Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
USK w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Konkursy na świadczenia zdrowotne
   USKKonkursy na świadczenia zdrowotne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odcinek internistyczny (zachowawczy)2017-06-21
  » Ogłoszenie konkursu 2017-06-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki posiadające specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego lub minimum 2 lata stażu pracy na bloku operacyjnym wieloprofilowanym.2017-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2017-06-07
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-06-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Neurochirurgii2017-05-17
  » Ogłoszenie  2017-05-17
  » Zmiana do szczegółoych warunków konkursu 2017-05-29
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-06-08
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-06-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-06-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odcinek internistyczny (zachowawczy)2017-05-15
  » Ogłoszenie konkursu 2017-05-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-05-24

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej2017-04-24
  » Ogłoszenie  2017-04-24
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-05-16
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-05-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym2017-04-24
  » Ogłoszenie 2017-04-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-05-08

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji pulmonologicznych dla dzieci2017-04-11
  » Ogłoszenie konkursu 2017-04-11
  » Rozstrzygniecie konkursu 2017-04-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym2017-04-11
  » Ogłoszenie konkursu 2017-04-11
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-04-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ratunkowym2017-03-08
  » Ogłoszenie  2017-03-09
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-03-27

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów witreoretinalnych 2017-03-02
  » Ogłoszenie konkursu 2017-03-02
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-03-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej2017-02-13
  » Ogłoszenie konkursu 2017-02-13
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-02-21
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-02-23
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-02-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów witreoretinalnych2017-01-20
  » Ogłoszenie  2017-01-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków 2017-01-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-02-06

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neuroradiologii interwencyjnej2017-01-19
  » Ogłoszenie 2017-01-19
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-02-01

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neurochirurgii2016-12-09
  » Ogłoszenie konkursu 2016-12-09
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-21

Konkurs na udzielanie świadczń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii2016-12-09
  » Ogłoszenie konkursu 2016-12-09
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej2016-12-08
  » Ogłoszenie konkursu 2016-12-08
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-19
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie kardiochirurgii oraz anestezjologii kardiochirurgicznej2016-12-01
  » Ogłoszenie konkursu 2016-12-01
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-16
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym2016-11-25
  » Ogłoszenie konkursu 2016-11-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-12

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie patomorfologii2016-11-25
  » Ogłoszenie konkursu 2016-11-25
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-08
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-12
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.2016-11-22
  » Ogłoszenie konkursu 2016-11-22
  » Rozstrzygniecie konkursu 2016-12-02

Konkurs na udzielamnie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG i UDP2016-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2016-11-14
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-11-25
  » Rozstrzygnięcie postępowania 2016-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej2016-11-03
  » Ogłoszenie konkursu 2016-11-03
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-11-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-11-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii2016-11-03
  » Ogłoszenie konkursu 2016-11-03
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-11-25

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie nefrologii i chirurgii naczyniowej2016-10-27
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-11-30
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-02
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-06

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych2016-10-27
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-11-10

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów okulistycznych dla dzieci2016-10-26
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu  2016-12-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endowaskularnych2016-10-26
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu  2016-11-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków- dyżury, wyjazdy karetką N2016-10-21
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-21
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-11-25
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu  2016-12-01
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-08

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Nefrologii, Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2016-10-21
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-21
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-11-25

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym 2016-10-21
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-21
  » Zmiana do szczegłowych warunków konkursu 2016-11-25
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-05
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-12-06
  » Zmiana do szcegółowych warunków konkursu 2016-12-12
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-12-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym - odcinek ratunkowy2016-10-21
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-21
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-11-03

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyplomowanych perfuzjonistów2016-10-11
  » Ogłoszenie konkursu 2016-10-11
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-10-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie patomorfologii2016-09-23
  » Ogłoszenie konkursu 2016-09-23
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-10-03

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych i dyżurów lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii2016-09-15
  » Ogłoszenie konkursu 2016-09-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-10-10

Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii2016-09-15
  » Ogłoszenie konkursu 2016-09-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-10-10

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii2016-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2016-06-07
  » Zmiana do szczegółowych warunków 2016-06-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii2016-06-02
  » Ogłoszenie konkursu 2016-06-02
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-15

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków2016-05-30
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-10

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii2016-05-30
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii2016-05-20
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-20
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-06

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii2016-05-19
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-19
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-03

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym2016-05-19
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-19
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-03

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania protez zębowych i aparatów ortodonytycznych2016-05-18
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-18
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-06-01
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-03

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortodoncji2016-05-18
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-01

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neurochirurgii2016-05-18
  » Ogłoszenie konkursu 2016-05-18
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-05-31
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2016-06-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-06-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjilogii i intensywnej terapii w Oddziale Neurochirurgii2016-04-13
  » Ogłoszenie konkursu 2016-04-13
  » Zmiana do szczegółowych konkursu 2016-04-22
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-04-27

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych pulmunologicznych dla dzieci2016-03-21
  » Ogłoszenie konkursu 2016-03-21
  » Rozstrzygniecie konkursu 2016-03-31

Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej2016-02-15
  » Ogłoszenie konkursu 2016-02-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-02-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania zabiegów witreoretinalnych2016-01-12
  » Ogłoszenie konkursu 2016-01-12
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-01-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym PS ZOZ WCM w Opolu2016-01-08
  » Ogłoszenie konkursu 2016-01-08
  » Unieważnienie konkursu 2016-01-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kariochirurgii dziecięcej2016-01-08
  » Ogłoszenie konkursu 2016-01-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2016-01-21


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-17 TI USK Data aktualizacji:
2017.06.23 14:29