Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 • Pododdział Pediatrii i Alergologii
 • Pododdział Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej

  Kierownik Oddziału,
  Kierownik Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej:
  dr hab. n. med. Agata Chobot

  Zastępca Kierownika Oddziału,
  Kierownik Pododdziału Pediatrii i Alergologii:
  dr n. med. Janusz Zaryczański

  Zastępca Kierownika Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej:
  lek. Sławomir Rak

  Pielęgniarka Oddziałowa:
  mgr Krystyna Gębuś-Dinter

  telefony:
    kierownik oddziału   77 45 20 290
    dyżurka pielęgniarek I   77 45 20 781
    pokój lekarzy I   77 45 20 782
    sekretariat   77 45 20 784
    pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 785
    z-ca kierownika oddziału   77 45 20 790
    dyżurka pielęgniarek II   77 45 20 791
    pokój lekarzy II   77 45 20 792

  Telefoniczne ustalanie terminu planowego przyjęcia: 77 45 20 792

  e-mail: pediatria@wcm.opole.pl


   OSOBISTA POMPA INSULINOWA
   DZIECKO W SZKOLE
   ZDROWE ŻYWIENIE W CUKRZYCY
   DOKUMENTY DO POBRANIA
   STRONY INTERNETOWE, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ


  Nasz zespół:

  9 specjalistów II stopnia z pediatrii, w tym specjalistów z zakresu alergologii, diabetologii, gastroenterologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, reumatologii oraz specjalizujących się w diabetologii i endokrynologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej oraz alergologii
  Rezydenci (pediatria, pulmonologia dziecięca)
  Zespół pielęgniarski, w tym specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz edukatorzy diabetologiczni
  Dietetyk
  Fizjoterapeuta
  Psycholog


  Oddział posiada 37 łóżek, pełni codzienny całodobowy dyżur, przyjmując i zaopatrując pacjentów do 18 roku życia. Jako ośrodek referencyjny II stopnia przyjmuje pacjentów trudnych diagnostycznie i terapeutycznie z oddziałów dziecięcych całego województwa opolskiego. Oddział specjalizuje się między innymi w diagnostyce i terapii alergii, cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia i moczowego, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz otyłości i chorób endokrynologicznych. Od wielu lat ściśle współpracujemy z wiodącymi w kraju ośrodkami klinicznymi i instytutami prowadzącymi badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki chorób dzieci takimi jak na przykład wszystkim znane Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

  Dostępna w Oddziale diagnostyka obejmuje między innymi:

  Diagnostyka chorób alergicznych: testy uczuleniowe, próby prowokacyjne, poziomy przeciwciał specyficznych, spirometria, odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych
  Diabetologia: leczenie stanów ostrych, kompleksowa diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, holistyczna opieka nad pacjentem z cukrzycą (w tym edukacja pacjentów i objęcie opieką psychologiczną), opieka diabetologiczna poszpitalna
  Gastroenterologia: wodorowe testy oddechowe, pH-metria z impendancją, endoskopowe badania przewodu pokarmowego: gastroskopia, kolonoskopia, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, również w znieczuleniu ogólnym.
  Endokrynologia: choroby tarczycy, otyłość i zespół metaboliczny, zaburzenia miesiączkowania i dojrzewania płciowego.
  Kardiologia: UKG, EKG, Holter RR, Holter EKG
  Reumatologia: diagnostyka chorób zapalnych tkanki łącznej i stawów (w tym MIZS, tocznia rumieniowatego, zapaleń naczyń)
  Nefrologia: cystografia mikcyjna, scyntygrafia

  Całodobowym wsparciem dla Oddziału służą Zakłady: Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii, Patomorfologii, Rehabilitacji oraz Diagnostyki Obrazowej (z możliwością wykonywania wszystkich dostępnych badań radiologicznych, łącznie z badaniami ultrasonograficznymi, tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym). Współpracujemy również z pozostałymi oddziałami szpitalnymi: Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, Chirurgią Dziecięcą, Kardiologią, Laryngologią, Neurochirurgią, Okulistyką, Ortopedią, czy Urologią.


  INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU W ODDZIALE:

  Ustalanie terminu planowego przyjęcia do Oddziału: osobiście lub telefonicznie (77 45 20 792)

  Zgłaszając się z dzieckiem do szpitala należy obowiązkowo mieć ze sobą:
  dotychczasową dokumentację medyczną dziecka (poprzednie wypisy z innych szpitali, wyniki badań, karty informacyjne z Izb Przyjęć czy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych)
  listę aktualnie przyjmowanych przez dziecko leków
  Książeczkę Zdrowia Dziecka
  skierowanie, jeśli zostało wydane i ma stanowić podstawę przyjęcia do szpitala

  Sale dla pacjentów: W większość sal chorych to sale 2 osobowe, poza tym 3- i 1-osobowe. Zapewnia to zachowanie, w miarę naszych możliwości, intymności i miłej atmosfery w trakcie pobytu dzieci na oddziale. Przy dziecku całodobowo może przebywać rodzic/opiekun prawny lub inna bliska osoba. Osoba ta ma do dyspozycji bezpłatny rozkładany fotel (dzięki uprzejmości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

  Posiłki dla opiekunów: Osoba przebywająca z dzieckiem może skorzystać z możliwości wykupienia sobie obiadu, który można zjeść na szpitalnej stołówce.

  Pobyt dziecka na oddziale umila przedszkole pod opieką przedszkolanek, dzieci w wieku szkolnym mają prowadzone zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym programem szkolnym pod kierunkiem nauczycielek, a po południu zajęcia terapeutyczne prowadzi pedagog.


   
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  MISJA SZPITALA:
  Nie szkodzić,
  lecz działać dla dobra chorego
  2005-18 Data aktualizacji:
  2019.05.17 11:02