Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   "Mieszkanie dla Specjalisty"
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu"Mieszkanie dla Specjalisty"

Szanowni Państwo,Mieszkanie dla Specjalisty przy ul. Kaliskiej - blisko USK w Opolu; zdjęcie - UM Opola

Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego mają możliwość skorzystania z programu realizowanego przez Opolski TBS we współpracy i z inicjatywy Miasta Opole pod patronatem Prezydenta Miasta oraz opolskim środowiskiem nauki i biznesu.


Program "Mieszkanie dla Specjalisty" skierowany jest do osób poniżej 35 roku życia. Celem programu jest zapewnienie mieszkań dla młodych ludzi i specjalistów o kwalifikacjach wymaganych do świadczenia pracy w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Program pozwoli na uzyskanie funkcjonalnego mieszkania na korzystnych warunkach najmu w cenach niższych od wolnorynkowych.

Adresatem Programu jest osoba, która miedzy innymi: ukończyła studia pierwszego lub wyższego stopnia, może pochwalić się osiągnięciami branżowymi. Jest zatrudniona lub posiada ofertę zatrudnienia przez przedsiębiorcę lub innyośrodek na terenie Opola w zawodzie opisanym w regulaminie w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Informacja o wymogach regulaminowych oraz terminach składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest dostępna na stronie internetowej Opolskiego TBS
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2018.07.03 14:47