Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Kardiologii


Kierownik Oddziału Kardiologii:
dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
       telefony:
  sekretariat + ordynator   77 45 20 660
  dyżurka pielęgniarek   77 45 20 661
  pokój lekarzy   77 45 20 662
  pokój lekarzy   77 45 20 664
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 665
  telefon dla pacjentów   77 45 20 668
  PINK dyżurka pielęgniarek   77 45 20 691
  PINK pokój lekarzy   77 45 20 692
  PINK telefon dla pacjentów   77 45 20 698
  sekretariat + FAX   77 45 20 699

e-mail: kardiologia@wcm.opole.pl

   I Zastępca Kierownika ds Interwencji Sercowo-Naczyniowych
   dr n. med. Piotr Feusette
   specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

   II Zastępca Kierownika ds Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   dr n. med. Agata Duszańska
   specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii


Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Oddział posiada 67 łóżek w tym 9 w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego i 12 łóżek półintensywnego nadzoru. Oddział jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie kardiologii w województwie opolskim. Swoją opieką otacza 1 100 tysięcy mieszkańców województwa.

Oddział dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną zarówno inwazyjną jak i nieinwazyjną. Pełni całodobowe dyżury kardiologiczne z możliwością 24h dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej. Jest ośrodkiem wszczepiającym układy stymulujące serca. W ramach Poradni Kardiologicznej prowadzi działalność konsultacyjną i diagnostyczną.

W strukturze Oddziału działają:

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (9 stanowisk) z możliwością monitorowania nieinwazyjnego i inwazyjnego, pomiarami ciśnień i rzutu minutowego metodą krwawą, kontrapulsacją wewnątrzaortalną i czasowego zabezpieczenia elektrodą endokawitarną
Oddział półintensywnego nadzoru (12 łóżek) - elektrokardiograficzne monitorowanie stacjonarne i telemetryczne
Oddział ogólny (46 łóżek) - z wyodrębnionym 12 łóżkowym odcinkiem szybkiej diagnostyki inwazyjnej
Pracownie hemodynamiki
Pracownia echokardiografii wykonuje badanie echokardiograficzne przezklatkowe oraz przezprzełykowe głowicą wielopłaszczyznową.
Badania czynnościowe:próba dobutaminowaz możliwością automatycznej detekcji wsierdzia i colorkinesis.
Badania naczyniowe: tętnic szyjnych i kończyn dolnych.
Pracownie wyposażone są w aparaty Hewlett-Packard Sonos 2500
Pracownia elektrofizjologii inwazyjnej i wszczepiania rozruszników: implantacja na stałe rozruszników dwu i jednojamowych, inwazyjne badania elekrofizjologiczne, kontrola chorych z implantowanymi stymulatorami serca
Pracownia zaburzeń rytmu: badanie holterowskie, ocena późnych potencjałów i HRV, 24h pomiary ciśnienia krwi metodą holterowską, stymulacja przezprzełykowa serca
Gabinet rehabilitacji kardiologicznej: wczesna rehabilitacja pozawałowa, rehabilitacja chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
Poradnia Kardiologiczna: gabinety konsultacyjne, pracownia EKG, pracownia echokardiografii, pracownia testów wysiłkowych
Pracownia testów wysiłkowych: testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2018.09.27 13:56