-23/233/86/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do znieczulenia wraz z monitorem funkcji życiowych oraz przeszkolenie personelu z obsługi.2018-07-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-19
  »  otwarcie ofert   2018-07-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-07

TLZP/2-23/233/82/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 2 wózków opatrunkowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-07-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-07-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-24

TLZP/2-23/233/77/2018 Zakup i dostawa materiałów zespalających wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy.2018-07-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-23

TLZP/2-23/233/83/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do elektrokoagulacji ze stymulatorem nerwów wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.2018-07-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-06
  »  otwarcie ofert   2018-07-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-02

TLZP/2-23/233/76/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w 2018-07-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-04
  »  otwarcie ofert   2018-07-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-02

TLZP/2-23/233/78/2018 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych przez okres 3 lat.2018-06-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-26
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-07-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-27
  »  otwarcie ofert   2018-07-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-19

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i wcześniaków, wykonanych na podstawie indywidualnych recept 2018-06-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-22
  »  otwarcie ofert   2018-07-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-03

TLZP/2-23/233/74/2018 Zakup i dostawa podkładów chłonnych i pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych. 2018-06-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-27
  »  otwarcie ofert   2018-07-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-06

TLZP/2-23/233/75/2018 Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego dla potrzeb Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii z zapewnieniem depozytu sprzętu ( zadanie 1-2)2018-06-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-19
  »  otwarcie ofert   2018-06-27

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektralnego tomografu optycznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2018-06-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-18
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-19
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-18
  »  otwarcie ofert   2018-07-31

Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2022018-06-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-15
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-07-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-19
  »  otwarcie ofert   2018-07-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-25

TLZP/2-23/233/70/2018 Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach tj. budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-06-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-15
  »  otwarcie ofert   2018-06-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-04

TLZP/2-23/233/ 71/ 2018 Zakup i dostawa szwów chirurgicznych przez okres 36 miesięcy 2018-06-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-27
  »  otwarcie ofert   2018-07-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-08

TLZP/2-23/233/67/18 zakup i dostawa sprzetu elektronicznego2018-06-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-08
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-06-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-08
  »  otwarcie ofert   2018-06-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-06

TLZP/2-23/233/66/2018 zakup i dostawa klipsów naczyniowych, staplerów, troakarów i kaniul wraz z dzierżawą generatorów (zadanie 6).2018-06-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-06
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-19
  »  otwarcie ofert   2018-07-17

TLZP/2-23/233/68/2018 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzetu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2018-06-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-07
  »  otwarcie ofert   2018-06-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-02

TLZP/2-23/233/65/2018 zakup i dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi2018-05-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-05
  »  otwarcie ofert   2018-06-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-20

Dialog techniczny na usługę całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności na bazie dzierżawionych pomieszczeń w USK w Opolu.2018-05-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-29
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-29
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-29
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-29

TLZP/2-23/233/69/2018 Zakup i dostawa środków do płuczko- dezynfektorów oraz preparaty do czyszczenia, dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy przez okres 36 miesięcy .2018-05-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-30
  »  otwarcie ofert   2018-06-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-11

TLZP/2-23/233/63/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych.2018-05-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-28
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-25
  »  otwarcie ofert   2018-06-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-18

TLZP/2-23/233/61/2018 zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u.2018-05-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-05-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-18
  »  otwarcie ofert   2018-05-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-11
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-06-11

TLZP/2-23/233/51/2018 Usługa opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018-05-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-15
  »  otwarcie ofert   2018-05-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-05

TLZP/2-23/233/38/2018 Obsługa serwisowa Tomografu Komputerowego Siemens Somatom Sensation 642018-05-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-05-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-18
  »  otwarcie ofert   2018-05-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-05

TLZP/2-23/233/60/2018 zakup i dostawa bielizny i obłożeń operacyjnych j.u.2018-05-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-18
  »  otwarcie ofert   2018-06-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-12
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-07-12

TLZP/2-23/233/62/2018 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych 2018-05-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-08
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-05-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-06-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-17
  »  otwarcie ofert   2018-06-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-10

TLZP/2-23/233/ 59/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem łóżek szpitalnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii 2018-04-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-04
  »  otwarcie ofert   2018-06-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-20

TLZP/2-23/233/ 58/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. Porawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 2018-04-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-04
  »  otwarcie ofert   2018-06-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-25

TLZP/2-23/233/55/2018 Zakup i dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2018-04-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-16
  »  otwarcie ofert   2018-05-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-19

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu jezdnego RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-04-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-14
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-19

Przebudowa i remont Oddziału Okulistyki w procedurze Zaprojektuj i wybuduj".2018-04-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-18
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-23
  »  otwarcie ofert   2018-05-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-21

TLZP2-23/233/48/2018 Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 2x 63- kVA.2018-04-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-27
  »  otwarcie ofert   2018-05-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-17

TLZP/2-23/233/53/2018 Zakup i dostawa rękawic2018-04-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-05-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-14
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-30
  »  otwarcie ofert   2018-05-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-11
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-06-11

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-04-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-05-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-18
  »  otwarcie ofert   2018-06-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-07-04
  »  odwołania   2018-04-24
  »  odwołania   2018-04-24

TLZP/2-23/233/42/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-04-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-06-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-09
  »  otwarcie ofert   2018-05-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-24

TLZP/2-23/233/54/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp insulinowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-04-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-18
  »  otwarcie ofert   2018-04-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-30

TLZP/2-23/233/52/2018 Zakup i dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą urządzeń (zadanie 4,8,9)2018-04-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-17
  »  otwarcie ofert   2018-04-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-17

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej . 2018-04-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-05-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-18
  »  otwarcie ofert   2018-05-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-12
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-06-12

TLZP/2-23/233/41/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym "P" oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej "T" na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-04-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-17
  »  otwarcie ofert   2018-04-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-08

TLZP/2-23/233/40/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 2 kompletów lamp operacyjnych wraz z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi.2018-04-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-12
  »  otwarcie ofert   2018-04-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-08

TLZP/2-23/233/45/2018 Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego jezdnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2018-04-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-25
  »  otwarcie ofert   2018-05-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-06-04

TLZP/2-23/233/47/2018 Zakup i dostawa środków do maszynowego mycia i dezynfekcji, czyszczenia i dekalcyfikacji narzędzi i sprzętu medycznego przez 36 miesięcy2018-04-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-23
  »  otwarcie ofert   2018-05-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-24

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sternotomu i piły amputacyjnej przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2018-04-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-10
  »  otwarcie ofert   2018-04-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-20

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii 2018-03-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-03-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-06
  »  otwarcie ofert   2018-04-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-20

TLZP/2-23/233/39/2018 1. zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-03-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-05
  »  otwarcie ofert   2018-04-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-08

TLZP/2-23/233/37/2018 Zakup i dostawa implantów słuchowych wszczepianych do kości.2018-03-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-27
  »  otwarcie ofert   2018-03-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-09

TLZP/2-23/233/34/2018 Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przeznaczyniowej. 2018-03-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-20
  »  otwarcie ofert   2018-04-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-11

TLZP/2-23/233/30/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kolumny artroskopowej z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi.2018-03-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-23
  »  otwarcie ofert   2018-03-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-05

TLZP/2-23/233/35/2018 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych 2018-03-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-26
  »  otwarcie ofert   2018-04-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-11

TLZP/2-23/233/36/2018 Zakup i dostawa protez i łat naczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów przez okres trwania umowy.2018-03-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-23
  »  otwarcie ofert   2018-03-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-12

TLZP/2-23/233/28/2018 Zakup i dostawa aparatu USG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi.2018-03-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  otwarcie ofert   2018-04-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-11

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki oraz zapewnienie depozytu sprzętu ( zadanie 1-4, 6, 8, 23, 25-36, 38-43, 45, 46 ) wraz z dzierżawą systemu (zadanie 26).2018-03-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-14
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-27
  »  otwarcie ofert   2018-04-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-24
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-05-29
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-05-24

TLZP/2-23/233/26/2018 Zakup i dostawa gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych wraz z dzierżawą butli oraz dzierżawą urządzenia do dawkowania tlenku azotu na okres 12 miesięcy.2018-03-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-20
  »  otwarcie ofert   2018-03-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-04

TLZP/2-23/233/27/2018 Zakup i dostawa zastawek serca i pierścieni wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów przez okres trwania umowy2018-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-22
  »  otwarcie ofert   2018-04-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-05-24

TLZP/2-23/233/28/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu operacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-23
  »  otwarcie ofert   2018-04-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-24

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp strzykawkowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi.2018-03-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-06
  »  otwarcie ofert   2018-03-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-20

TLZP/2-23/233/09/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych. 2018-02-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-21
  »  otwarcie ofert   2018-03-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-14

TLZP/2-23/233/25/2018 Zakup i dostawa sprzęu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych2018-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-16
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-23

TLZP/2-23/233/24/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej.2018-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-16
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-27

TLZP/2-23/233/23/2018 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji2018-02-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-14
  »  otwarcie ofert   2018-03-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-04

zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2018-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-12
  »  otwarcie ofert   2018-02-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-27

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp przepływowych i/lub pomp infuzyjnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  otwarcie ofert   2018-03-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-26

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pompy do kontrpulsacji wewnątrzaortlnej oraz przeszkolenie personelu z zakresu jej obsługi2018-02-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-21
  »  otwarcie ofert   2018-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-11

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem materacy przeciwodleżynowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-05
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  otwarcie ofert   2018-02-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-28

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09
  »  otwarcie ofert   2018-03-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-17
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-05-24
  »  odwołania   2018-02-16
  »  odwołania   2018-02-14
  »  odwołania   2018-02-14


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2018.08.08 12:03