Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Ordynator:
dr n. med. Wojciech Walas
anestezjolog, pediatra, specjalista neonatologii

telefony:
  ordynator   77 45 20 730
  pokój lekarzy   77 45 20 732
  sekretariat   77 45 20 734
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 735

e-mail: intd@wcm.opole.pl

Kontakt

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest jedynym oddziałem tego typu w województwie. Rejon jego działania obejmuje około milion mieszkańców. Bazę Oddziału stanowi 13 stanowisk intensywnej terapii z wydzielonymi odcinkami: noworodkowo-niemowęcym (8), dziecięcym (4) i izolatką (1) oraz ambulans "N".

Głównymi wskazaniami do leczenia w naszym oddziale są: ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność krążenia, zwłaszcza wstrząs o różnym podłożu, ostre dysfunkcje centralnego układu nerwowego (śpiączka, stan drgawkowy), ciężkie zakażenia (w tym sepsa), różnego rodzaju zatrucia, urazy (w tym wielonarządowe), ciężkie oparzenia, niedotlenienie okołoporodowe.
Specjalizujemy się zwłaszcza w leczeniu najcięższych postaci niewydolności oddechowej z użyciem wentylacji oscylacyjnej (HFOV) i tlenku azotu. Wśród noworodków szczególne miejsce zajmują dzieci z ostrym niedotlenieniem okołoporodowym, różnego rodzaju wadami wrodzonymi, wymagające leczenia operacyjnego oraz skrajnie niedojrzałe wcześniaki.

Jako jeden z pierwszych w Polsce oddziałów wprowadziliśmy leczenie noworodków z ciężka niewydolnością oddechową za pomocą wentylacji oscylacyjnej (HFOV) i wziewnego tlenu azotu oraz leczenie noworodków z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym, za pomocą selektywnej hipotermii głowy.

Zajmujemy się także przygotowywaniem i znieczulaniem dzieci w Pracowni Endoskopowej oraz zakładzie Diagnostyki obrazowej.

OAITDiN stanowi zaplecze dla oddziałów zabiegowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, szczególnie dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Przebywają w nim pacjenci wymagający szczególnej opieki okołooperacyjnej.

W codziennej opiece i leczeniu naszych pacjentów korzystamy z pomocy pracowników innych oddziałów i pracowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, oraz współpracujemy z klinikami i szpitalami specjalistycznymi na teranie całego kraju.

Ambulans „N” to jedyna w województwie karetka, służąca do międzyszpitalnego przewozu noworodków. Jest to jedyny w Polsce ambulans przystosowany do przewozu pacjentów ze skrajnie ciężką niewydolnością oddechową, wymagających podaży tlenku azotu.


Nasz zespół

Ta strona powstała w dwóch wersjach: jedna z myślą o lekarzach, pielęgniarkach i rehabilitantach, czyli wszystkich, którzy biorą udział w leczeniu naszych pacjentów, druga z myślą o rodzinach dzieci leczonych w naszym oddziale.


 historia
 co oferujemy naszym pacjentom
 praca naukowa
 stowarzyszenie im. dr Wojciecha Grzywny
 poza pracą
 pytania do nas
 linki
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:47