Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2017 R.2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23


Zakup i dostawa stentgraftów oraz sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej wraz z zabezpieczeniem depozytu dla zadania 1 i 2.2017-12-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-08
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-12-08

Zakup i dostawa osprzętu i narzędzi chirurgicznych2017-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-06
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-12-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11

Usługa transportu sanitarnego na potrzeby bieżącej działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza2017-12-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11

TLZP/2-23/233/132/17 zakup i dostawa artykułów spożywczych2017-12-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-01
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11

TLZP/2-23/233/136/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń urologicznych (resektoskop; ureterorenoskop) z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-05
  »  otwarcie ofert   2017-12-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-11

TLZP/2-23/233/134/2017 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni 2017-11-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  otwarcie ofert   2017-12-08

TLZP/2-23/233/130/2017 Zakup i dostawa środków opatrunkowych2017-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-29
  »  otwarcie ofert   2017-12-04

TLZP/2-23/233/128/17 Zakup i dostawa sprzętu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych.2017-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06

TLZP/2-23/233/133/17 zakup i dostawa pomp insulinowych wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.2017-11-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-23
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-28
  »  otwarcie ofert   2017-12-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-07

TLZP/2-23/233/126/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dermatomu elektrycznego wraz z akcesoriami oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-28
  »  otwarcie ofert   2017-11-30

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-11-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-15
  »  otwarcie ofert   2017-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-28

TLZP/2-23/233/125/17 jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kolumny laparoskopowej z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2017-11-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-14
  »  otwarcie ofert   2017-11-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-28

TLZP/2-23/233/120/17 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych2017-11-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-10
  »  otwarcie ofert   2017-11-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-30

TLZP/2-23/233/121/2017 Zakup i dostawa implantów dla potrzeb Neurochirurgii (dotyczy zadanie 1-4) wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy (dotyczy zadania 5-6) 2017-11-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-13
  »  otwarcie ofert   2017-11-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-30

TLZP/2-23/233/122/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego z trzema głowicami sektorowymi do badań echokardiograficznymi dla dzieci oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-11-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-06
  »  otwarcie ofert   2017-11-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

TLZP/2-23/233/116/2017 Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą platformy biochemiczno-immunochemicznej, analizatora pomocniczego do biochemii i immunochemii oraz stacji uzdatniania wody na okres 36 miesięcy.2017-10-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-31
  »  otwarcie ofert   2017-12-07

TLZP/2-23/233/118/17 usługa transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza2017-10-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-07

TLZP/2-23/233/119/2017 Zakup i dostawa leków 2017-10-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-30
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-15

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń wraz z przebudową i modernizacją pomieszczeń Bloku Operacyjnego na potrzeby Sali hybrydowej oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń.2017-10-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-31
  »  otwarcie ofert   2017-11-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji i krążenia pozaustrojowego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2017-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-27
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego oraz przeszkolenie personeluz zakresu obsługi2017-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-25
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

TLZP/2-23/233/109/2017 Zakup energii elektrycznej do zasilania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zgodnie z warunkami przyłączenia2017-10-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-10
  »  otwarcie ofert   2017-11-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-07

Dialog techniczny Zakup i dostawa zestawu do testów wysiłkowych z możliwością wykonywania badań ergospirometrycznych i zestawu do 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup kompleksowego systemu do monitorowania czynności życiowych pacjentów dla potrzeb oddziału kardiologii.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb odcinka kardiologii ogólnej i odcinka intensywnego nadzoru kardiologicznego.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup i dostawa wysokiej klasy aparatów do badań echokardiograficznych dla potrzeb Oddziału Kardiologii i Oddziału Kardiochirurgii.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń endoskopowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-10-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-17
  »  otwarcie ofert   2017-10-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-30

TLZP/2-23/233/107/17 Usługi transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza2017-10-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-18
  »  otwarcie ofert   2017-10-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-27

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-10-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-12
  »  otwarcie ofert   2017-10-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-30

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków 2017-10-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-09
  »  otwarcie ofert   2017-11-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-12

TLZP/2-23/233/102/2017 Zakup i dostawa materiaów opatrunkowych specjalistycznych 2017-10-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-10
  »  otwarcie ofert   2017-10-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-19

Zakup i dostawa, pomp strzykawkowych, objętościowych oraz systemu ogrzewania wlewów dożylnych i krwi oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-10-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-09
  »  otwarcie ofert   2017-10-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-24

TLZP/2-23/233/106/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2017-10-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-06
  »  otwarcie ofert   2017-10-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-26

TLZP/2-23/233/104/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii 2017-10-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-02
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-02
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-06
  »  otwarcie ofert   2017-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-27

TLZP/2-23/233/103/2017 Zakup i dostawa testów mikrobiologicznych wraz zdzierżawą kołyski i skanera na okres 36 miesięcy. 2017-10-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-02
  »  otwarcie ofert   2017-10-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-24

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-09-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-12
  »  otwarcie ofert   2017-09-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-21
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-10-09

TLZP/2-23/233/98/2017 Zakup i dostawa materiałów do leczenia wodogłowia2017-09-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-11
  »  otwarcie ofert   2017-09-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu mobilnego do dializ przerywanych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-09-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  otwarcie ofert   2017-09-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

TLZP/2-23/233/97/17 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń endoskopowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ichobsługi2017-08-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-18
  »  otwarcie ofert   2017-10-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie lampy zabiegowej jednokopułowej mobilnej oraz przeszkolenie personelu z zakresu jej obsługi2017-08-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-28
  »  otwarcie ofert   2017-09-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

TLZP/2-23/233/96/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatów USG i EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi.2017-08-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  otwarcie ofert   2017-10-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-12

Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez remont Oddziału2017-08-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-01
  »  otwarcie ofert   2017-09-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

TLZP/2-23/233/91/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej ECMO oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-24
  »  otwarcie ofert   2017-08-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-01

TLZP/2-23/233/90/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatów nerkozastępczych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-23
  »  otwarcie ofert   2017-08-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-01

TLZP/2-23/233/94/2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 kpl lamp operacyjnych bezcieniowych (8szt) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi wraz z demontażem istniejących lamp.2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-01
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-25
  »  otwarcie ofert   2017-09-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-11-29
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-10-24
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-10-12
  »  odwołania   2017-08-28
  »  odwołania   2017-08-28

TLZP/2-23/233/92/17 zakup, dostaw, montaż i uruchomienie zewnętrznego jednojamowego stymulatora serca z kablem 1,5m oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-21
  »  otwarcie ofert   2017-10-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11

TLZP/2-23/233/93/17 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego sprzętu anestezjologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi.2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-22
  »  otwarcie ofert   2017-10-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-23

TLZP/2-23/233/89/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli szpitalnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2017-08-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-05
  »  otwarcie ofert   2017-09-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11

Zakup i dostawa szczepionki przeciw pneumokokom w ramach zadania Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.2017-08-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-08
  »  otwarcie ofert   2017-09-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-09

TLZP/2-23/233/87/2017 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej 2017-08-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-18
  »  otwarcie ofert   2017-08-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-14

TLZP/2-23/233/86/17 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych specjalistycznych 2017-08-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-14
  »  otwarcie ofert   2017-08-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-24

TLZP/2-23/233/82/17 zakup i dostawa sprzętu medycznego urologicznego j.u.2017-07-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-26
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-08
  »  otwarcie ofert   2017-09-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-27

TLZP/2-23/233/81/17 Zakup i dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego jednorazowego użytku.2017-07-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-19
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-04
  »  otwarcie ofert   2017-09-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-13

TLZP/2-23/233/80/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Kardiologii2017-07-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-19
  »  otwarcie ofert   2017-07-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-09

TLZP/2-23/233/84/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Oddziału Okulistyki2017-07-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-18
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-19
  »  otwarcie ofert   2017-07-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-17

TLZP/2-23/233/83/2017 Zakup i dostawa środków do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego w systemie centralnego dozowania dr Weigerta2017-07-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-21
  »  otwarcie ofert   2017-07-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-02

TLZP/2-23/233/79/2017 Zakup i dostawa leków2017-07-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-07-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-07-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-07-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-02
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-24
  »  otwarcie ofert   2017-08-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-14

TLZP/2-23/233/76/2017 Zakup i dostawa rękawic medycznych2017-07-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-11
  »  otwarcie ofert   2017-07-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-07-21

TLZP/2-23/233/77/2017 Zakup i dostawa protez naczyniowych.2017-07-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-14
  »  otwarcie ofert   2017-07-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-11

TLZP/2-23/233/75/2017 Zakup i dostawa wiskoelastyków kohezyjnych2017-06-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-07-05
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-07-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-10
  »  otwarcie ofert   2017-08-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-23

TLZP/2-23/233/74/2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych2017-06-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-23
  »  otwarcie ofert   2017-07-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-07-06

TLZP/2-23/233/73/2017 zakup i dostawa sprzętu med. j.u. dla potrzeb Bloku Operacyjnego2017-06-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-06-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-11
  »  otwarcie ofert   2017-08-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-30

TLZP/2-23/233/67/2017 Zakup i dostawa sprzetu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ. 2017-06-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-22
  »  otwarcie ofert   2017-07-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-30

TLZP/2-23/233/72/17 zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badań układu hemostazy przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi .2017-06-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-06-21
  »  otwarcie ofert   2017-07-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-18

TLZP/2-23/233/70/17 zakup i dostawa sprzetu medycznego j.u.2017-06-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-27
  »  otwarcie ofert   2017-07-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-04

TLZP/2-23/233/71/17 zakup i dostawa sprzętu med. j.u. - infuzja.2017-06-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-26
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-07-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-07-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-27
  »  otwarcie ofert   2017-07-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-17
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-08-30
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-08-30

TLZP/2-23/233/64/17 zakup i dostawa sprzętu komputerowego2017-06-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-06-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-09
  »  otwarcie ofert   2017-06-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-07-05

TLZP/2-23/233/65/17 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych i materiałów neurochirurgicznych wraz z zabezpieczeniem depozytu- magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy (zadanie 1- 12 i 14).2017-06-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-07
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-28
  »  otwarcie ofert   2017-07-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-08-04

TLZP/2-23/233/62/2017 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji plazmowej wraz z dzierżawą urządzenia do zgrzewania ciężkich zestawów narzędziowych.2017-05-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-31
  »  otwarcie ofert   2017-06-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-20

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2017 R.2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
2005-17 Data aktualizacji:
2017.12.12 12:28