Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Laryngologii

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
Ordynator:
dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
specjalista otolaryngolog
       telefony:
  ordynator   77 45 20 680
  dyżurka pielęgniarek   77 45 20 681
  pokój lekarzy   77 45 20 682
  sekretariat   77 45 20 684
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 685
  BERA-oddział   77 45 20 687
  telefon dla pacjentów   77 45 20 688

e-mail: laryngologia@wcm.opole.pl

Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Oddział liczy 42 łóżka, w tym 8 łóżek dziecięcych. Oddział, wraz z współpracującą z nim Poradnia Laryngologiczną (WPL), prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu klasycznej laryngologii, jak też szeroko rozumianej chirurgii głowy i szyi.

W okresie ostatnich 19 lat 20 lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji z otolaryngologii, troje dodatkowo podspecjalizację z foniatrii, alergologii i audiologii. Dwie osoby uzyskały stopień doktora nauk medycznych, dwa przewody doktorskie są w toku. Każdego roku oddział organizuje jedno z posiedzeń Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Asystenci oddziału biorą również aktywny udział w Krajowych Zjazdach PTORL oraz Sympozjach Sekcji Onkologicznej tego Towarzystwa. Efektem było 11 przedstawionych referatów oraz 5 filmów video. Podnosząc swoje kwalifikacje asystenci oddziału uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach, organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jak i poszczególne Kliniki Laryngologiczne. Brali również udział w szkoleniach w ośrodkach zagranicznych (Limoges, Marsylia, Recklinghausen).

Oddział ten, jako jedyny w województwie, oferuje leczenie operacyjne nowotworów w zakresie głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krtani, nosa i zatok, języka, dna jamy ustnej, migdałków i podniebienia, ślinianek.

Przypadki te są weryfikowane histologicznie przez rejonowe poradnie laryngologiczne, a następnie kierowane do Poradni Konsultacyjnej WPL, gdzie następuje wstępna kwalifikacja do leczenia operacyjnego. W Poradni Konsultacyjnej następuje też weryfikacja histologiczna tych przypadków, które z różnych powodów nie zostały wcześniej dostatecznie zdiagnozowane.W przypadkach trudnych i wątpliwych ostateczna weryfikacja histologiczna może nastąpić dopiero w trakcie hospitalizacji na oddziale. Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego, przyjmowani są na oddział poza kolejnością, wynikającą z ustalanych terminów przyjęć dla tak zwanych zabiegów planowych. Jeżeli wymaga tego dany przypadek, przeprowadzana jest dokładna diagnostyka radiologiczna, wliczając w to tomografię komputerową.

Oferta leczenia operacyjnego obejmuje całkowite i częściowe resekcje krtani, operacje w zakresie masywu szczękowo-twarzowego, częściowe resekcje języka, częściowe resekcje dna jamy ustnej, resekcje podniebienia miękkiego, operacje ślinianek. Zabiegom tym towarzyszą odpowiednie operacje węzłowe w zakresie węzłów chłonnych szyjnych głębokich. Jeżeli wymaga tego przebieg operacji, uzupełniana jest ona plastyczną rekonstrukcją z użyciem płatów skórno-mięśniowych. Możliwe jest przeprowadzanie badania histopatologicznego doraźnego, śródoperacyjnego, co pozwala na wybór optymalnego w danym przypadku rodzaju zabiegu operacyjnego.

Jeżeli pacjenci, po zakończonym leczeniu operacyjnym, wymagają jeszcze uzupełniającej radioterapii, prowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Onkologicznym, przez cały okres jej trwania przebywają na oddziale laryngologicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (wyłączając pacjentów z terenu Opola, u których radioterapia bezpiecznie może być prowadzona w trybie ambulatoryjnym). Hospitalizowani na oddziale są również ci pacjenci onkologiczni, którzy wprawdzie nie wymagają leczenia operacyjnego (radioterapia jest u nich metodą z wyboru lub też są to przypadki zbyt zaawansowane, a przez to nie kwalifikujące się już do leczenia chirurgicznego), ale ta hospitalizacja jest dla nich niezbędna, by mogli rozpocząć leczenie w Zakładzie Radioterapii WOO.

Jeżeli leczenie operacyjne polegało na całkowitym usunięciu krtani początek rehabilitacji foniatrycznej, czyli nauki mowy przełykowej, prowadzony jest jeszcze w trakcie pobytu na oddziale, a następnie kontynuowany w Poradni Foniatrycznej WPL.

Wszyscy pacjenci, którzy byli leczeni z powodów onkologicznych na oddziale laryngologicznym, podlegają stałej okresowej kontroli, prowadzonej przez poradnię konsultacyjną WPL. W pierwszym roku kontrole te przeprowadzane są co miesiąc, w drugim - co dwa miesiące, w trzecim - co trzy miesiące, począwszy od piątego - dwa razy w roku.

Onkologia laryngologiczna dominuje w profilu działalności oddziału - potrzeby takie wynikają z epidemiologii nowotworów głowy i szyi - ale oddział zajmuje się również leczeniem schorzeń z zakresu tak zwanej klasycznej laryngologii. Hospitalizowani są więc pacjenci, wymagający operacyjnego leczenia schorzeń nosa, zatok obocznych nosa, migdałków, krtani, ślinianek, ucha - w tym np. leczenie niedosłuchów przewodzeniowych u dzieci -, usunięcia ciał obcych z dróg oddechowych czy przełyku. Prowadzone jest również leczenie zachowawcze schorzeń tych w/w narządów, w sytuacji, gdy leczenie ambulatoryjne nie przynosi oczekiwanego efektu lub gdy leczenie szpitalne jest konieczne (np. nagłe upośledzenia słuchu, napady zawrotów głowy, krwawienia z nosa, duszność). Także urazy tej okolicy, szczególnie rozległe urazy komunikacyjne, (które zresztą dzięki istnieniu w strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oddziałów okulistycznego, neurochirurgicznego oraz pododdziału chirurgii szczękowo-twarzowej, mają bardzo dobre warunki do kompleksowego ich zaopatrzenia) są nierzadko powodem przyjęcia pacjenta na nasz oddział.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:47