Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2017 R.2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23


TLZP/2-23/233/09/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych. 2018-02-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-21

TLZP/2-23/233/25/2018 Zakup i dostawa sprzęu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych2018-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-16
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-23

TLZP/2-23/233/24/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej.2018-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-16
  »  otwarcie ofert   2018-02-20

TLZP/2-23/233/23/2018 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji2018-02-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-14

zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2018-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-12
  »  otwarcie ofert   2018-02-16

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp przepływowych i/lub pomp infuzyjnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pompy do kontrpulsacji wewnątrzaortlnej oraz przeszkolenie personelu z zakresu jej obsługi2018-02-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-21

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem materacy przeciwodleżynowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-05
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  otwarcie ofert   2018-02-16

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii oraz zapewnienie depozytu sprzętu ( we wskazanych zadaniach) wraz z dzierżawą konsoli (zadanie 16). 2018-02-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-20

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09
  »  odwołania   2018-02-16
  »  odwołania   2018-02-14
  »  odwołania   2018-02-14

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem respiratora oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2018-02-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-01
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-08
  »  otwarcie ofert   2018-02-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-22

TLZP/2-23/233/12/2018 Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do elektroforezy białek i immunofiksacji z dzierżawą systemu do elektroforezy na okres 36 miesięcy.2018-01-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-05
  »  otwarcie ofert   2018-02-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-15

TLZP/2-23/233/13/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu- magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy.2018-01-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-19

TLZP/2-23/233/18/2018 Zakup i dostawa wraz z montaźem i uruchomieniem łóżek szpitalnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgi2018-01-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-26
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-08

TLZP/2-23/233/06/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych orazprzeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działaniaOddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Sa2018-01-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-01

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do badań echokardiograficznych i ultrasonograficznych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-02
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-01

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem biometru okulistycznego, optycznego bezkontaktowegooraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi,2018-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-18

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp strzykawkowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-07

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kardiomonitorów z pulsoksymetrem oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-02

TLZP/2-23/233/05/2018 Zakup i dostawa czynników stymulujących erytropoezę2018-01-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-07

TLZP/2-23/233/04/2018 Zakup i dostawa leku do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych2018-01-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-01-29
  »  otwarcie ofert   2018-02-22

TLZP/2-23/233/140/2017 Zakup i dostawapreparatów do zabiegów wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych przez okres 36 miesięcy.2018-01-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-01
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-21

TLZP/2-23/233/02/2018 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb ortopedii z zapewnieniem instrumentarium. 2018-01-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-10
  »  otwarcie ofert   2018-01-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-25

TLZP/2-23/233/ 139 /2017 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów zużywalnych oraz zapewnienie depozytu soczewek wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej przez okres 36 miesięcy. 2017-12-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-17
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-01-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-01-02
  »  otwarcie ofert   2018-02-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-13

TLZP/2-23/233/138/2017 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb ortopedii z zapewnieniem instrumentarium.2017-12-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-04

TLZP/2-23/233/137/2017 Zakup i dostawa testów mikrobiologicznych na okres 36 miesięcy.2017-12-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-15
  »  otwarcie ofert   2017-12-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-05

Zakup i dostawa stentgraftów oraz sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej wraz z zabezpieczeniem depozytu dla zadania 1 i 2.2017-12-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-08
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-12-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-19
  »  otwarcie ofert   2018-01-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-02

Zakup i dostawa osprzętu i narzędzi chirurgicznych2017-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-06
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-12-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-12-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11
  »  otwarcie ofert   2017-12-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-27

Usługa transportu sanitarnego na potrzeby bieżącej działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza2017-12-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11
  »  otwarcie ofert   2017-12-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-04

TLZP/2-23/233/132/17 zakup i dostawa artykułów spożywczych2017-12-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-01
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11
  »  otwarcie ofert   2017-12-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-04

TLZP/2-23/233/136/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń urologicznych (resektoskop; ureterorenoskop) z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-05
  »  otwarcie ofert   2017-12-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-11

TLZP/2-23/233/134/2017 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni 2017-11-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  otwarcie ofert   2017-12-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-22

TLZP/2-23/233/130/2017 Zakup i dostawa środków opatrunkowych2017-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-29
  »  otwarcie ofert   2017-12-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-22

TLZP/2-23/233/128/17 Zakup i dostawa sprzętu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych.2017-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  otwarcie ofert   2018-01-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-30

TLZP/2-23/233/133/17 zakup i dostawa pomp insulinowych wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.2017-11-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-23
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-28
  »  otwarcie ofert   2017-12-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-07

TLZP/2-23/233/126/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dermatomu elektrycznego wraz z akcesoriami oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-28
  »  otwarcie ofert   2017-11-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-19

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-11-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  otwarcie ofert   2017-12-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-22

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-15
  »  otwarcie ofert   2017-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-28

TLZP/2-23/233/125/17 jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kolumny laparoskopowej z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2017-11-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-14
  »  otwarcie ofert   2017-11-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-28

TLZP/2-23/233/120/17 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych2017-11-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-10
  »  otwarcie ofert   2017-11-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-30

TLZP/2-23/233/121/2017 Zakup i dostawa implantów dla potrzeb Neurochirurgii (dotyczy zadanie 1-4) wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy (dotyczy zadania 5-6) 2017-11-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-13
  »  otwarcie ofert   2017-11-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-30

TLZP/2-23/233/122/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego z trzema głowicami sektorowymi do badań echokardiograficznymi dla dzieci oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-11-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-06
  »  otwarcie ofert   2017-11-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

TLZP/2-23/233/116/2017 Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą platformy biochemiczno-immunochemicznej, analizatora pomocniczego do biochemii i immunochemii oraz stacji uzdatniania wody na okres 36 miesięcy.2017-10-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-31
  »  otwarcie ofert   2017-12-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-18

TLZP/2-23/233/118/17 usługa transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza2017-10-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-07

TLZP/2-23/233/119/2017 Zakup i dostawa leków 2017-10-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-30
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-15

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń wraz z przebudową i modernizacją pomieszczeń Bloku Operacyjnego na potrzeby Sali hybrydowej oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń.2017-10-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-31
  »  otwarcie ofert   2017-11-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji i krążenia pozaustrojowego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2017-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-27
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego oraz przeszkolenie personeluz zakresu obsługi2017-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-25
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

TLZP/2-23/233/109/2017 Zakup energii elektrycznej do zasilania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zgodnie z warunkami przyłączenia2017-10-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-10
  »  otwarcie ofert   2017-11-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-07

Dialog techniczny Zakup i dostawa zestawu do testów wysiłkowych z możliwością wykonywania badań ergospirometrycznych i zestawu do 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup kompleksowego systemu do monitorowania czynności życiowych pacjentów dla potrzeb oddziału kardiologii.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb odcinka kardiologii ogólnej i odcinka intensywnego nadzoru kardiologicznego.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup i dostawa wysokiej klasy aparatów do badań echokardiograficznych dla potrzeb Oddziału Kardiologii i Oddziału Kardiochirurgii.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń endoskopowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-10-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-17
  »  otwarcie ofert   2017-10-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-30

TLZP/2-23/233/107/17 Usługi transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza2017-10-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-18
  »  otwarcie ofert   2017-10-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-27

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-10-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-12
  »  otwarcie ofert   2017-10-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-30

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków 2017-10-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-09
  »  otwarcie ofert   2017-11-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-12

TLZP/2-23/233/102/2017 Zakup i dostawa materiaów opatrunkowych specjalistycznych 2017-10-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-10
  »  otwarcie ofert   2017-10-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-19

Zakup i dostawa, pomp strzykawkowych, objętościowych oraz systemu ogrzewania wlewów dożylnych i krwi oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-10-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-09
  »  otwarcie ofert   2017-10-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-24

TLZP/2-23/233/106/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2017-10-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-10-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-06
  »  otwarcie ofert   2017-10-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-26

TLZP/2-23/233/103/2017 Zakup i dostawa testów mikrobiologicznych wraz zdzierżawą kołyski i skanera na okres 36 miesięcy. 2017-10-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-02
  »  otwarcie ofert   2017-10-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-24

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-09-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-12
  »  otwarcie ofert   2017-09-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-21
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-10-09

TLZP/2-23/233/98/2017 Zakup i dostawa materiałów do leczenia wodogłowia2017-09-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-11
  »  otwarcie ofert   2017-09-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu mobilnego do dializ przerywanych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-09-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  otwarcie ofert   2017-09-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

TLZP/2-23/233/97/17 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń endoskopowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ichobsługi2017-08-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-18
  »  otwarcie ofert   2017-10-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie lampy zabiegowej jednokopułowej mobilnej oraz przeszkolenie personelu z zakresu jej obsługi2017-08-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-28
  »  otwarcie ofert   2017-09-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

TLZP/2-23/233/96/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatów USG i EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi.2017-08-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  otwarcie ofert   2017-10-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-12

Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez remont Oddziału2017-08-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-08-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-01
  »  otwarcie ofert   2017-09-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-20

TLZP/2-23/233/91/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej ECMO oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-24
  »  otwarcie ofert   2017-08-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-01

TLZP/2-23/233/90/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatów nerkozastępczych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-23
  »  otwarcie ofert   2017-08-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-09-01

TLZP/2-23/233/94/2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 kpl lamp operacyjnych bezcieniowych (8szt) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi wraz z demontażem istniejących lamp.2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-01
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-25
  »  otwarcie ofert   2017-09-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-11-29
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-10-24
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-10-12
  »  odwołania   2017-08-28
  »  odwołania   2017-08-28

TLZP/2-23/233/92/17 zakup, dostaw, montaż i uruchomienie zewnętrznego jednojamowego stymulatora serca z kablem 1,5m oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2017-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-08-21
  »  otwarcie ofert   2017-10-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11

TLZP/2-23/233/89/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli szpitalnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2017-08-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-09-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-09-05
  »  otwarcie ofert   2017-09-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-10-11

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2017 R.2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
2005-18 Data aktualizacji:
2018.02.23 14:41