Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540061547-N-2019 z dnia 29-03-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526115-N-2019
Data: 15/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051239100000, ul. Al. Wincentego Witosa   26, 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Kod CPV:45000000-7
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 45100000-8 45200000-9 45300000-0 45400000-1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: do 6 miesięcy
W ogłoszeniu powinno być: do 8 miesięcy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria cena 60 Termin wykonania 20 Termin gwarancji 20
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria cena 60 Termin wykonania 20 Termin gwarancji i rękojmi 20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2019-04-02 godz. 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2019-04-09 godz. 10.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych