Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

lek. med. Bożena Karolakowska-Lach
p.o. Ordynatora:
lek. med. Bożena Karolakowska-Lach
specjalista chorób oczu
       telefony:
  ordynator   77 45 20 670
  dyżurka pielęgiarek   77 45 20 671
  pokój lekarzy   77 45 20 672
  sekretariat   77 45 20 674
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 675
  telefon dla pacjentów   77 45 20 678
  z-ca ordynatora   77 45 20 679

e-mail: okulistyka@wcm.opole.pl

Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Oddział Okulistyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego kontynuuje tradycje Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego działającego w Opolu od 1946 r. W latach 1946 - 1974 oddziałem kierował dr Sergiusz KARPOWICZ, a od 1974 r. do stycznia 2004 - dr n. med. Tadeusz STĘPIEŃ.

W Oddziale Okulistycznym od samego początku jego istnienia szczególny nacisk kładziono na leczenie chirurgiczne. Już w 1977 r. w oddziale rozpoczęto leczenie metodami mikrochirurgicznymi oraz przy użyciu lasera argonowego.

Od czasu przeniesienia oddziału do Wojewódzkiego Centrum Medycznego znacznie poszerzono techniczne możliwości przeprowadzanych zabiegów oraz zakres diagnostyki okulistycznej.

XXX

Oddział Okulistyczny dysponujący 38 łóżkami prowadzi m. in.:

Leczenie operacyjne zaćmy metodą zewnątrztorebkowego usunięcia i fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki zwykłej lub zwijalnej (moc soczewki ustalamy na podstawie pomiarów keratometrycznych i biometrii ultrasonograficznej)
Leczenie różnych typów jaskry
» chirurgiczne - trabekulektomie i irydektomie
» laserowe - w oparciu o laser argonowy i neodymowy-YAG
» monitorowanie skuteczności leczenia i modyfikacji leczenia farmakologicznego
Leczenie operacyjne zeza u dzieci i dorosłych (poprzedzone diagnostyką w Poradni Dziecięcej i Pracowni Ortoptycznej w ramach Poradni Okulistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu)
Leczenie operacyjne odwarstwień siatkówki, uzupełniane kriopeksją twardówki i laserokoagulacją siatkówki
Leczenie operacyjne wczesnych i późnych następstw urazów oka
Leczenie operacyjne aparatu ochronnego oka i dróg łzowych
Leczenie zachowawcze ciężkich stanów zapalnych oka oraz kuracje trentalowo-witaminowe w ciężkich schorzeniach zwyrodnieniowych i zanikowych siatkówki i nerwu wzrokowego.

Opiekę nad pacjentami w czasie pobytu w szpitalu oraz w zakresie poszpitalnego leczenia ambulatoryjnego sprawuje personel medyczny o wysokich - stale podwyższanych - kwalifikacjach.

W Oddziale Okulistycznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wraz z Poradnią Okulistyczną zatrudnionych jest ogółem 44 pracowników, w tym:

8 lekarzy specjalistów z II stopniem specjalizacji,
6 lekarzy specjalistów z I stopniem specjalizacji,
3 lekarzy będących aktualnie w trakcie specjalizacji,
1 tyflopedagoga i ortoptystkę,
22 pielęgniarek dyplomowanych,
4 osób personelu pomocniczego.

Dzięki temu, że Oddział Okulistyczny funkcjonuje w ramach rozległego kompleksu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, posiada szerokie możliwości diagnostyczne:

Badania obrazowe (Rtg, USG, tomografia komputerowa, dopplerowskie badania naczyniowe),
Diagnostyka mikrobiologiczna i mykologiczna,
Pełna diagnostyka laboratoryjna,
Posiadamy także możliwości wykonywania badań rezonansu magnetycznego.

Pacjenci przebywający w oddziale mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Dla zapewnienia niezbędnych konsultacji specjalistycznych oraz możliwości kompleksowego leczenia, oddział współpracuje z pozostałymi 16 oddziałami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz oddziałami specjalistycznymi w innych jednostkach ochrony zdrowia na terenie Opola i całego województwa.

Oddział Okulistyczny - jako jedyny na Opolszczyźnie - posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a co za tym idzie ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarzy z zakresu okulistyki. W chwili obecnej w ramach oddziału 16 lekarzy zdobywa specjalizację - zarówno tzw. "starym", jak i "nowym" trybem.

XXX

Oddział Okulistyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu sprawuje kompleksową opiekę ambulatoryjną przed- i poszpitalną nad pacjentem w oparciu o liczne okulistyczne poradnie specjalistyczne i pracownie działające w ramach Poradni Okulistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Wszystkie one mieszczą się w części przychodnianej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (budynek D na I piętrze). Do Poradni Okulistycznej należą:

Okulistyczna Poradnia Konsultacyjna,
Poradnia Jaskrowa,
Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia,
Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej,
Pracownia Laserowa,
Pracownia Perymetrii,
Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Dna Oka,
Gabinet Zabiegowy.

Gabinet Zabiegowy wykonuje:

Drobne zabiegi operacyjne w trybie ambulatoryjnym,
Usuwanie szwów u pacjentów po leczeniu operacyjnym w Oddziale Okulistycznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
Wymazy z worka spojówkowego dla potrzeb diagnostyki bakteriologicznej i mykologicznej,
Badania diagnostyczne
» komputerowe badanie refrakcji,
» o keratometria,
» o biometria ultrasonograficzna.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:47