Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
USK w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   USKOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2017 R.2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23


TLZP/2-23/233/74/2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych2017-06-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-23

TLZP/2-23/233/73/2017 zakup i dostawa sprzętu med. j.u. dla potrzeb Bloku Operacyjnego2017-06-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-23

TLZP/2-23/233/67/2017 Zakup i dostawa sprzetu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ. 2017-06-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-22

TLZP/2-23/233/72/17 zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badań układu hemostazy przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi .2017-06-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-06-21

TLZP/2-23/233/70/17 zakup i dostawa sprzetu medycznego j.u.2017-06-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-16

TLZP/2-23/233/71/17 zakup i dostawa sprzętu med. j.u. - infuzja.2017-06-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-14

TLZP/2-23/233/66/17 zakup i dostawa elektrod2017-06-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  otwarcie ofert   2017-06-19

TLZP/2-23/233/68/17 zakup i dostawa papierów do aparatów medycznych.2017-06-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  otwarcie ofert   2017-06-19

TLZP/2-23/233/64/17 zakup i dostawa sprzętu komputerowego2017-06-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-06-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-09
  »  otwarcie ofert   2017-06-16

TLZP/2-23/233/69/17 zakup i dostawa bielizny i obłożeń j.u.2017-06-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-06-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-07
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-08
  »  otwarcie ofert   2017-06-19

TLZP/2-23/233/65/17 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych i materiałów neurochirurgicznych wraz z zabezpieczeniem depozytu- magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy (zadanie 1- 12 i 14).2017-06-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-07
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-06-07

TLZP/2-23/233/62/2017 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji plazmowej wraz z dzierżawą urządzenia do zgrzewania ciężkich zestawów narzędziowych.2017-05-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-31
  »  otwarcie ofert   2017-06-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-20

TLZP/2-23/233/59/2017 Zakup i dostawa staplerów i klipsów dla potrzeb Bloku Operacyjnego. 2017-05-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-06-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-02
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-01
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-30
  »  otwarcie ofert   2017-06-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-20

TLZP/2-23/233/61/2017 Zakup i dostawa koncentratów do hemodializ.2017-05-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-26
  »  otwarcie ofert   2017-06-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-14

TLZP/2-23/233/63/2017 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych specjalistycznych2017-05-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-31
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-23
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-20
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-07

TLZP/2-23/233/60/2017 Zakup i dostawa płynów irygacyjnych 2017-05-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-23
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-26
  »  otwarcie ofert   2017-05-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-02

TLZP/2-23/233/57/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2017-05-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-19
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-05-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-23
  »  otwarcie ofert   2017-05-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-07

TLZP/2-23/233/58/2017 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych2017-05-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-22
  »  otwarcie ofert   2017-05-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-12

TLZP/2-23/233/56/2017 zakup i dostawa butelek z podłożem do posiewu krwi i płynów ustrojowych oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i ciągłego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych przez okres2017-05-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-15
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-05-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-22
  »  otwarcie ofert   2017-05-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-05

TLZP/2-23/233/55/2017 Zakup i dostawa bielizny i obłożeń jednorazowego użytku.2017-05-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-15
  »  otwarcie ofert   2017-05-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-02

TLZP/2-23/233/51/17 zakup i dostawa implantów ortopedycznych wraz z zabezpieczeniem instrumentarium dla i depozytu –magazynu w pełną gamę rozmiarów zadań 1 - 6,8-10 przez okres trwania umowy. 2017-05-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-06-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-02
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-30
  »  otwarcie ofert   2017-06-21

TLZP/2-23/233/52/2017 Zakup i dostawa materiałów zespalajacych dla potrzeb Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.2017-05-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-05-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-06-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-31
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-22
  »  otwarcie ofert   2017-06-20

TLZP/2-23/233/54/2017 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i wcześniaków2017-05-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-09
  »  otwarcie ofert   2017-05-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-19

TLZP/2-23/233/53/17 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej.2017-05-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-04
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-05-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-31
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-18
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-12
  »  otwarcie ofert   2017-06-14

TLZP/2-23/233/46/2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych.2017-04-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-28
  »  otwarcie ofert   2017-06-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-19

TLZP/2-23/233/48/17 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do znieczuleń oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-04-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-02
  »  otwarcie ofert   2017-05-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-12

TLZP/2-23/233/ 50/2017 Zakup i dostawa preparatów do technik ciągłych nerkozastępczych kompatybilnych z urządzeniem PRISMAFLEX 2017-04-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-27
  »  otwarcie ofert   2017-05-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-09

TLZP/2-23/233/ 49/2017Zakup i dostawa koncentratów do dializ2017-04-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-27
  »  otwarcie ofert   2017-05-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-19

Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i wcześniaków, wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą.2017-04-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-04-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-20
  »  otwarcie ofert   2017-04-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-28

TLZP/2-23/233/43/2017 Zakup i dostawa preparatu do operacyjnego leczenia dzieci z odpływem pęcherzowo – moczowodowym .2017-04-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-10
  »  otwarcie ofert   2017-05-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-02

TLZP/2-23/233/42/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii 2017-04-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-05-05
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-19
  »  otwarcie ofert   2017-05-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-12

Zakup i dostawa butelek z podłożem do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy 2017-04-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-13
  »  otwarcie ofert   2017-04-20
  »  otwarcie ofert   2017-04-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-15

TLZP/2-23/233/39/17 zakup i dostawa pomp insulinowych wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.2017-04-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-13
  »  otwarcie ofert   2017-04-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-24

TLZP/2-23/233/41/17 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki.2017-04-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-04-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-20
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-14
  »  otwarcie ofert   2017-05-16
  »  otwarcie ofert   2017-05-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-14

TLZP/2-23/233/40/2017 Zakup i dostawa odczynników dla Pracowni Toksykologicznej.2017-03-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-03-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-03
  »  otwarcie ofert   2017-04-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-20

TLZP/2-23/233/38/2017 Zakup i dostawa odczynników do metod manualnych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań.2017-03-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-03-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-05
  »  otwarcie ofert   2017-04-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-24
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-04-24

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie inkubatorów oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-03-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-30
  »  otwarcie ofert   2017-04-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-07

TLZP/2-23/233/35/17 zakup i dostawa bielizny i obłożeń jednorazowego użytku2017-03-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-03-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-28
  »  otwarcie ofert   2017-04-04
  »  otwarcie ofert   2017-04-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-24

TLZP/2-23/233/37/17 zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u.2017-03-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-31
  »  otwarcie ofert   2017-05-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-12

Zapewnienie kompleksowej obsługi organizacyjnej i logistycznej 4 cykli szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz 4 cykli konferencji edukacyjnych dla lekarzy POZ , pielęgniarek , położnych, pielęgniarek środowiskowych dla 100 osób łącznie w ramach realiza2017-03-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-20
  »  otwarcie ofert   2017-03-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-27

TLZP/2-23/233/35/2017 Zakup i dostawa sprzętu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych.2017-03-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-15
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-20
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-20
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  otwarcie ofert   2017-03-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-14

TLZP/2-23/233/33/2017 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych2017-03-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-27
  »  otwarcie ofert   2017-04-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-15

TLZP/2-23/233/24/17 zakup i dostawa protez i łat naczyniowych2017-03-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-15
  »  otwarcie ofert   2017-03-30

TLZP/2-23/233/31/2017 Zakup i dostawa podkładów chłonnych i pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych. 2017-03-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-20
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-17
  »  otwarcie ofert   2017-03-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-04

TLZP/2-23/233/34/17 zakup i dostawa testów mikrobiologicznych2017-03-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-03-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-13
  »  otwarcie ofert   2017-03-17
  »  otwarcie ofert   2017-03-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-10

Sprawa TLZP/2-23/233/32/17 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodializy oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-03-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-15
  »  otwarcie ofert   2017-03-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-31

Ogłoszenie o dialogu technicznym na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz przeszkoleniem personelu z zakresu jego obsługi oraz dostosowanie pomieszczeń do zaoferowanego tomografu.2017-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-07

TLZP/2-23-233/29/17 Zakup i dostawa pasków do analizy moczu, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą czytnika z przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi2017-03-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-07
  »  otwarcie ofert   2017-03-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-21

TLZP/2-23/233/26/2017 Zakup i dostawa systemu do stabilizacji czaszki typu Mayfield oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-03-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-03
  »  otwarcie ofert   2017-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-22

TLZP/2-23/233/28/2017 Zakup i dostawa środków kontrastowych przez okres 24 miesięcy 2017-03-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-28
  »  otwarcie ofert   2017-04-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-27

TLZP/2-23/233/25/17 zakup i dostawa zestawów do dializ dootrzewnowych CADO i ADO2017-02-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-02
  »  otwarcie ofert   2017-03-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-22

TLZP/2-23/233/27/17 zakup i dostawa butelek z podłożem do posiewu krwi i płynów ustrojowych oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i ciągłego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych przez okr2017-02-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-02
  »  otwarcie ofert   2017-03-09

TLZP/2-23/233/22/2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wiertarki neurochirurgicznej oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi. 2017-02-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  otwarcie ofert   2017-03-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-13

TLZP/2-23/233/20/2017 Zakup i dostawa implantów aparatu słuchowego 2017-02-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-06
  »  otwarcie ofert   2017-03-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-14

TLZP/2-23/233/21/2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie myjni automatycznej do endoskopów oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-02-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-03-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-06
  »  otwarcie ofert   2017-03-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-21

TLZP/2-23/233/11/17 Świadczenie usług dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), ciepła technologicznego (CT) , ciepłej wody użytkowej – CWU ( w tym zagospodarowanie ciepła technologicznego ze spalarni ) oraz pary dla WCM w 2017-02-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-12
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  otwarcie ofert   2017-04-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-05-11

TLZP/2-23/233/23/2017 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-02-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-07
  »  otwarcie ofert   2017-04-07
  »  otwarcie ofert   2017-04-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-28

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2017 R.2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23

TLZP/2-23/233/19/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu IGS dla potrzeb neurochirurgii oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2017-02-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-04-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-14
  »  otwarcie ofert   2017-04-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-06-05

TLZP/2-23/233/18/2017 Zakup , dostawa, montaż i uruchomienie monitora do ciągłego rzutu serca z analizą konturu fali tętna i kalibracją metodą termodyluacji przez płucnej oraz przeszkolenie z zakresu obsługi.2017-02-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-17
  »  otwarcie ofert   2017-02-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-07

TLZP/2-23/233/14/2017 Zakup i dostawa leku do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych2017-02-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-15
  »  otwarcie ofert   2017-03-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-31

TLZP/2-23/233/13/2017 Zakup i dostawa czynników stymulujących erytropoezę2017-02-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-15
  »  otwarcie ofert   2017-03-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-31

TLZP/2-23/233/15/2017 Zakup i dostawa  środków do dezynfekcji 2017-02-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-20
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-24
  »  otwarcie ofert   2017-03-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-07

TLZP/2-23/233/17/2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie Videoduodenoskopu oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-02-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-09
  »  otwarcie ofert   2017-02-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-02-28

Zakup i dostawa zestawów do operacji witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji bez lasera z przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi2017-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-13
  »  otwarcie ofert   2017-02-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-02-28

TLZP/2-23/233/3/17 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG jezdnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi.2017-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-09
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-02
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-02
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-13
  »  otwarcie ofert   2017-03-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-24

TLZP/2-23/233/12/17 zakup i dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku2017-02-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-14
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-03-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-13
  »  otwarcie ofert   2017-03-17
  »  otwarcie ofert   2017-03-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-11

TLZP/2-23/233/08/2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych 2017-02-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-01
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-28
  »  otwarcie ofert   2017-03-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-31

TLZP/2-23/233/09/2017 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zabezpieczeniem depozytu-magazynu w zadaniach 1 i 22017-01-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-31
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-02-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-02-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-14
  »  otwarcie ofert   2017-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-11

TLZP/2-23/233/06/2017 Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przeznaczyniowej2017-01-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-02-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-16
  »  otwarcie ofert   2017-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-04-11

TLZP/2-23/233/05/2017 Zakup i dostawa sprzętu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych.2017-01-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-01-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-01-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-01-27
  »  otwarcie ofert   2017-02-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-02-23

TLZP/2-23/233/04/2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych2017-01-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-01-19
  »  otwarcie ofert   2017-01-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-02-02

TLZP/2-23/233/1/17 obsługa portierni w budynku przychodni „D” oraz monitorowanie terenu nieruchomości administrowanych przez PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na sprzęcie dostarczonym, zainstalowanym i uruchomionym przez wykonaw2017-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-18
  »  otwarcie ofert   2017-01-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-02-03

Dialog Techniczny - zakup Zintergowanego Systemu Śódoperacyjnego wspomagania chirurgii obrazem (IGS) dla potrzeb Neurochirurgii2017-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-01-16

TLZP/2-23/233/02/2017 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych. 2017-01-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-01-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-01-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-01-27
  »  otwarcie ofert   2017-02-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-03-08

TLZP/2-23/233/135/16 zakup i dostawa wycinaków do aorty2016-12-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-12-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-01-03
  »  otwarcie ofert   2017-02-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-02-23

TLZP/2-23/233/133/16 zakup i dostawa bielizny zabiegowej j.u.2016-12-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-12-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-12-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-12-27
  »  pytania i odpowiedzi   2017-01-03
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-29
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-29
  »  otwarcie ofert   2017-01-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-01-18

TLZP/2-23/233/127/16 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej białej i operacyjnej oraz innych asortymentów szpitalnych, usług pralniczych asortymentów Zamawiającego wraz z wdrożeniem systemu RFID lub równoważnego 2016-12-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-12-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-12-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-12-21
  »  pytania i odpowiedzi   2017-01-09
  »  otwarcie ofert   2017-01-26

TLZP/2-23/233/132/2016 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji.2016-12-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-12-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-12-05
  »  otwarcie ofert   2016-12-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-12-22

TLZP/2-23/233/129/16 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z systemem manualnym back-up i oprogramowaniem dla Pracowni Serologii 2016-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-11-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-11-28
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-08
  »  otwarcie ofert   2017-01-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-01-19

TLZP/2-23/233/131/2016 Zakup i dostawa klipsów Yasergila2016-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-24
  »  otwarcie ofert   2016-12-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-12-07

TLZP/2-23/233/126/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku2016-11-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-21
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-28
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-25
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-23
  »  otwarcie ofert   2016-11-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-12-13
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2017-01-04

TLZP/2-23/233/130/2016 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej z zabezpieczeniem depozytu –magazynu w pełny asortyment sprzętu medycznego przez okres trwania umowy2016-11-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-21
  »  otwarcie ofert   2016-11-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-12-02

TLZP/2-23/233/125/2016 Zakup i dostawa sprzętu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych.2016-11-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-01
  »  otwarcie ofert   2016-12-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-01-17

TLZP/2-23/233/123/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku2016-11-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-21
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-13
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-08
  »  pytania i odpowiedzi   2016-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-28
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-28
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-25
  »  otwarcie ofert   2016-12-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-01-16

TLZP/2-23/233/124/2016 Zakup i dostawa artykułów spożywczych2016-11-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-11-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-11-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-11-14
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-21
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-14
  »  otwarcie ofert   2016-12-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-01-11

TLZP/2-23/233/117/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2016-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-10-20
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-15
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-14
  »  pytania i odpowiedzi   2016-11-04
  »  otwarcie ofert   2016-11-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-12-07

TLZP/2-23/233/108/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki wraz z zabezpieczeniem depozytu magazynu z pełną gamą rozmiarów sprzętu medycznego określonego w zadaniach 1,2,3 przez okres trwania umowy.2016-09-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-09-28
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-10-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-09-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-09-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-09-28
  »  pytania i odpowiedzi   2016-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2016-10-03
  »  pytania i odpowiedzi   2016-09-29
  »  otwarcie ofert   2016-10-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-10-21

TLZP/2-23/233/116/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2016-09-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-09-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-09-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-09-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-09-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-09-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-09-20
  »  pytania i odpowiedzi   2016-09-27
  »  pytania i odpowiedzi   2016-09-27
  »  pytania i odpowiedzi   2016-09-21
  »  otwarcie ofert   2016-09-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-10-19

TLZP/2-23/233/112/2016 Zakup i dostawa leków 2016-09-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-09-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-09-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-09-09
  »  pytania i odpowiedzi   2016-10-04
  »  otwarcie ofert   2016-10-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2016-10-27

TLZP/2-23/233/94/16 Modernizacja Centralnej Sterylizatorni2016-07-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2016-07-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2016-08-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-07-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-07-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-07-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-07-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-07-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2016-07-23
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-29
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-26
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-26
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-25
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2016-08-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-01-12


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-17 TI USK Data aktualizacji:
2017.06.23 14:17