Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2018 R.2018-03-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-02


TLZP/2-23/233/149/2018 zakup i dostawa materiałów do sterylizacji2018-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-11
  »  otwarcie ofert   2018-12-14

TLZP/2-23/233/14/2018 Usługi transportu sanitarnego zespołem P i T2018-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06

TLZP/2-23/233/147/2018 Zakup i dostawa testów , podłoży i odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii przez okres 36 miesięcy. 2018-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-14

TLZP/2-23/233/144/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych.2018-11-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-28
  »  otwarcie ofert   2018-12-06

TLZP/2-23/233/139/2018 Zakup i dostawa mięsa i wędlin.2018-11-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-11-27
  »  otwarcie ofert   2018-12-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-11

TLZP/2-23/233/146/2018 Zakup i dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej.2018-11-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-22
  »  otwarcie ofert   2018-11-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-06

TLZP/2-23/233/142/2018 zakup i dostawa materiałów do sterylizacji2018-11-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-20
  »  otwarcie ofert   2018-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-06

TLZP/2-23/233/140/2018 Zakup i dostawa artykułów nabiałowych.2018-11-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-11-14
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-29

TLZP/2-23/233/143/2018 Zakup i dostawa pieczywa.2018-11-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-11-14
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-03

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie konsoli opisowej do pracowni TK i MR – 3 szt. wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2018-11-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-05
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-15
  »  otwarcie ofert   2018-12-14

TLZP/2-23/233/135/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" oraz transportu krwi i materiałów do badań diagnostycznych na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 2018-10-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-02
  »  otwarcie ofert   2018-11-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-21

TLZP/2-23/233/137/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wiertarek szybkoobrotowych – 2 szt (zestawy) wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2018-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-05
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-30
  »  otwarcie ofert   2018-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-16

TLZP/2-23/233/136/2018 zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Stacji Dializ2018-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-25
  »  otwarcie ofert   2018-11-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-15

TLZP/2-23/233/134/2018 zakup i dostawa staplerów, ładunków do staplerów, końcówek do noża harmonicznego, zestawów do mankietowej resekcji żołądka wraz z dzierżawą generatorów (zadanie 3 i 4).2018-10-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  otwarcie ofert   2018-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-18

TLZP/2-23/233/133/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów 2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-09
  »  otwarcie ofert   2018-11-22

TLZP/2-23/233/132/2018Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych (perfuzja) 2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-22
  »  otwarcie ofert   2018-11-22

TLZP/2-23/233/131/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu - magazynu z pełną gamąrozmiarów (zadanie 1-3) oraz instrumentarium (zadanie 1) przez okres trwania umowy2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-25
  »  otwarcie ofert   2018-11-22

TLZP/2-23/233/130/2018 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-20
  »  otwarcie ofert   2018-11-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-06

TLZP/2-23/233/128/2018 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.2018-10-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-16
  »  otwarcie ofert   2018-10-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-07

TLZP/2-23/233/112/2018 Zakup energii elektrycznej do zasilania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2018-10-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-06
  »  otwarcie ofert   2018-11-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-23

TLZP/2-23/233/125/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 łóżek bariatrycznych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielny2018-10-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-04
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-11
  »  otwarcie ofert   2018-10-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-02

TLZP/2-23/233/127/2018 Zakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, duplikatorów, komputerów dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-10-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-04
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-17
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-04
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-15
  »  otwarcie ofert   2018-11-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-05

TLZP/2-23/233/126/2018 Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki i Oddziału Kardiochirurgii.2018-10-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-08
  »  otwarcie ofert   2018-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-02

TLZP/2-23/233/129/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych.2018-09-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
  »  otwarcie ofert   2018-10-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-15

TLZP/2-23/233/124/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" oraz transportu krwi i materiałów do badań diagnostycznych na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitalal Klinicznego w Opolu.2018-09-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-28
  »  otwarcie ofert   2018-10-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-15

TLZP/2-23/233/123/2018 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-09-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-09
  »  otwarcie ofert   2018-10-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-13

TLZP/2-23/233/111/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych.2018-09-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  otwarcie ofert   2018-09-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-09-27

TLZP/2-23/233/113/2018 Zakup i dostawa leków2018-09-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-25
  »  otwarcie ofert   2018-10-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-19

TLZP/2-23/233/121/2018 zakup i dostawa wraz z montazem i uruchomieniem urzadzeń medycznych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-09-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-05
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-05
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-26
  »  otwarcie ofert   2018-10-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-26

TLZP/2-23/233/122/2018 wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Okulistyki w procedurze *Zaprojektuj i wybuduj*.2018-09-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-11
  »  otwarcie ofert   2018-09-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-19

TLZP/2-23/233/116/2018 Zakup i dostawa implantów ortopedycznych z zapewnieniem depozytu i instrumentarium przez okres trwania umowy.2018-09-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-20
  »  otwarcie ofert   2018-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-09

TLZP/2-23/233/119/2018 Zakup i dostawa testów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii przez okres 36 miesięcy.2018-09-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-18
  »  otwarcie ofert   2018-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-27

TLZp/2-23/233/120/2018 Zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do gazometrii przez okres 36 miesięcy.2018-09-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-21
  »  otwarcie ofert   2018-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-02

TLZP/2-23/233/118/2018 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych.2018-08-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  otwarcie ofert   2018-10-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-19

TLZP/2-23/233/114/2018 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Szczękowo - Twarzowej wraz z zabezpieczeniem depozytu (zadanie 2 ) przez okres trwania umowy.2018-08-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-28
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-18
  »  otwarcie ofert   2018-10-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-09

TLZP/2-23/233/115/2018 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych (szafki, taborety) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2018-08-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-03
  »  otwarcie ofert   2018-10-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-24

TLZP/2-23/233/110/2018 zakup i dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku2018-08-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-14
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-12
  »  otwarcie ofert   2018-10-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-22

TLZP/2-23/233/105/2018 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa zautomatyzowanego systemu analizy moczy2018-08-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-28
  »  otwarcie ofert   2018-08-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-09-06

TLZP/2-23/233/106/2018 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych2018-08-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-28
  »  otwarcie ofert   2018-08-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-09-20

TLZP/2-23/233/104/2018 zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. dla potrzeb Stacji Dializ2018-08-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-04
  »  otwarcie ofert   2018-10-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-31

TLZP/2-23/233/108/2018 zakup i dostawa sprzetu medycznego j.u. dla potrzeb OAiIT Dzieci2018-08-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-29
  »  otwarcie ofert   2018-10-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-15

Zakup i dostawa papieru do aparatów medycznych oraz zeli do aparatów USG i EKG2018-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-21
  »  otwarcie ofert   2018-09-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-12

Zakup i dostawa wraz z montażem mebli medycznych (stoły urologiczne) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-08-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-04
  »  otwarcie ofert   2018-09-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-09

Zakup i dostawa sprzetu medycznego j.u. dla potrzeb Bloku Operacyjnego2018-08-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-08-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-08-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-08-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-04
  »  otwarcie ofert   2018-10-01
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-26

TLZP/2-23/233/95/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-16
  »  otwarcie ofert   2018-09-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-04

TLZP/2-23/233/94/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego urologicznego jednorazowego użytku.2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-08
  »  otwarcie ofert   2018-09-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-12

TLZP/2-23/233/93/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-13
  »  otwarcie ofert   2018-09-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-09

TLZP/2-23/233/100/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorzazowego użytku do zabiegów inwazyjnych.2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-21
  »  otwarcie ofert   2018-09-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-09-27

TLZP/2-23/233/96/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (infuzja).2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-28
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09
  »  otwarcie ofert   2018-09-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-12
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-11-05
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-10-23

TLZP/2-23/233/92/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu - magazynu z pełną gamąrozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-08-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-08-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09
  »  otwarcie ofert   2018-09-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-26

TLZP/2-23/233/98/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku(odsysanie i tlenoterapia).2018-07-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-09
  »  otwarcie ofert   2018-09-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-09

TLZP/2-23/233/91/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych2018-07-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-25
  »  otwarcie ofert   2018-08-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-22

TLZP/2-23/233/88/2018 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych oraz przeszkolenie z zakresu obsługi.2018-07-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-08-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-25
  »  otwarcie ofert   2018-08-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-09-17
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2018-09-18

TLZP/2-23/233/89/2018 Zakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, duplikatorów, komputerów dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 2018-07-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-07-24
  »  otwarcie ofert   2018-07-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-08-17

TLZP/2-23/233/85/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu 4 modułów do systemu monitorowania oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2018-07-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-07-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-07-18
  »  otwarcie ofert   2018-08-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-09-03


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2018.12.18 14:50