Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Informacje - archiwum
   WCMInformacje - archiwum

Nowy zabieg na sercu w Oddziale Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Po raz pierwszy na Opolszczyźnie kardiolodzy naprawili zepsutą sztuczną zastawkę w sercu bez otwierania klatki piersiowej. 68-letni pacjent przeszedł operację kardiochirurgiczną wszycia zastawki aortalnej, niestety zastawka uległa dysfunkcji. Do tej pory tacy chorzy musieli być powtórnie operowani, co wiązało się z ogromnym ryzykiem operacyjnym. Przed kilkoma dniami zespół złożony z doc. Sachy, dr Bugajskiego oraz gościnnie doc. Smolki z GCM w Katowicach, mającego największe w Polsce doświadczenie w wykonywaniu takich zabiegów, naprawili zastawkę za pomocą specjalnych mikrourządzeń wprowadzonych przez tętnicę udową (przez pachwinę). Zabieg wymagał niezwykłej precyzji i orientacji w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie dwuwymiarowych obrazów. Jest to operacja z najwyższej półki i tylko niektóre ośrodki uniwersyteckie oferują tego typu leczenie. Teraz do tej elitarnej grupy dołączył USK w Opolu. W najbliższych tygodniach zespół planuje podobny zabieg, tym razem na zastawce mitralnej. Małoinwazyjne leczenie tzw. strukturalnych chorób serca jest jednym z priorytetów, kierowanej przez prof. Gierlotkę Kliniki Kardiologii USK w Opolu - w planach są kolejne rodzaje zabiegów. Cały ten rozwój nie byłby możliwy bez sali hybrydowej, którą niedawno stworzono w USK i dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Zarządzających USK w Opolu. Medycyna, a zwłaszcza kardiologia rozwija się w oszołamiającym tempie - jest jak "pędzący ekspres" do którego kardiolodzy opolscy wsiadają pełnym biegu. 
Nowa metoda leczenia na OIOM-ie
System ECMO, czyli sztuczne płuco-serce trafiło na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. ECMO, czyli ExtraCorporeal Membrane Oxygenation jest techniką pozaustrojowego utlenowania krwi. Urządzenie zawiera pompę oraz oksygenator, pozwalający zastąpić przez pewien czas pracę płuc i/lub serca.

Wykorzystanie go na tym oddziale to innowacyjne rozwiązanie - w województwie jesteśmy jedynym szpitalem, gdzie wykorzystujemy ECMO na OIOM-ie, w Polsce leczy się w ten sposób w trzech szpitalach.

Dotychczas tego typu urządzenia były i nadal są wykorzystywane w kardiochirurgii i kardiologii w czasie zabiegów na otwartym sercu.

- W intensywnej terapii zastosowanie tego urządzenia jest inne - tłumaczy dr Maciej Gawor, ordynator oddziału. - ECMO służy do potrzymania funkcji płuc i serca, a my wykorzystujemy je, gdy trafia do nas pacjent z ciężkim strukturalnym czy funkcjonalnym uszkodzeniem płuc, po wyczerpaniu możliwość klasycznego wyleczenia. Teraz leczymy w ten sposób 60-letnią pacjentkę z bardzo ciężkim zapaleniem płuc, niemożliwym do wyleczenia z wykorzystaniem sztucznej wentylacji za pomocą respiratora oraz antybiotykoterapii. Zastąpienie funkcji płuc przez urządzenie pozwala na podtrzymanie wentylacji w podstawowym zakresie w trybie oszczędzającym płuca. Płuca w tym trybie wentylacji dużo łatwiej poddają się leczeniu. Zastosowanie tego urządzenia samo w sobie nie leczy niewydolnego narządu, ale daje czas potrzebny do wyzdrowienia. Urządzenie może pracować na jednym zestawie do 30 dni, mamy zatem czas na leczenie, by po odłączeniu od tego urządzenia, pracowały już samodzielnie.

Urządzenie kosztowało 360 tysięcy złotych i zostało zakupione ze środków unijnych.

- To spore wyzwanie dla naszego zespołu, bo uruchomienie urządzenia wymaga fachowej wiedzy, to bardzo trudna i zaawansowana do przeprowadzenia procedura - dodaje ordynator. - Chcemy je również wykorzystywać nie tylko na oddziale, ale na przykład w czasie transportu chorego z innych szpitali w województwie na nasz oddział.


 
Tomograf najnowszej generacji w USK
5 mln złotych kosztuje supernowoczesny tomograf, z którego od połowy października będą korzystać pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dyrektor generalny USK, Dariusz Madera podpisał 26 czerwca umowę z Andrzejem Kucerą z firmy Siemens, która sprzęt dostarczy.

Dodatkowo 1 milion kosztować będzie przebudowa pomieszczeń, gdzie nowy sprzęt stanie - na to wszystko USK pozyskał pieniądze ze środków unijnych (85% dofinansowania) i Ministerstwa Zdrowia (15%).

- To pierwsze tego typu urządzenie w Polsce - podkreśla dyr. Madera. - Mamy zatem bardzo dobrą wiadomość dla naszych pacjentów, bo zyskujemy sprzęt nowej generacji, który pozwoli na szybsze i dokładniejsze badanie, a jednocześnie dalej w użyciu będzie stary, ale wciąż sprawny tomograf.

- Nowy aparat posiada dwie lampy i dwa rzędy detektorów, możemy go porównać do samochodu hybrydowego z dwoma silnikami. Będziemy mogli diagnozować chorych z większą precyzją - dodaje dr Andrzej Sznajder, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej. - W naszym zakładzie praca odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zatem nie ma obaw, oba tomografy będą stale w użyciu.

W związku z zakupem nowego tomografu dyrekcja szpitala planuje wystąpienie do NFZ o zwiększenie kontraktu na wykonywanie badań tym urządzeniem.

Oddanie nowego tomografu do użytku zaplanowano na połowę października tego roku.

Zakup tomografu to część wielozakresowego projektu "Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020” OŚ PRIORYTETOWA IX, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

W jego ramach szpital zyskał 27 133 831,85 zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%, natomiast wkład własny finansowany przez Ministerstwo Zdrowia wynosi ok 4 mln.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup i instalację aparatury i sprzętu medycznego na czterech oddziałach szpitalnych i w czterech zakładach diagnostyki mieszczących się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. 
Hybrydowa sala operacyjna w USK otwarta
Uroczyste oddanie do użytku hybrydowej sali operacyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy al. Witosa miało miejsce 22 czerwca 2018 r.

Wzięli w nim udział m.in. ks. bp Paweł Stobrawa, wicemarszałek Roman Kolek, wicewojewoda Violetta Porowska, posłowie Tomasz Kostuś i Antoni Duda, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, szef opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bryk, dyrektorzy opolskich szpitali, personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przedstawiciele firmy Siemens, która dostarczyła i zainstalowała specjalistyczne, z najwyższej półki wyposażenie sali operacyjnej.

Spełnione marzenie i trochę NASA

- Otwarcie hybrydowej sali operacyjnej to spełnienie wieloletnich marzeń naszych lekarzy - mówił podczas uroczystości dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera. - Jesteśmy dumni, że wspólnymi siłami udało nam się do tego doprowadzić. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności wicewojewodzie pani Violetcie Porowskiej i pani prof. Wiesławie Piątkowskiej-Stepaniak, które włożyły mnóstwo energii w pozyskanie środków finansowych na ten cel. Dołączyliśmy do grupy nielicznych szpitali w Polsce, które taką salę posiadają.

- Ta hybrydowa sala to nasze wspólne dobro, a jej otwarcie to powód do wielkiej radości - powiedział prof. Marek Masnyk witając gości. - Radości tym większej, że dochodzi do tego w czasach powszechnych niedostatków w służbie zdrowia. Tymczasem nam udało się zrobić kolejny krok w wyposażaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w technologię XXI wieku.

- Mamy tu teraz trochę NASA - zażartowała wicewojewoda Porowska.

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak podkreśliła, że obecnie kardiolodzy, kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi dysponują najnowocześniejszym sprzętem do ratowania zdrowia i życia pacjentów. - A i nasi studenci kierunku lekarskiego skorzystają bardzo, mając możliwość wejścia do tej sali czy choćby obserwowania drogą wideo tego, co się na niej dzieje - powiedziała.

Co to jest hybrydowa sala operacyjna

Hybrydowa sala operacyjna łączy elementy sali operacyjnej i gabinetu do zabiegów o niskim stopniu inwazji. To miejsce, w którym mogą równocześnie pracować chirurdzy naczyniowi, kardiolodzy, kardiochirurdzy i anestezjolodzy. Sala hybrydowa pozwala na przeprowadzenie zabiegów łączących klasyczną chirurgię otwartą z chirurgią małoinwazyjną.

Możliwe jest to dzięki wyposażeniu sali m.in. w sprzęt do obrazowania, co powala na przeprowadzenie minimalnie inwazyjnych zabiegów i przyspiesza diagnostykę, w efekcie skracając czas trwania operacji.Hybrydowa sala operacyjna znacznie zwiększa bezpieczeństwo chorego, bowiem w przypadku, gdy podczas zabiegu okaże się, że konieczne jest otwarcie pacjenta i przeprowadzenie operacji metodą tradycyjną można to zrobić natychmiast, bez konieczności transportowania go w inne miejsce.

Przebudowa i remont pomieszczeń bloku operacyjnego na potrzeby sali hybrydowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym możliwe były dzięki finansowaniu z Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - naczyniowego POLKARD. W ramach tego programu Ministerstwo Zdrowia przekazało USK dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł na realizacje zadania pn. "Wyposażenie /doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017".

Dzięki temu Uniwersytecki Szpital Kliniczny zakupił cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, aparat do hemofiltracji, aparat do krążenia pozaustrojowego i aparat ultrasonograficzny.

Przebudowa bloku operacyjnego, montaż wraz uruchomieniem sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu z jego obsługi zostały sfinansowane ze środków własnych USK.

Całkowity koszt stworzenia sali hybrydowej wyniósł 6,2 mln zł.


 
Uniwersytet Opolski dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - coraz szersza współpraca
Seminarium pod hasłem "Transfer wiedzy pozamedycznej do organizacji szpitalnej" odbyło się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy al. Witosa 23 maja 2018 r. Podczas spotkania podpisano także - w ramach wielopłaszczyznowego partnerstwa - umowę o współpracy pomiędzy szpitalem a Uniwersytetem Opolskim - Wydziałem Przyrodniczo - Technicznym. Ze strony naszej uczelni sygnował ją rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, ze strony USK dyrektor placówki Dariusz Madera. Tym samym ujęto w formalne ramy mającą już miejsce od dłuższego czasu współpracę szpitala z Samodzielną Katedrą Ochrony Powierzchni Ziemi, Samodzielną Katedrą Biologii Molekularnej i Samodzielną Katedrą Inżynierii Procesowej.

- Dzisiejsze podpisanie umów jest w zasadzie przypieczętowaniem działań, które już mają miejsce od blisko roku, odkąd jako uczelnia przejęliśmy szpital - powiedziała prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju, która powitała gości seminarium. - Zrealizowaliśmy już razem sesje naukowe, projekty pod stworzenie Centrum Naukowo - Badawczego w szpitalu, pozyskujemy spore środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, za co jesteśmy wdzięczni marszałkowi województwa, który patronuje naszym przedsięwzięciom. Dzisiejsza sesja jest jednym z akcentów dokumentujących wspieranie przez naszą uczelnię nauki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i coraz szerszą współpracę.

Podobnego zdania jest dyrektor USK Dariusz Madera. - Współpraca szpitala z uniwersytetem przynosi wiele korzyści, a jest ona bardzo mocna od roku, kiedy to UO przejął naszą placówkę. Od tamtej pory pracujemy bardzo intensywnie, wspólnie z panią prorektor Wiesławą Piątkowską-Stepaniak nad tym, by w sposób jak najbardziej efektywny przekształcać naszą placówkę tak, by coraz lepiej służyła pacjentom, ale też studentom kierunku lekarskiego na UO. Wspólnie aplikujemy o środki na konieczne w szpitalu inwestycje, zmiany, modernizację itp., bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sama zmiana nazwy z WCM na USK nie wystarczy.

- Liczymy na to, że współpraca pomiędzy szpitalem a uniwersytetem będzie się rozszerzać i obejmować nie tylko sferę medyczną, sferę kształcenia studentów, ale i kwestie pozamedyczne, takie, jak choćby związane z ekologią, ochroną środowiska, bo przecież szpital ma spory wpływ na swoje sąsiedztwo: na środowisko właśnie, na otoczenie społeczne - stwierdził Dariusz J. Sitko z USK, współorganizator seminarium. - Chcemy, by wyniki najnowszych badań w tym względzie, realizowanych na Uniwersytecie Opolskim, były transferowane do naszego szpitala, byśmy mogli z nich korzystać dla ogólnego, wspólnego dobra.

Podczas seminarium przedstawiono jego uczestnikom szczegółowe informacje o Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, a także o jednostkach naszej uczelni zaangażowanych we współpracę ze szpitalem. Dr Krzysztof Badora z Samodzielnej Katedry Powierzchni Ziemi opowiedział też o dokonanej już przez pracowników i studentów inwentaryzacji terenów zielonych przy szpitalu i pracach nad koncepcją lepszego dostosowania ich do potrzeb pracowników i pacjentów. Mówiono także o możliwościach poprawy efektywności energetycznej systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków szpitalnych.
 
Innowacyjny zabieg w Pracowni Hemodynamiki
Dotychczas takich zabiegów wykonano w Polsce dziesięć - teraz przyszedł czas na Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

U chorego ze skrajnie uszkodzonym sercem, pracującym jedynie w 22%, zespół naszych lekarzy (doc. Jerzy Sacha, koordynator Pracowni Hemodynamiki), dr Krzysztof Krawczyk i dr Jarosław Bugajski), wykonał zabieg przewiercenia zwapniałych zwężeń w naczyniach wieńcowych z zastosowaniem sztucznego krążenia. W trakcie zabiegu okresowo serce pacjenta nie pracowało, a jego życie było podtrzymywane przez urządzenie Impella. Chory przez cały czas był świadomy i lekarze mieli z nim ciągły kontakt. Stopień zwapnień w tętnicach wieńcowych był tak zaawansowany, że dopiero wiercenie mikrowiertłem z prędkością 165 000 obrotów na minutę pozwoliło usunąć zwężenia. Zabieg trwał ponad dwie godziny, natomiast pacjent od razu odczuł poprawę i na drugi dzień mógł wstać z łóżka.

Warto wspomnieć, że przy tak skrajnie uszkodzonym sercu, inne sposoby leczenia nie są możliwe - klasycznego zabiegu kardiochirurgicznego chory by nie przeżył.

Korzystając z przypadku tego chorego, chcielibyśmy zaapelować do pacjentów z ciężko uszkodzonym sercem, żeby zgłaszali się do naszego ośrodka - każdy i przypadek będzie analizowany i zaproponujemy indywidualny sposób leczenia.

Zabieg nie byłby też możliwy bez wsparcia Opolskiego Oddziału NFZ w tych unikalnych, ale ratujących życie procedurach.

Załączone zdjęcia wykonane zostały przez przez prof. M. Gierlotkę. Na zdjęciu zespół lekarzy, którzy zabieg przeprowadzili.
 
Wielkanocne klimaty na Oddziale Pediatrii
Wystarczy wosk, szpilka, barwniki do jaj - i same jajka, najlepiej białe - i można w szpitalu tworzyć pisanki. Oczywiście, niezbędna jest jeszcze fachowa pomoc - naszym pacjentom pomagały w środę 14 marca Dorota Olszewska i Anna Rup, twórczynie ludowe z Tułowickiego Ośrodka Kultury. Nie tylko nauczyły dzieci nowej dla nich techniki zdobienia jajek, ale opowiedziały też o wielkanocnych zwyczajach. 
Dzień Kobiet
Czy Dzień Kobiet spędzony w szpitalu może być choć trochę przyjemny? Myślimy, że tak, zwłaszcza, jeśli pacjentki otrzymają w prezencie odrobinę relaksu.

Dzięki współpracy z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu po raz drugi zorganizowaliśmy Dzień Kobiet dla naszych pacjentek. Studentki III roku Kosmetologii wykonywały wszystkim chętnym paniom leczonym w naszym szpitalu (a także mamom małych pacjentów) zabiegi na dłonie. Wydaje się, że to niewiele - tylko piling, masaż i krem, a jednak okazało się, że była to niezwykle przyjemna chwila dnia dla naszych pacjentek.

Drogie Pacjentki, życzymy Wam dużo zdrowia, a paniom kosmetolożkom jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie w akcję. 
Szpital zmienia się dla pacjentów
65 milionów złotych - w tym 11 mln dofinansowania z Ministerium Zdrowia - za taką kwotę Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zrealizuje łącznie 11 projektów. To w dużej mierze inwestycje obejmujące remonty i doposażenie oddziałów. Obecnie trwa remont sali hybrydowej na Oddziale Kardiochirurgii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, niebawem zacznie się przebudowa Oddziału Ratunkowego. Po tych modernizacjach ruszą kolejne projekty wielozadaniowe.

Hybrydowa sala operacyjna, jedyna taka w województwie zostanie oddana do końca kwietnia tego roku. Remont możliwy jest dzięki finansowaniu w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD. Szpital pozyskał dofinansowanie w wysokości 3,9 mln zł. Łączny koszt stworzenia sali hybrydowej (dostosowanie pomieszczeń i sprzęt) wynosi 6,2 mln zł. W sali znajdzie się m.in.cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, aparat do hemofiltracji, aparat do krążenia pozaustrojowego i aparat ultrasonograficzny.

W ramach remontu połowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wymieniona zostanie sieć elektryczna, oświetleniowa, wodno-sanitarna oraz centralnego ogrzewania. W salach chorych utworzone zostaną węzły sanitarne i wymieniona wewnętrzna stolarka drzwiowa. Te działania będą miały również duży wpływ na termooszczędność oraz przyczynią się do ochrony środowiska. Wyremontowany zostanie także hol oddziału z mieszczącymi się w jego obrębie gabinetami lekarskimi, sekretariatem, dyżurkami pielęgniarki oddziałowej i ordynatora. Projekt zakłada też utworzenie sal intensywnego nadzoru z systemami monitoringu oraz wydzielenie izolatki. Dla chorych poddawanych zabiegom bariatrycznym z przygotowane zostaną sale wyposażone w specjalistyczne łóżka z możliwością bezkolizyjnego transportu. W wyremontowanej części oddziału przewidziano wymianę wszystkich trzydziestu czterech łóżek na nowe, wielofunkcyjne, które pozwalają na łatwy transport. Dodatkowo zakupione zostaną cztery łóżka dla chorych bariatrycznych o odpowiednich parametrach udźwigu i poszerzonych wymiarach. Do wszystkich łóżek zakupione zostaną nowe szafki przyłóżkowe.
Zakupiony zostanie także nowy sprzęt i aparatura medyczna: kardiomonitory, aparat EKG, systemy podciśnieniowego leczenia ran, materace przeciwodleżynowe i pompy strzykawkowe. Wartość tego projektu to 2,35 mln zł.

Remont Oddziału Ratunkowego, który niebawem się zacznie, kosztować będzie 6 mln zł. Oddział Ratunkowy poprzez rozbudowę Centrum Urazowego zyska zupełnie nowy wymiar - zostanie powiększony, zwiększy się ilość łóżek z 7 do 21 w części obserwacyjnej, zostanie podzielony na strefy. Powstanie osobna część dla dzieci z poczekalnią i gabinetami, oddzielona będzie też strefa dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających najszybszej pomocy oraz część dla pacjentów planowych, zgłaszających się na przyjęcie na oddziały szpitalne. Projekt zapewni wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych, zwiększy szanse uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich.
 
Szanowni Pacjenci
Z okazji Światowego Dnia Chorego życzymy Państwu jak najszybszego powrotu do zdrowia i zadowolenia z pobytu w naszym szpitalu.

Światowy Dzień Chorego przypada w niedzielę, 11 lutego - ale nasi pacjenci otrzymali życzenia już w piątek. Nie zapomnieliśmy o nikim - najmłodsi pacjenci otrzymali upominki (dziękujemy opolskiej policji), a starsi kartki wykonane przez dzieci leczone na naszym Oddziale Pediatrii.
Dyrekcja oraz personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.


 
Wielki sukces naszego szpitala - pozyskaliśmy ponad 33 miliony złotych!
Uniwersytecki Szpital Kliniczny uzyskał pieniądze na dwa projekty. Ponad 27 mln złotych w ramach wielozakresowego projektu "Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont" przeznaczonych zostanie na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii Diabetologii i Endokrynologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Pediatrii oraz wyposażenie w nowy sprzęt medyczny tych oddziałów i Oddziału Neurochirurgii, a także zakładów: Diagnostyki Obrazowej, Medycyny Sądowej, Pracowni Toksykologii, Mikrobiologii i Diagnostyki Laboratoryjnej. Pozyskane środki europejskie w tym projekcie to 23 mln, wkład własny finansowany przez Ministerstwo Zdrowia wynosi 4 mln.

6 milionów z projektu "Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" zmieni nasz Oddział Ratunkowy w oddział o światowym standardzie. Tu środki europejskie to 3,4 mln, wkład własny 2 mln, wkład własny finansowany przez Ministerstwo Zdrowia to 600 tys.

W piątek (2.02) w Urzędzie Wojewódzkim dyrektor generalny Dariusz Madera podpisał umowę o dofinansowaniu projektów. Ze strony Ministerstwa Zdrowia podpisała ją pani minister Józefa Szczurek-Żelazko.

 • Nie byłoby tego sukcesu bez życzliwości wielu osób na każdym etapie przygotowywania projektów - dziękował dyr. Madera. - Uzyskaliśmy wielką pomoc ze strony pani wojewody Violetty Porowskiej, która wraz ze swoim zespołem wspierała nas w czasie weryfikacji projektów w systemie Jowisz. Mieliśmy wielkie wsparcie pani poseł Katarzyny Czochary oraz pana posła Antoniego Dudy. Dziękuję też pani prorektor Wiesławie Piątkowskiej, bardzo zaangażowanej w proces pozyskiwania środków. Dziękuję Ministerstwu Zdrowia. Oczywiście, przygotowanie tych projektów to duża praca zespołu naszego szpitala.

  Dzięki realizacji tych projektów zyskają przede wszystkim pacjenci, bo poprawią się warunki pobytu na oddziałach, nowo zakupiony nowoczesny sprzęt pozwoli na szybszą diagnostykę, skrócenie czasu leczenia i szybką rekonwalescencję po zabiegach. Poprawi się komfort nie tylko pacjentów, ale i pracy personelu. Nasz Oddział Ratunkowy poprzez rozbudowę Centrum Urazowego zyska zupełnie nowy wymiar - zostanie rozbudowany, zwiększy się ilość łóżek w części obserwacyjnej, zostanie podzielony na strefy. Powstanie osobna część dla dzieci z poczekalnią i gabinetami, oddzielona będzie też strefa dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających najszybszej pomocy oraz część dla pacjentów planowych, zgłaszających się na przyjęcie na oddziały szpitalne. Projekt zapewni wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych, zwiększy szanse uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich.


   
 • Remonty...
  Drodzy Pacjenci,

  w trosce o jakość leczenia Państwa i komfort pobytu kompleksowo modernizujemy oddziały Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zakres prac remontowych jest bardzo szeroki, ale dzięki temu będą Państwo leczeni w najnowocześniej wyposażonych salach, z użyciem najnowszej aparatury medycznej.

  Zdajemy sobie sprawę, że przeprowadzane remonty wiążą się z pewnymi niedogodnościami dla pacjentów i osób odwiedzających, dlatego prosimy o cierpliwość.

  Przepraszamy za niedogodności związane z pracami remontowymi.


  Dyrektor ds. ekonomicznych i inwestycyjnych

  Marek Staszewski


   
  Laury Umiejętności i Kompetencji 2017
  Jest nam niezwykle miło poinformować, że wśród laureatów tegorocznych Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017, przyznawanych przez Opolską Izbę Gospodarczą są nasi lekarze.

  Kryształowy Laur przyznano dr Dariuszowi Łątce, ordynatorowi Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a Złoty Laur dr Jerzemu Jakubiszynowi, ordynatorowi Oddziału Laryngologii.

  Serdecznie gratulujemy


   
  Koncert kolęd
  4 stycznia dzieci i młodzież z TRISO- Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 wystąpiły w naszym szpitalu z koncertem kolęd.

  Pod kierunkiem pani Anny Płaczek oraz rodzinnego trio skrzypcowego pana Adriana Broja ze swoimi synami Kornelem i Marcelem zaprezentowali się uczestnicy zajeć muzykoterapii i rytmiki ze śpiewem. Na pianinie zagrały dwie Kasie, Ewa, Emilia i Dariusz.

  - Z jednej strony my mamy wielką radość, z drugiej chcemy przełamywać stereotypy i przekazać choć część naszej radości, prostoty, życzliwości - mówi dr Joanna Łaba, prezes zarządu stowarzyszenia. - Coś, czego nam wszystkim już bardzo brakuje, co zatraciliśmy w biegu, bo wypada czy nie wypada.

  Występy z kolędami są tradycją w TRISO, w maju stowarzysznie daje koncerty maryjne w kościłach i kaplicach szpitalnych.


   
  Strażacy ochotnicy małym pacjentom
  Zabawki, puzzle, gry planszowe, kredki, mazaki, książeczki, a dla najmłodszych grzechotki i gryzaki - mimo że już po świętach, do najmłodszych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu trafiły dziś prezenty. Przygotowali je i przywieźli strażacy ochotnicy z jednostek w Grodzisku, Starych Siołkowicach i Przechodu.

  - Każde odwiedziny na oddziale, czy strażaków, czy innych grup zawodowych mają zawsze duże znaczenie dla naszych pacjentów - mówi Dorota Wocka, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Dziecięcej. - Dzieci są w szpitalu, nietypowym środowisku dla siebie, czasem się nudzą, więc taka wizyta jest dla nich ogromną atrakcją i wielką radością, która daje dzieciom najważniejszy lek: uśmiech. My tego nie możemy zapewnić, nie mamy go w ampułkach.Więc jeśli do nas ktoś do nas przychodzi i może wywołać uśmiechy na buziach chorych dzieci, to nic lepszego nie możemy sobie wymarzyć. Dziękujemy za każdą okazaną życzliwość, za każde odwiedziny, nie muszą być z prezentami, ważne jest to uatrakcyjnienie czasu dzieciom.

  Paczki przygotowano w ramach ogólnopolskiej akcji "Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka". W Uniwersyteckim Szpitala Klinicznego rozdano ich około 50.

  - W sumie zebraliśmy zabawki na 300 paczek - wyjaśnia Roman Gawlik, prezes OSP Grodzisko, koordynator akcji, do której przystąpiło sześć jednostek ochotniczej straży pożarnej. - Zastrzeżenie było jedno: by te rzeczy były nowe, więc bardzo nas cieszy, że nasi druhowie i ich rodziny były tak hojne. Najważniejsze, że tak pozytywnie zaskoczyliśmy dzieci, ale również ich rodziców.

  Strażacy ochotnicy z Opolszczyzny przygotowali paczki dla pacjentów z 7 szpitali.   
  Kolędy Oddziału Pediatrii
   
  Prezent od sportowców
  100 pluszaków trafiło do leczonych u nas dzieci - a to za sprawą zawodników oraz kibiców drużyny Weegree AZS Politechnika Opolska.

  Od pomysłu zbiórki zabawek do realizacji projektu droga była krótka - na ostatnim meczu (18 grudnia) z @Roben Gimbasket Wrocław sportowcy, ich rodziny oraz fani zebrali parę kartonów najróżniejszych przytulanek, trafiły się też książeczki. 21 grudnia zabawki zostały przywiezione przez Anetę Leszczyńską, Wojciecha Leszczyńskiego, Kosmę Kołcza oraz Damiana Orębskiego.

  Dziękujemy w imieniu tych już obdarowanych dzieci na Oddziale Pediatrii, ale i tych z innych oddziałów, do których zabawki dopiero trafią.   
  Spotkanie opłatkowe
  W ostatnią przedświąteczną niedzielę tradycyjnie i w naszym szpitalu odbyło się spotkanie opłatkowe. Rozpoczęła je Msza Święta dla pacjentów szpitala oraz naszych pracowników, koncelebrowana przez Księdza Biskupa Pawła Stobrawę. Po mszy Ksiądz Biskup odwiedził chorych przebywających na oddziałach, dzieląc się opłatkiem i składając życzenia błogosławionych świąt i szybkiego powrotu do zdrowia.
   
  Mamy I m-ce w województwie
  Z dumą informujemy, że zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie opolskim w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2017 Bezpieczny Szpital Przyszłości w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych.

  W rankingu ogólnopolskim - w tzw. "Złotej Setce" zajęliśmy 19. miejsce.

  Statuetki oraz dyplomy odebrał w czwartek 15 grudnia w Warszawie dyrektor generalny Dariusz Madera

  Ta 14. już edycja rankingu przebiegła pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość innowacje". Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2017" przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości w porozumieniu z firmą doradczą Idea Trade.   
  Wspólne kolędowanie na Oddziale Pediatrii
  Czy można wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez kolęd? Nie można i nie trzeba, nawet jeśli przedświąteczny czas trzeba spędzić w szpitalu, bo personel naszego Oddziału Pediatrycznego tradycyjnie zorganizował w szpitalnej świetlicy wspólne kolędowanie dla małych pacjentów i ich rodziców.

  Nie było wymigiwania się, że ktoś nie umie śpiewać, nie pamięta melodii czy tekstu - na instrumentach grały nasze panie doktor: Karolina Górska-Flak, Magdalena Skiba, Marta Bokszczanin oraz Marzena Rogalińska, a pomogły przygotowane wcześniej przez panie pielęgniarki i nauczycielki śpiewniki. Była radość, ale i łzy wzruszenia.

  - Poczuliśmy magię świąt - zgodnie stwierdzili mali pacjenci, ich rodzice, nasi pracownicy i przyjaciele szpitala, bo odwiedziła nas Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.
   
  Mikołaj u najmłodszych pacjentów
  Jak tradycja każe, 6 grudnia naszych małych pacjentów odwiedził w Mikołaj - a właściwie dwóch Mikołajów, ze Śnieżynką, wieloma pomocnikami i Policusiem, maskotką opolskiej policji. W rolę głównego Mikołaja wcielił się dyrektor opolskiego oddziału NFZ Robert Bryk, Śnieżynką była Violetta Porowska, wicewojewoda opolski, a pomocnikami opolscy policjanci oraz studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, inicjatorzy mikołajek w naszym szpitalu.

  Dzieci, które mogły opuścić szpitalne łóżka, spotkały Mikołajów w świetlicy, do leżących w salach oddziału pediatrii, chirurgii dziecięcej, laryngologii i ortopedii Mikołaje poszli osobiście. Nie zapomnieliśmy o nikim - paczki ze słodyczami, maskotki, gry, książki i edukacyjne książeczki z odblaskami od opolskiej policji trafiły do wszystkich dzieci.

  Nie byłoby to możliwe dzięki naszym przyjaciołom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu oddziałowi opolskiemu NFZ - za co bardzo dziękujemy w imieniu naszych pacjentów.
   
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny oferuje zabiegi na światowym poziomie
  Na najważniejszym kongresie kardiologii inwazyjnej (TCT w Denver w Colorado, USA) doc. Jerzy Sacha, koordynator Pracowni Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zaprezentował pierwszy na świecie zabieg angioplastyki pnia lewej tętnicy wieńcowej bez użycia kontrastu.

  Do tej pory wykonano 20-30 zabiegów bez użycia kontrastu, natomiast nikt nie przeprowadził takiego zabiegu na najważniejszym naczyniu wieńcowym, jakim jest pień lewej tętnicy. Jeżeli angioplastyka pnia stanowi Mount Everest kardiologii inwazyjnej, to wykonanie tego bez kontrastu można porównać do wejścia na Everst bez użycia tlenu.
  Angioplastyka bez kontrastu jest ogromną szansą dla chorych z niewydolnością nerek, gdyż może ich uchronić przed pogorszeniem funkcji nerek i dializami, które nierzadko są konieczne po podaniu kontrastu.

  Do tej pory przeprowadziliśmy kilka zabiegów angioplastyki bez kontrastu (wszystkie z powodzeniem) i chcielibyśmy zaproponować tego typu zabiegi pacjentom Opolszczyzny. Jak dotąd takie zabiegi wykonywano jedynie w Presbyterian Hospital na Columbia University w Nowym Jorku i na University of Queensland w Australii.

  - Dołączyliśmy do tej zaszczytnej grupy i dodatkowo pokazaliśmy, że można tą metodą wykonać zabiegi, które do tej pory wydawały się niemożliwe – mówi doc. Jerzy Sacha.
   
  Dzień Ratownictwa Medycznego   
  Dotacje dla USK w Opolu
  W piątek (29.09) w nowo wybudowanym Collegium Medicum, siedzibie Wydziału Lekarskiego podpisana została umowa o przekazaniu dotacji przez Urząd Marszałkowski na rzecz Uniwersytetu Opolskiego, a docelowo dla naszego szpitala. To kwota ponad 1 mln 800 tys zł, równa wkładowi własnemu w projektach, które realizowane będą niebawem jako inwestycje w naszej placówce. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości ok. 16 mln złotych zmodernizujemy oddziały: okulistyki, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii oraz zrealizujemy dwa projekty profilaktyczne.

  Uczestnikom wydarzenia zaprezentowano również sale dydaktyczne, gdzie 1 października rozpoczną zajęcia studenci medycyny, najmłodszego kierunku na Uniwersytecie Opolskim. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przyszli lekarze będą mieć zajęcia na III roku studiów.

   
  eLABORAT


  Szanowni Państwo

  Wyniki odpłatnych badań wykonanych w naszym laboratorium
  możecie otrzymać przez Internet
  na swoje indywidualne konto w eLABORAT

  Adres strony dostępowej: https://kl122.elaborat.marcel.pl

  Szczegółowe informacje w rejestracji laboratorium

   
  Najnowocześniejszy sprzęt w województwie
  Centralna sterylizatornia z komputerowym systemem obiegu narzędzi oraz system śródoperacyjny wspomagania chirurgii obrazem to najnowsze nabytki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 20 września uroczyście je zaprezentowano przedstawicielom władz wojewódzkich, samorządowych i uniwersyteckich, a także zaprzyjaźnionym i współpracującym z naszym szpitalem jednostkom i firmom.

  Centralna sterylizatornia obecnie dysponuje najnowocześniejszym sprzętem w regionie. Za kwotę 3,7 mln zł gruntownie ją zmodernizowano i wyposażono w najwyższej klasy sprzęt. Komputerowy system obiegu narzędzi pozwala dokumentować i śledzić cały obieg sterylizowanych narzędzi każdego dnia. Wszystkie informacje w postaci cyfrowej przechowywane są w bazie danych, co poprawia kontrolę jakości wykonywanych procedur. Sterylizatornię wyposażono także w sterylizatory parowe z własnymi wytwornicami pary, myjnie do narzędzi o dużej pojemności, myjnię do dezynfekcji wózków, pojemników sterylizacyjnych, butów operacyjnych i sprzętu pomocniczego, a także sterylizator niskotemperaturowy plazmowy, dzięki któremu wyeliminowano wcześniejszą metodę sterylizacji szkodliwym tlenkiem etylenu.

  Za 3,8 mln zł zakupiono i uruchomiono system śródoperacyjny wspomagania chirurgii obrazem (IGS) dla potrzeb oddziału neurochirurgii. Składa się on z zestawu nawigacji do operacji neurochirurgicznych głowy i kręgosłupa, aparatu USG śródoperacyjnego oraz aparatu cyfrowego RTG 3D. To najwyższej jakości sprzęt, który poszerzy zakres procedur neurochirurgicznych, ograniczy i wyeliminuje powikłania będące skutkiem przeprowadzanych operacji, tym samym zwiększy się bezpieczeństwo naszych pacjentów.

  Te najnowsze inwestycje możliwe były również dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 mln zł oraz decyzji władz Opola, by zwolnić szpital z podatku, dzięki czemu zaoszczędziliśmy 350 tys. złotych.


   
  Jedyna taka sala w województwie
  Mali pacjenci Oddziału Pediatrii wraz ze swoimi rodzicami już mogą korzystać z pierwszej w województwie opolskim sali do stymulacji polisensorycznej.

  29 sierpnia uroczyście otwarto i przekazano to niezwykłe miejsce, które powstało dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Dr Clown.

  My ze swej strony zdecydowaliśmy się przeznaczyć jedną z sal oddziału, a fundacja ze sponsorami dostosowała ją i wyposażyła w niezbędny sprzęt. Sala zmieniła kolorystykę, na podłodze pojawiły się wykładziny, a dzięki rzutnikowi dzieci mogą grać w interaktywne gry. Pojawiły się też materace, na których dzieci będą mogły ćwiczyć pod okiem fizjoterapeutów, ale i odpoczywać z rodzicami. To miejsce nie tylko do stymulacji rozwoju dzieci, tu będzie można też zapomnieć o pobycie w szpitalu i dobrze się bawić.

  Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie tej pierwszej i jedynej jak na razie w województwie sali.
   
  Pozyskaliśmy ponad 5,5 mln na profilaktykę raka jelita grubego!
  To kolejna duża kwota, która trafia w ostatnim czasie do naszego szpitala – tym razem dofinansowano w 95% program zdrowotny "Moje wewnętrzne ja", którego Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest liderem. Umowa o dofinansowaniu wartego blisko 6 mln złotych projektu została podpisana 28 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim.
  W ramach tego programu, razem z Opolskim Centrum Onkologii, które jest naszym partnerem w tym projekcie, przebadamy ponad 6 tys mieszkańców naszego województwa.
  Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

  Już niebawem zostanie zakupiony niezbędny sprzęt medyczny do przeprowadzania badań, m.in. dwa wideokolonoskopy oraz kardiomonitor. O terminach badań i zapisach na nie będziemy informować.   
  Ponad 3,5 mln dofinansowania dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  To dobra wiadomość dla osób cierpiących na choroby układu krążenia - już wkrótce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu pacjenci będą leczeni z użyciem jeszcze nowocześniejszej aparatury medycznej, która zastąpi dotychczas używany sprzęt.
  Szpital otrzymał właśnie dofinansowanie w kwocie 3 mln 560 tys zł w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych w chorobach układu krążenia, co pozwoli na zakup i instalację sprzętu medycznego na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii. Zyskają przede wszystkim pacjenci, ale i personel medyczny, bo nowoczesny sprzęt pozwoli na szybszą diagnostykę, większy komfort leczenia i skrócenie jego czasu.

  Dzięki projektowi zakupiony zostanie między innymi aparat do badań echokardiograficznych, pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej, zintegrowany system do stacjonarnego monitorowania funkcji życiowych pacjentów, zestaw do testów wysiłkowych z możliwością wykonywania badań ergospirometrycznych, stół do testów pochyleniowych z nieinwazyjnym monitorowaniem układu krążenia i autonomicznego układu krążenia czy aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy.

  Projekt, przygotowany przez zespół kierowany przez dyr. Dariusza Maderę jest jednym z 12 projektów z całej Polski i jedynym z województwa opolskiego dofinansowanym w tym działaniu. Całkowita kwota projektu to 4 188 472,84 zł, kwota dofinansowania wynosi 3 560 201,90zł, wkład własny szpitala - 628 270,93 zł. Projekt realizowany będzie od listopada 2017 do czerwca 2018 roku.

  To kolejne dofinansowanie, które szpital zyskał w ostatnim czasie - w czerwcu otrzymał 9 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na wymianę aparatury na oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Okulistyki.
   
  Misie od tajemniczej Kingi
  Zaczęło się od telefonu, czy nasz szpital przyjmie nowe zabawki - a we wtorek 25 lipca na oddział pediatrii trafiła duża, wypełniona 100 misiami paczka. Pierwsze brązowe pluszaki w białych koszulkach z napisem OD KINGI otrzymali pacjenci pediatrii, zabawki przekazaliśmy też dzieciom z oddziału chirurgii dziecięcej, laryngologii i ortopedii. Każde leczone teraz u nas dziecko może przytulać się do swojego misia i jak nasi mali pacjenci twierdzą - misie pomagają zapomnieć o bólu i o tęsknocie w nocy za mamą.

  Darczyńca zabawek pragnie zostać anonimowy - przyjmujemy zatem, że to prezent od tajemniczej Kingi, która wie, jak ważny jest uśmiech na buziach małych pacjentów.

  Pani Kingo - w imieniu wszystkich już obdarowanych dzieci i tych, które misie dopiero dostaną - dziękujemy :)   
  Zmarł nasz Kolega dr Piotr Jastrzębski
  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi, doktora Piotra Jastrzębskiego, specjalisty chirurgii ogólnej, naczyniowej i ratunkowej, wspaniałego lekarza i życzliwego człowieka.

  Dr Piotr Jastrzębski związany był z Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej od początku jego istnienia, od 1997 roku. W latach 2001-2006 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Ratunkowego. Ostatnie lata swojej pracy poświęcił chirurgii naczyniowej, w której osiągnął bardzo wysoki poziom umiejętności i kompetencji, wykonując bardzo skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii wewnątrznaczyniowej.

  W Zmarłym tracimy ciepłego i serdecznego kolegę, specjalistę zaangażowanego w pracę szpitala, oddanego pacjentom lekarza.

  Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

  Dyrekcja i pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

  Pogrzeb doktora Piotr Jastrzębskiego odbędzie się w sobotę 22.07.2017 o godzinie 13:00, na cmentarzu w Opolu-Półwsi.  NAJKRÓTSZY WIERSZ BEZ TYTUŁU

                          Pamięci dra Piotra Jastrzębskiego

          Skromniej o tytuł i zgłoski wykwintne
  bo świat dalej ucieka a tutaj to samo co zawsze
  i lipiec najkrótszy ze wszystkich co były i będą
  a barwy zlewają się w cień
          Gdy nić pleciona miała zatrzymać wiatr
  pieśń palców nad stołem i jeszcze miłość

          I gdy jak zawsze chcemy zostawić
  synom chłopakom z podwórek
  nasze zwycięstwa harde
  czyny w tablicach kute
  nasze szczęścia pijane
  wiersze durne i ramiona wątłe
          Więc muszą pozostać i trwać w bieli i czerni
  nasze matki siostry żony kochanki
  niezłomne


  Lipiec 2017

  Lech Stankiewicz
  Poeta, pacjent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   
  Dr Jan Danel przeszedł na emeryturę
  Były kwiaty i list gratulacyjny, a nawet zadedykowany wiersz - a wszystko dla dr Jana Danela, ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Podziękowania z rąk dyrekcji i kolegów ordynatorów za wieloletnią pracę i wielkie zaangażowanie były nieprzypadkowe - dr Jan Danel odchodzi na emeryturę.

  - Z wielką satysfakcją tu pracowałem i prowadziłem ten oddział od 18 lat - mówi dr Jan Danel. - Przez ten czas udało nam się go doprowadzić do dobrego poziomu, o czym może świadczyć fakt, że przyjeżdżali do nas pacjenci również z ościennych województw. Jestem przekonany, że moi asystenci i mój następca, dr Marek Hajnos, który przejął funkcję ordynatora, świetnie sobie poradzą. W oddziale jest 11 bardzo dobrych specjalistów.

  Teraz doktor Danel będzie przez 3 miesiące odpoczywał, ale po tych długich wakacjach zamierza dalej pracować.
  - Od 10 lat nie byłem na urlopie w lipcu czy w sierpniu, bo zawsze starałem się, by ten termin mogli wykorzystać moi asystenci, którzy mieli dzieci w wieku szkolnym i nie mogli brać urlopu w innym terminie. Taki przekaz dostałem od mojego ojca, również wiele lat ordynatora oddziału urazowo-ortopedycznego, który powiedział mi: "Gdybyś kiedykolwiek był na stanowisku kierowniczym, to pamiętaj, że twoi asystenci to twoje dzieci, twoja rodzina, a o rodzinę trzeba dbać. Nie wolno wobec niczego zachowywać się obojętnie. Jak jest coś dobrze, trzeba pochwalić, jak jest coś źle, trzeba zwrócić uwagę, by się to nie powtarzało."

  Doktor Jan Danel jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po studiach pracował rok w Klinice Urazowo-Ortopedycznej we Wrocławiu, po czym trafił za miłością do Opola. Został przyjety do szpitala przy ul. Katowickiej, skąd trafił do naszej jednostki. W 1999 roku zaczął pełnić obowiązki ordynatora oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, od 2000 roku był jego ordynatorem.   
  Wizyta ministra zdrowia w WCM
  We wtorek (12.06) nasz szpital odwiedził minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Te odwiedziny, w towarzystwie władz wojewódzkich, Uniwersytetu Opolskiego oraz opolskiego oddziału NFZ były nieprzypadkowe - w ubiegłym tygodniu nasza placówka została przekazana Uniwersytetowi Opolskiemu na potrzeby ruszającego od października kierunku lekarskiego. Minister obejrzał dwa oddziały: Neurochirurgii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków.
  - Jestem pod wrażeniem, widać, że te oddziały to najwyższa jakość leczenia, top topów oddziałów w Polsce - mówił minister Konstanty Radziwiłł. - To idealne miejsce do nauki dla przyszłych studentów pod okiem najlepszej kadry.
  Minister przyznał również, że jest pełen uznania dla władz Uniwersytetu Opolskiego za szybkość w realizacji planu powołania kierunku lekarskiego i decyzji o przejęciu od władz samorządu województwa Wojewódzkiego Centrum Medycznego.
  - To szansa dla uczelni, ale także i miasta oraz całego regionu - wyjaśniała prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego. - Uczelnia musi mieć swój szpital, z zapleczem dydaktyczno-naukowym i najlepszą kadrą. Część z niej to lekarze z WCM, już zaangażowani w tworzenie kierunku.
  - Przed nami długa droga, bo przekształcenie w pełnoprawną klinikę to proces, ale zyskają na tym wszyscy, nie tylko studenci, ale również pacjenci - tłumaczy dyr. WCM Dariusz Madera. - Będziemy pozyskiwać granty badawcze, dojdą do nas naukowcy, którzy będą uczestniczyć w procesie dydaktycznym, więc to większe możliwości też dla pacjentów.
  Uroczysta inauguracja roku akademickiego połączona z uruchomieniem kierunku lekarskiego zaplanowana została na 11 października. Pierwsi studenci opolskiej medycyny zajęcia praktyczne w naszym szpitalu mają zacząć na trzecim roku studiów.

   
  Historyczna chwila dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego
  W piątek 9 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano porozumienie o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. To oznacza, że WCM staje się uniwersyteckim szpitalem klinicznym. Od października na Uniwersytecie Opolskim rusza kierunek lekarski - w WCM będą się uczyć studenci opolskiej medycyny.

  - Przekazujemy szpital uniwersytetowi, ale dalej będziemy dokładać starań, by był flagowym szpitalem regionu - deklarował marszałek Andrzej Buła. - Chciałbym złożyć zobowiązanie, że przyjmujemy też odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie kierunku.

  - Dzisiejszy dzień jest symboliczny, liczymy na wsparcie wszystkich, bo przed nami ogromna praca - mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk. - Kto nie ryzykuje, nic nie osiąga, a my zrobimy dobry szpital kliniczny. Musi się udać i uda się.

  - To milowy krok dla szpitala, ale tez miasta i województwa. Rozpoczynamy nowy etap, szpital będzie prowadzić działalność dydaktyczną, a nasi lekarze będą mogli rozwijać karierę naukową - wyjaśniał Dariusz Madera, dyrektor WCM. - Skorzystają również na tym pacjenci, bo mamy szansę stać się placówką ogólnokrajową, z poszerzonym zakresem dydaktyki, z dostępem do najnowocześniejszych procedur medycznych.

  Negocjacje o przejęciu szpitala przez uniwersytet od samorządu województwa rozpoczęły się dwa lata temu. Nieruchomości Wojewódzkiego Centrum Medycznego warte są 179 mln zł. 1 października na kierunku lekarskim UO ma rozpocząć naukę 100 studentów.

   
  WCM laureatem konkursu "Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2016"
  Wojewódzkie Centrum Medyczne zdobyło 5. miejsce oraz Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2016.

  Do ścisłego finału konkursu nasza placówka została zakwalifikowana jako jeden z 19 szpitali z całej Polski,a jedyny z województwa opolskiego.
  Jury doceniło szereg akcji przygotowywanych dla naszych najmłodszych pacjentów na Oddziale Pediatrii w 2016 roku. Podkreślono dużą kreatywność i umiejętność zaangażowania wielu instytucji i organizacji w celu poprawy zarówno zadowolenia u małych pacjentów, jak i polepszania wizerunku służby zdrowia. "Uważamy, że pomysłowość osób, które organizują działania na oddziale dziecięcym są godne rozpromowania i naśladowania przez inne jednostki lecznicze." - to cytat z maila informującego nas o sukcesie.

  - Bardzo nas cieszy to wyróżnienie i wysokie piąte miejsce, a to sukces całego zespołu Oddziału Pediatrii - podkreśla dr n.med. Janusz Zaryczański, ordynator oddziału. - Wiemy, jak bardzo ważny jest uśmiech dzieci w trudnym dla nich czasie pobytu w szpitalu i w procesie leczenia.

  Dziękujemy również wszystkim, którzy angażują się w zapewnienie małym pacjentom atrakcji i poświęcają swój czas - funkcjonariuszom opolskiej policji, straży pożarnej, pracownikom opolskiego ZOO, Muzeum Wsi Opolskiej, wolontariuszom Dr Clowna, studentom oraz sponsorom, dzięki którym możemy dzieciom ofiarowywać drobne upominki.

  Ogólnopolski Konkurs ZOZ UP 2016 został zorganizowany przez Fundację Joy Aim pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.


   
  Dzień Dziecka w WCM
  Nasi najmłodsi pacjenci mieli w tym roku nie jeden, a dwa Dni Dziecka. Zaczęli bowiem świętować już 31 maja, gdy Oddział Chirurgii Dziecięcej odwiedzili młodzi, 9-letni piłkarze Akademii Odry Opole.
  Nie przyszli z pustymi rękami, obdarowali naszych małych pacjentów prezentami: zabawkami, grami i książkami. Zbiórkę zorganizowała pani Agnieszka, mama Michała, jednego z zawodników.
  - Bardzo ucieszył nas pomysł młodych piłkarzy, którzy ze swoimi opiekunami postanowili odwiedzić naszych pacjentów z okazji Dnia Dziecka - przyznaje dr n.med. Ryszard Noparlik, ordynator oddziału. - Gdy usłyszałem o tej inicjatywie to pomyślałem, że ta młodzież ma dobrych rodziców i dobrych opiekunów, którzy pokazują im, jakie to ważne dzielić swój czas z chorymi dziećmi w trudnym dla nich czasie. To niezwykle cenna inicjatywa i jesteśmy za nią bardzo wdzięczni.
  Z młodymi zawodnikami Akademii Odry Opole z rocznika 2008 zjawił się też trener Maciej Radyjowski oraz zawodnicy pierwszej drużyny, Szymon Skrzypczak i Aleksander Kowalski.

  1 czerwca w świetlicy Oddziału Pediatrii tradycyjnie już naszych pacjentów zabawiała ekipa opolskich Doktorów Clownów. Po raz kolejny można było się przekonać, że terapia śmiechem jest niebywale skuteczna, a jedyny ból odczuwany przez chorych ból brzucha ze śmiechu :)

  Wszystkie dzieci, także te, które nie mogły opuścić szpitalnych łóżek oraz już wypisywane do domu otrzymały drobne prezenty.   
  Koncert w WCM
  W dniu 25 maja 2017r w Wojewódzkim Centrum Medycznym z okazji Dnia Matki koncertowały dzieci z Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21.
  Wystąpiły dzieci i młodzieży pod kierunkiem pani Anny Płaczek przy akompaniamencie rodzinnego trio skrzypcowego PP. Broj - Pan Adrian ze swoimi synami: Kornel i Marcel.
  Na pianinie grały: Kasia, Ewa, Emilia, Dariusz. Zapraszam na kolejny koncert już w grudniu.


   
  Światowy Dzień Pielęgniarki i Położnej w WCM
  "Życzę Wam i sobie, abyśmy nigdy nie zawiodły naszych pacjentów, słyszały słowa podziękowania za naszą pracę i - co bardzo ważne w tym pędzącym świecie - abyśmy miały czas dla innych ludzi" - takie życzenia złożyła pielęgniarkom i pielęgniarzom z naszego szpitala naczelna pielęgniarka WCM Maria Grzeczna z okazji Światowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Do życzeń dołączyli również dyrektor szpitala Dariusz Madera oraz dyr. ds lecznictwa, dr n.med. Andrzej Kucharski podkreślając, że nasza placówka nie mogłaby funkcjonować bez personelu pielęgniarskiego, a ten reprezentuje wyjątkowo wysoki poziom. Z życzeniami na naszej uroczystości pojawiły się również Sabina Wiatkowska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Henryka Homętowska, wojewódzki konsultant medyczny w dziedzinie pielęgniarstwa.

  Na spotkaniu nie zabrakło również porcji wiedzy - wykład o zmianach w aktualnym wizerunku pielęgniarki i pielęgniarza poprowadziła Mariola Wojtal, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu oraz drobnych upominków i kwiatów dla osób wyróżniających się w pracy.
   
  Współpraca WCM z Ukrainą
  Staże kadry medycznej z Ukrainy w Wojewódzkim Centrum Medycznym i współpraca z Narodowym Uniwersytetem Medycznym oraz Obwodowym Klinicznym Szpitalem Kardiologicznym w Iwano-Frankiwsku były głównymi tematami spotkania delegacji z Iwano-Frankiwsku z dyr. Dariusz Madera oraz dr Andrzejem Kucharskim, z-cą dyr. d.s. lecznictwa WCM.

  - Ta współpraca jest i będzie dla nas bardzo ważna, bo my, niebawem jako niebawem uniwersytecki szpital kliniczny chcemy i powinniśmy czerpać z doświadczeń placówek, które prowadzą dydaktykę w szerokim zakresie, wypełniając przy tym podstawowy obowiązek, jakim jest leczenie pacjentów - podkreśla dyr. Madera.

  - Nam zależy na kontynuacji staży naszych lekarzy w opolskim szpitalu, kolejna grupa czeka na taką możliwość, interesuje ich praktyka zwłaszcza na Oddziale Ratunkowym - mówi Wiktor Jakymczuk, dyr. Obwodowego Klinicznego Szpitala Kardiologicznego w Iwano-Frankiwsku. Jak dodaje Igor Wakaluk, prorektor ds. nauki Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku, Wojewódzkie Centrum Medyczne po przekształceniu w szpital kliniczny będzie w szczególnym zainteresowaniu ukraińskiej uczelni, bo dydaktyka musi opierać się na praktyce.

  - Nie trzeba jechać za ocean zdobywać naukę, po sąsiedzku, w naszym szpitalu czeka kadra medyczna dysponująca dużą wiedzą i doświadczeniem, więc nasza współpraca powinna rozwijać się jak najlepiej - mówi dr Andrzej Kucharski, z-ca dyr. d.s. lecznictwa WCM.

  Nasz szpital odwiedzili Igor Wakaluk, prorektor ds. nauki Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku, Liliana Sabadasz, naczelnik wydziału organizacji pomocy medycznej dla mieszkańców Departamentu ochrony zdrowia Obwodowej Administracji Państwowej w Iwano-Frankiwsku, Wiktor Jakymczuk - dyrektor Obwodowego Klinicznego Szpitala Kardiologicznego w Iwano-Frankiwsku oraz Andrij Wołyński, jego zastępca.


   
  Światowy Dzień Higieny Rąk w WCM
  30 sekund może uratować życie - tyle zajmuje właściwa dezynfekcja rąk. Narzędzia chirurgiczne, otoczenie szpitalne lub ręce personelu medycznego, jeśli nie są zdezynfekowane, mogą stać się nośnikiem zakażenia szpitalnego. Według danych WHO w krajach rozwiniętych zakażenia związane z opieką zdrowotną dotykają 5 do 15 proc. hospitalizowanych pacjentów, a na oddziałach intensywnej terapii nawet do 37 proc. leczonych. Przenoszenie chorób pomiędzy pacjentami lub między pacjentem a lekarzem następuje poprzez dotyk pacjenta i jego otoczenia, a także drogą kropelkową.

  Poszczególne szczepy bakterii poprzez brudne dłonie przenoszą się z człowieka na człowieka. Niektóre z nich mogą bardzo różny czas przetrwać poza organizmem ludzkim, np. na klamkach lub poręczach. Wirus grypy jedynie 48 godzin, ale już rotawirusy mogą przeżyć nawet 60 dni.

  O tym muszą wiedzieć nie tylko pacjenci, ale i personel medyczny, dlatego z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk w Wojewódzkim Centrum Medycznym odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa poświęcona temu zagadnieniu.

  Pacjenci i osoby je odwiedzające mogły w holu szpitala na specjalnym stanowisku poznać zasady prawidłowego mycia rąk. Nie tylko uczyliśmy, jak dezynfekować ręce, ale też można było się samemu przekonać za pomocą specjalnych preparatów oraz lampy z ultrafioletowym światłem, czy ręce zostały prawidłowo umyte.

  Dla personelu szpitala i zaproszonych gości na konferencji wykłady wygłosili dr n. med. Krzysztof Burdynowski, kierownik Zakładu Mikrobiologii WCM i konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, dr n med. Justyna Piwowarczyk oraz Katarzyna Nowakowska.

  Z naszą imprezą wyszliśmy także poza szpital - nasi specjaliści byli też gośćmi anteny Radia Opole, które objęło Światowy Dzień Higieny Rąk w WCM patronatem medialnym.

   
  Licealiści poznają WCM
  Zaczęli od nauki prawidłowego mycia i dezynfekcji dłoni, a potem zwiedzili Oddział Ratunkowy, Pracownię Hemodynamiki, zakłady: Fizjoterapii, Diagnostyki Obrazowej, Mikrobiologii, Medycyny Sądowej oraz Diagnostyki Laboratoryjnej, by na końcu poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu, Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu w ramach organizowanych Dni Przedsiębiorczości poznawali specyfikę pracy w naszym szpitalu.


   
  Sukces opolskiej neurochirurgii
  28 kwietnia 2017 Wojewódzkie Centrum Medyczne dołączyło do kilku polskich ośrodków, w których wykonywane są tzw. operacje DBS (deep brain stimulation) - jest pierwszym polskim nieklinicznym ośrodkiem, w którym taką operację wykonano.
  Na Oddziale Neurochirurgii, którego ordynatorem jest dr n.med Dariusz Łątka, implantowano neurostymulator mózgowy 62-letniemu pacjentowi pochodzącemu z Tarnowa w Małopolsce, cierpiącemu na zaawansowaną postać choroby Parkinsona. Na czym polega DBS? Operacja polega na stereotaktycznym umieszczeniu w jądru niskowzgórzowym mózgu końcówki elektrody, która poprzez elektryczne drażnienie prądem o niskim napięciu modyfikuje układ dopaminergiczny mózgu, łagodząc objawy tej poważnej choroby.

  Co to jest Choroba Parkinsona? To choroba wynikająca z niedomogi dopaminergicznej mózgu polega ona na postępie poważnych objawów neurologicznych: sztywności mięśni, drżeń kończyn i zaniku napędu motorycznego, prowadzącym do kalectwa. Leczy się ją przez jakiś czas z powodzeniem rozmaitymi lekami (LevoDopa), których pacjent potrzebuje coraz więcej. W pewnym momencie same leki powodują objawy uboczne (hiperkinezy) trudne do zniesienia. Takim pacjentom proponuje się operację. Po niej, o ile się powiedzie, można zmniejszyć dawki leków o połowę.

  Stereotaksja to metoda, która pozwala bardzo precyzyjnie umieścić w trójwymiarowej przestrzeni, jaką jest wnętrze czaszki pacjenta końcówkę dowolnego narzędzia - w tym wypadku elektrody mózgowej. Żeby to osiągnąć, konieczne jest wykonanie złożonych badań obrazowych u pacjenta z przymocowaną do głowy ramą stereotaktyczną: metalową obręczą, do której później mocuje się śródoperacyjnie jałowy system naprowadzania przypominający żeglarski sekstant. Pacjent trafia na salę operacyjną, a tam po założeniu systemu i wywierceniu otworu w czaszce rozpoczyna się mozolny proces umieszczania elektrody. Jest on połączony z oceną zapisów elektrofizjologicznych mózgu i oceną funkcji klinicznych pacjenta po drażnieniu mózgu prądem w okolicach bliskich założonemu przed operacją celowi. Gdy wybierze się najlepsze miejsce do ulokowania elektrody umieszcza się ją tam, po czym pacjent jest przewożony do pracowni TK, by potwierdzić lokalizację, a następnie implantuje się pod skórę połączony z elektrodą neurostymulator, który będzie generował prąd. Neurostymulatorem może sterować neurolog leczący chorego i w pewnym zakresie sam pacjent. Neurostymulator włączamy pacjentowi ok. miesiąc po implantacji. Do tego czasu obserwuje się poprawę związaną z samym uszkodzeniem miejsca implantacji czyli jądra niskowzgórzowego. Dalsze zaburzenie jego funkcjonowania zapewni drażnienie prądem generowane przez neurostymulator. A to klucz do sukcesu terapii.

  Nasza operacja trwała sześć godzin i zakończyła się pełnym sukcesem. Już w trakcie zabiegu obserwowano ustępowanie objawów choroby, kontrolne badania obrazowe pokazały idealne osadzenie elektrody, a pacjent w pierwszych dniach od operacji jest bardzo zadowolony i zachwycony jakością opieki w opolskim ośrodku. Najbliższy miesiąc pokaże, czy zdecydujemy się na drugi etap tego leczenia, czyli implantację elektrody do drugiej półkuli mózgu.
  Operacja byłaby niemożliwa, gdyby nie współpraca z zaprzyjaźnionym z naszym ośrodkiem doktorem Tomaszem Stępniem - neurochirurgiem specjalizującym się w tej metodzie od kilkunastu lat i neurofizjologiem doktorem Wojciechem Moskalem. Bardzo istotne było zaangażowanie neuroradiologów kierowanych przez doktora Andrzeja Sznajdera, którzy musieli opanować nowe, skomplikowane protokoły badań TK i MR, naszych neuroanestezjologów, którzy musieli poprowadzić pacjenta w specjalnym znieczuleniu, bez usypiania i kilkudziesięciu innych osób personelu pomocniczego z wszystkich działów szpitala. Operacja jest bardzo droga, ale była możliwa, bo w budżecie naszej neurochirurgii mamy zarezerwowane środki na dwie tego typu zabiegi w ciągu roku. Oceniamy, że zapotrzebowanie jest większe.

  Gdy WCM przekształci się w szpital kliniczny prawdopodobnie stanie się możliwe, by takich zabiegów wykonywać więcej, zwłaszcza, że wkrótce do szpitala wraz z nowym systemem obrazowania śródoperacyjnego dotrze nowoczesny sprzęt do stereotaksji dotąd wypożyczany. Umożliwi on także bardziej precyzyjne badania biopsyjne w chorobach nowotworowych.

  Dr n.med. Dariusz Łątka

  ordynator Oddziału Neurochirurgii WCM   
  WCM uczestnikiem programu opieki nad matką i dziećmi
  Wojewódzkie Centrum Medyczne w partnerstwie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest jednym z beneficjentów programu pn. "Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - poprawa opieki nad matką i dzieckiem".

  Dziś (21 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy na realizację projektów. Nasza placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln 800 tysięcy zł na profilaktykę zakażeń pneumokokowych (szczepienia) dzieci od 6 tygodnia życia do 2 roku życia.

  W ramach programu, dofinansowanego kwotą ponad 33,8 mln złotych zrealizowanych zostanie 10 projektów w całym województwie. Szeroką opieką otoczone zostaną kobiety planujące ciąże, będące już w niej, młode mamy oraz ich dzieci. Zaplanowano między innymi badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia, mobilną opiekę okołoporodową (mobilne szkoły rodzenia, rozszerzoną opiekę położnej środowiskowej, wczesną rehabilitację kobiet po porodzie i wsparcie kobiet po ciąży mnogiej), szerokie specjalistyczne poradnictwo dla rodziców, pogłębioną diagnostykę rozwoju psychomotorycznego dziecka, poradnictwo multidyscyplinarnego zespołu ds. żywienia dzieci, szczególną opiekę nad dziećmi obciążonymi kardiologicznie oraz szczepienia dzieci od 6 tygodnia życia do 2 roku życia. Program obejmie badaniami 16 tysięcy kobiet i 17 tysięcy dzieci, a 9 tys. dzieci zostanie zaszczepionych przeciwko pneumokokom.


   
  Wojewódzkie Centrum Medyczne wśród najlepszych szpitali w kraju


  Miło nam poinformować, że nasza placówka zajęła 11. miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 w kategorii szpitali z kontraktem z NFZ powyżej 70 mln zł. Ranking został opublikowany przez Rzeczpospolitą 13 kwietnia br.

  Warto dodać, że jesteśmy jedynym szpitalem z województwa opolskiego wyróżnionym w tegorocznym rankingu w tej kategorii.

  W Rankingu Szpitali Publicznych 2017, przygotowanym przez spółkę Magellan, oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry obrazują efektywność zarządzania szpitalem. Jednostki podzielono na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł.

  Ranking opracowano na podstawie danych na dzień 31.12.2015.
   
  Święta za pasem
  Choć wydawać by się mogło, że szpitalne oddziały nie są miejscem, gdzie czuć atmosferę zbliżających się świąt wielkanocnych - u nas tak właśnie jest. Nasi pacjenci nie robią co prawda świątecznych porządków ani nie pieką mazurków, mogą jednak robić co innego.

  Leczone u nas dzieci i młodzież pod okiem nauczycieli już przygotowywały świąteczne kartki i ozdoby, a w środę (12.04) w świetlicy Oddziału Pediatrii zostały zorganizowane warsztaty zdobienia wielkanocnych jajek. Agnieszka Świerczyńska z Muzeum Wsi Opolskiej i Irena Zawadzka ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych tłumaczyły, czym różnią się pisanki od kroszonek, co oznaczają kolory wielkanocnych jajek, a po teorii przyszedł czas na praktykę - dzieci robiły pisanki za pomocą octu i prawdziwe kroszonki metodą rytowniczą. Wspólne warsztaty tak spodobały się zarówno ich uczestnikom, jak i prowadzącym, że padł pomysł podobnego spotkania przed Świętami Bożego Narodzenia - wtedy dzieci będą zdobić pierniki.   
  Nietypowy Dzień Kobiet dla naszych pacjentek
  Z okazji Dnia Kobiet podarowaliśmy leczonym u nas paniom nie goździki, a odrobinę przyjemności i relaksu. 8 marca studentki I roku kosmetologii Państwowej Wyższej Zawodowej Szkoły Medycznej wykonywały pacjentkom w naszych szpitalnych salach zabiegi na dłonie - peelingi, masaże czy manicure. Pacjentki, których nie uprzedziliśmy wcześniej o naszej akcji, były zaskoczone nietypowym prezentem.

  - Bardzo miło, że młode dziewczęta, które też obchodzą dziś Dzień Kobiet i same powinny dostać prezenty, pomyślały o nas - mówi pani Maria, pacjentka oddziału kardiologii. - A one nie tylko wymasowały dłonie, to jeszcze rozmawiały z nami. Człowiek zapomina wtedy o bólu i chorobie.

  Zabiegi kosmetyczne odbyły się przy łóżkach pacjentek na 5 oddziałach.

  - Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie ze strony szpitala do udziału w szpitalnym Dniu Kobiet dla pacjentek - tłumaczy Kalina Hellwig z Państwowej Wyższej Zawodowej Szkoły Medycznej. - Do naszej akcji zgłosiło się aż 40 chętnych studentek. Dla nich to nowe doświadczenie, bo to nie tylko praca w warunkach zupełnie innych niż gabinet kosmetyczny, ale i inne klientki, raczej starsze i chore. Jestem przekonana, że zaangażujemy się w podobne akcje w przyszłości.

  Zabiegi były oczywiście bezpłatne, a podziękowaniem dla studentek były uśmiechy naszych zadowolonych, zrelaksowanych pacjentek.   
  Światowy Dzień Chorego w naszym szpitalu
  Życzenia dla pacjentów w każdym wieku, słodkie warsztaty dla najmłodszych i porady specjalistów z opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - tak obchodziliśmy w naszym szpitalu Światowy Dzień Chorego.

  Przygotowania do tych obchodów zaczęły się na Oddziale Pediatrii kilka dni wcześniej, gdy dzieci pod okiem pedagoga oddziału przygotowały niebanalne, wykonane własnymi rączkami kartki z życzeniami dla dorosłych pacjentów. Wydrukowane według tych projektów życzenia rozdaliśmy chorym na wszystkich oddziałach.

  - Pacjenci byli niezwykle zaskoczeni, bo kartki były nie tylko ładne, ale sam pomysł wykonania tych kartek przez dzieci i wydrukowania ich przez nasz szpital budził uśmiech u wszystkich - mówi Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjenta WCM.

  Uśmiechu nie zabrakło też na Oddziale Pediatrii - tu w piątek zadbali o to wolontariusze Fundacji Dr Clown, którzy tradycyjnie odwiedzają nasz szpital. Tym razem dzięki nim dzieci mogły wziąć udział w warsztatach robienia cukierków i lizaków. Wolontariusze również mieli dla naszych pacjentów kartki z życzeniami - złożonymi przez zdrowych mieszkańców Opola w ramach akcji "Wszystkiego dobrego dla chorego". W sobotę paczki ze słodyczami i maskotkami przynieśli dzieciom przedstawiciele NSZZ Solidarność Sekcja Młodych Regionu Śląska Opolskiego.

  - Światowy Dzień Chorego to doskonały czas, by przypominać chorym o ich prawach, dlatego postanowiliśmy w tym dniu ułatwić też kontakt pacjentom z nami - wyjaśnia rzecznik opolskiego oddziału NFZ Barbara Pawlus.

  Pracownicy NFZ w holu naszego szpitala odpowiadali na pytania pacjentów dotyczące bezpłatnych leków dla seniorów, programów profilaktycznych czy korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta.


   
  Drodzy Pacjenci!
  Z okazji obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego życzymy Państwu przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia

  Dyrekcja i personel Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu   
  Laury Umiejętności i Kompetencji 2016 dla naszych pracowników
  Niezwykle miło nam poinformować, że Krystyna Gębuś-Dinter, pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.oraz dr n. med. Jacek Kaperczak, ordynator Oddziału Kardiochirurgii naszego szpitala znaleźli się w gronie osób nagrodzonych Laurami Umiejętności i Kompetencji 2016.
  Krystynę Gębuś-Dinter wyróżniono Srebrnym Laurem w kategorii Pro Publico Bono, a dr n.med. Jacek Kaperczak otrzymał Złoty Laur w kategorii Medycyna i Inżynieria biomedyczna.

  Krystyna Gębuś-Dinter związana jest z naszym szpitalem od początku jego istnienia. Nieustannie się dokształca - uzyskała tytuł mgr pedagogiki o specjalności pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną, jest też absolwentką studiów podyplomowych z organizacji zarządzania oraz psychoonkologii.
  Od 2013 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla Województwa Opolskiego.

  Dr n.med. Jacek Kaperczak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólne oraz drugi w zakresie kardiochirurgii uzyskał po odbyciu szkoleń specjalizacyjnych pod kierunkiem doc. dr hab. Zbigniewa Religi. Po latach pracy w Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu, Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu związał się zawodowo z Opolem. W 2002 roku zaczął pełnić obowiązki ordynatora Oddziału Kardiochirurgii WCM, od 2005 roku do dziś jest ordynatorem tego oddziału.

  Oboje laureaci podkreślają skromnie, że wyróżnienie ich w tegorocznej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji to nagroda dla całego zespołu, z którym pracują.
  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


   
  Uwaga!


  Bliscy i znajomi pacjentów leczonych w WCM,

  w trosce o ich zdrowie prosimy o wstrzymanie się z odwiedzinami, jeśli mają Państwo objawy infekcji. Nasza prośba dotyczy wizyt na wszystkich oddziałach.

  Nie wprowadzamy ograniczeń w wizytach - liczymy na Państwa zrozumienie.
   
  Drodzy Pacjenci!
  Od 1 stycznia 2017 roku kobiety w ciąży oraz świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający odpowiednie zaświadczenie mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  Tym samym powiększyła się lista osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń.

  Pełna lista osób uprawnionych to:
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi",
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu",
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Te osoby nie są wpisywane na listy oczekujących. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczany jest jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Warunkiem wizyty jest okazanie w rejestracji odpowiedniego zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

  Rozszerzenie listy uprawnionych do korzystania ze świadczeń poza kolejnością jest wynikiem opublikowanej w dniu 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), która zgodnie z §18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807).
   
 • Uwaga - oszustwa "na apteczkę"
  Informujemy, że pracownicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego nie prowadzą telefonicznej sprzedaży apteczek ani innych usług.

  Docierają do nas sygnały o podszywaniu się pod naszych pracowników, którzy mieliby sprzedawać przez telefon wysoko specjalistyczne apteczki. W razie odebrania takiego telefonu należy skontaktować się z policją.
   
  Kolęda Oddziału Pediatrii
  Na co dzień leczą i koją ból - a tym razem zespół Oddziału Pediatrii zaśpiewał kolędy. Pomysł narodził się w poniedziałek, a jak to w szpitalu bywa w nagłych przypadkach - zadziałano szybko. Na próby czasu nie było. W środę 21 grudnia do lekarzy i pielęgniarek dołączyli pacjenci z rodzicami - i w ten sposób w świetlicy oddziału nagraliśmy te kolędy. Dla Państwa - naszych Pacjentów - z życzeniami zdrowia.   
  Nowoczesny kardioangiograf w opolskim WCM
  2 miliony 200 tysięcy złotych kosztował kardioangiograf firmy Siemens, który został zakupiony do Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. To pierwszy tego typu stół w Polsce - 16 grudnia br uroczyście oddano go do użytku w obecności władz regionu oraz ordynariusza diecezji opolskiej ks.bp. Andrzeja Czai, który pracownię poświęcił.
  - Można powiedzieć, że kończymy pewną epokę, bo ten sprzęt stwarza zupełnie nowe możliwości w leczeniu pacjentów - mówi dyr. WCM Dariusz Madera. - Co ważne i co jest wielkim sukcesem, zakupiliśmy go z własnych środków.

  Kardioangiograf jest sprzętem najnowszej generacji i da naszym specjalistom nowe możliwości leczenia - co przedstawili również w swoim wykładzie "Pracownia Hemodynamiki w Wojewódzkim Centrum Medycznym wczoraj, dziś i jutro" dr n. med Piotr Feusette, ordynator oddziału Kardiologii oraz doc. Jerzy Sacha, kierownik Pracowni Hemodynamiki.

  Korzystając z aparatu lekarze mogą wykonywać koronografię - badanie polegające na ocenie stanu naczyń wieńcowych, jak również badanie mające na celu ocenę stanu komór serca oraz pracy mięśnia sercowego. Urządzenie ma również zastosowanie w terapii - w zabiegach w obrębie serca i jego naczyń - głównie do wykonywania zabiegów angioplastycznych, usuwających niebezpieczne dla życia zwężenie z implantacją stentów powlekanych lekiem oraz stentów biodegradowalnych. Umożliwia inwazyjne leczenie zawałów serca, udrażnianie przewlekle zamkniętych naczyń. W naszej pracowni stosuje się również zabiegi do przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. Standardowym postępowaniem medycznym jest zabieg operacyjny wymiany zastawki aortalnej, niemniej jednak u dużej grupy pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami, takimi jak: choroba wieńcowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, przebyty udar mózgu, niewydolność nerek nie można wykonać operacji ze względu na zbyt duże jej ryzyko. Dla tych pacjentów została opracowana i wprowadzona do praktyki klinicznej metoda przezskórnego (przez tętnicę udową) oraz przezkoniuszkowego torakoskopowego (przez niewielkie nacięcie w klatce piersiowej) wszczepiania zastawki.

  - Dzięki temu urządzeniu niebawem będziemy mogli przeprowadzać zabiegi, jakich w województwie opolskim jeszcze nie wykonywano - wyjaśnia dr hab. Jerzy Sacha, kierownik pracowni hemodynamiki WCM. - W najbliższych tygodniach planujemy zamknięcie przecieków okołozastawkowych, zamknięcie drożnego otworu w przegrodzie międzyprzedsionkowej oraz rotablacje naczyń wieńcowych. Nasz zespół jest do tego przygotowany.
  Na potrzeby nowego sprzętu zmodernizowano także pomieszczenia w pracowni hemodynamiki.   
  Stawiamy na jakość
  Rozmowa z Dariuszem Maderą, dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu dla Rzeczpospolitej

  Jest pan dyrektorem dużego, wielospecjalistycznego szpitala. Chyba nie jest łatwo w naszych realiach utrzymać taką placówkę...
  Zgadza się. Jednakże z problemami boryka się dziś każdy dyrektor szpitala. Wspomnę, że Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, to szpital "ostro-zabiegowy"; dominują u nas takie dziedziny medyczne, jak chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, czy kardiochirurgia. Znajduje się u nas 16 oddziałów szpitalnych, a także Centrum Urazowe, jedno z czternastu w Polsce. Rocznie przyjmujemy prawie 200 tys pacjentów, z czego 50 tys. na oddziale ratunkowym.

  Można ten problem jakoś rozwiązać?
  Patrząc na dane - co najmniej 30 proc. pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego mogłoby trafić do nocnej i świątecznej opieki medycznej. Wtedy czas oczekiwania pacjentów w stanie zagrożenia życia byłby znacznie krótszy. Nie ukrywam, że liczba pacjentów jest dla nas wyzwaniem, by dobrze zorganizować pracę. Lekarze, którzy mogliby u nas pracować, często wybierają placówki, w których zarobią podobne pieniądze, ale przy mniejszym natężeniu pracy. Ale...

  ... ale?
  Równie istotnym problemem, dla wszystkich szpitali, jest finansowanie. Możliwość prowadzenia oszczędnej działalności w wielu placówkach już się wyczerpała. Kontrakty z NFZ są niezmienne od lat, natomiast koszty stale rosną. Pracownicy w związku z brakiem wzrostu wynagrodzeń odchodzą w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Wiele do życzenia pozostawiają także negocjacje z NFZ. Dostajemy informację o wysokości kontraktu bez możliwości negocjacji. Kluczem do sukcesu jest jednak zaangażowanie całego zespołu szpitala.

  Jakie to na przykład sukcesy?
  W opolskim WCM realizujemy wysoko specjalistyczne procedury z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, jak na przykład procedura TAVI - przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej, neurochirurgii - to operacje kręgosłupa czy tez mózgu z wykorzystaniem najnowszych implantów i metod monitorowania, chirurgii naczyniowej - w pełnym zakresie wykonujemy zabiegi wewnątrznaczyniowe włącznie z zaopatrywaniem chorób czy urazów aorty. Na najwyższych poziomie zajmujemy się także świadczeniami z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej z szerokim wachlarzem usług dotyczących schorzeń onkologicznych.

  A w wymiarze inwestycyjnym?
  Niedawno gruntownie przebudowaliśmy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków. Zrealizowaliśmy ten projekt z innymi jednostkami. 16 grudnia uroczyście oddajemy do użytku nowo zakupiony angiograf w pracowni hemodynamicznej. Stale ulepszamy bazę diagnostyczną poprzez zakup nowych aparatów ultrasonograficznych, w planie mamy zakup nowego tomografu komputerowego. Jesteśmy w trakcie realizacji programu modernizacji centralnej sterylizatorni. Mamy też duże osiągnięcia w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych oraz szpitalnej polityki antybiotykoterapii. Nasze formy i wzorce są wykorzystywane nie tylko na terenie województwa ale i w skali kraju. Działalność w tej sferze jest doceniana przez najwyższe autorytety tej dziedziny w Polsce. Nasza codzienna działalność jest weryfikowana i oceniana poprzez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości oraz audytorów firm ISO. Zawsze jesteśmy oceniani wysoko i kontrolujący nas podkreślają naszą zdolnośc i gotowość do udzielania świadczeń w zakresie 24-godzinnym.
  Po prostu stawiamy na jakość. Staramy się znaleźć optimum, zarówno pod względem medycznym, jak i ekonomicznym. Choć koszty są wysokie, i drogi niekiedy się rozjeżdżają...
   
  Mamy piąte miejsce w kraju!
  Wojewódzkie Centrum Medyczne zajęło 5. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali - Bezpieczny Szpital Przyszłości. Zajęliśmy również pierwsze miejsce w województwie.

  Oceniano między innymi zarządzanie szpitalem, jakość opieki medycznej, komfort pobytu pacjenta, pracę oddziału ratunkowego, analizę zdarzeń i skarg czy przyznane certyfikaty. Na 1000 możliwych do zdobycia punktów otrzymaliśmy 849.

  - To zasługa całego naszego zespołu - podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego Dariusz Madera, który odebrał w środę 14 grudnia w Warszawie z rąk ministra Marka Tombarkiewicza dyplomy i statuetkę. - Serdecznie dziękuję za wyróżnienie i gratuluję swoim współpracownikom. Gratuluję również wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym szpitalom w ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

  Ten sukces cieszy nas bardzo - w ubiegłym roku w tym rankingu zajęliśmy 24 miejsce.

  Ranking przygotowywany był już po raz 13 przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą IDEA Trad.   
  Mikołaj u małych pacjentów
  Były słodycze, książki, gry i pluszaki, a przede wszystkim radość u dzieci, które Mikołajki musiały spędzić na Oddziale Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej. Już po raz kolejny 6 grudnia odwiedził nas Policuś i Mikołaj - czyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Opolu oraz wolontariusze z Wyższej Szkoły Bankowej. Nie zapomniano o żadnym dziecku, bo po spotkaniu w szpitalnej świetlicy Mikołaj ruszył do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli opuścić szpitalnych sal.

  - Dobre emocje wspomagają proces leczenia, dlatego robimy wszystko, by wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów, a wspomnienie szpitala nie kojarzyło się z bólem czy nieszczęśliwymi chwilami - mówi Dariusz Madera, dyrektor szpitala.

  - Przeżywamy wizyty Mikołaja razem z dziećmi i ich rodzicami - przyznaje dr n.med. Janusz Zaryczański, ordynator Oddziału Pediatrii, który pomagał świętemu wręczać dzieciom prezenty.

  Policuś, czyli umundurowany zając po raz kolejny przypomniał dzieciom o zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza na drodze. To nie był koniec mikołajkowych atrakcji w Wojewódzkim Centrum Medycznym. Po południu chore dzieci odwiedzili w szpitalu wolontariusze Fundacji Dr. Clown.

  My ze swej strony dziękujemy również firmom MercatorMedical oraz Skamex, dzięki których finansowemu wsparciu mogliśmy kupić dzieciom słodycze oraz książki.


   
  Nowy ambulans w WCM
  Wojewódzkie Centrum Medyczne zakupiło nową karetkę, czyli ambulans transportowy typu B. To bardzo nowoczesny samochód przystosowany do przewozu pacjentów.
  - Mogliśmy kupić ten ambulans, bo miasto na nasza prośbę umorzyło nam podatek, dzięki czemu zaoszczędziliśmy sporą kwotę, którą przeznaczyliśmy właśnie na ten zakup - mówił dziś w czasie uroczystego przekazania wozu Dariusz Madera, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego.
  - Cieszę się, że w ten sposób możemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Opola i regionu - skomentował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
  Karetka przystosowana jest do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą oraz 1 osobą w pozycji leżącej na noszach. Wyposażona jest w wysokoprężny silnik 1598 cm 3 i spełnia wszelkie systemy bezpieczeństwa oraz normy ekologiczne. Od wcześniej używanych w szpitalu aut różni ją na przykład to, że ma przejście z kabiny kierowcy do przedziału medycznego czy ogrzewanie przedziału medycznego niezależnie od ogrzewania kabiny kierowcy. Ma bardzo nowoczesne nosze.

  - Wyposażymy ją w sprzęt, którym już dysponujemy - tłumaczył dr Krzysztof Tomsza, p.o. ordynatora Oddziału Ratunkowego. - Jest nam bardzo potrzebna, dziennie mamy od 10 do 15 wyjazdów.
  Na symbolicznym przekazaniu karetki obecny był również Roman Kolek, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za kwestie służby zdrowia w regionie.
  - Dobrze się dzieje, gdy miasto angażuje się w służbę zdrowia regionu - mówił marszałek. - Potrzeby zawsze są ogromne.
  Karetka została poświęcona przez ks. Michała Mańkę, kapelana szpitalnego. Symbolicznie klucze z rąk prezydenta Wiśniewskiego otrzymał dr Krzysztof Tomsza.

  Ambulans kosztował 216 tysięcy zł. Dzięki częściowemu umorzeniu podatku od nieruchomości WCM zyskał 240 tys.

   
  Dr Clown u małych pacjentów
  Wolontariusze Fundacji Dr Clown ponownie odwiedzili w piątek 4-go listopada naszych najmłodszych pacjentów.

  "Doktorzy Clowni" tym razem nie tylko wnieśli na oddział pediatrii uśmiech - przekazali też Hop-Grę "Baw się z Doktorem Clownem". Została ona naklejone na podłogę, by przemienić szpitalną przestrzeń w kolorowy i magiczny świat "gry w klasy". Tak poprzez zabawę Fundacja już od 17 lat pomaga leczonym dzieciom zapomnieć o troskach i bólu.

  - Idea Hop-Gry spotkała się z wielką przychylnością personelu medycznego szpitali, z którymi współpracujemy. Ta gra ma moc odwrócenia uwagi hospitalizowanych dzieci od choroby. Wierzymy, że dzięki niej szpital stanie się jeszcze bardziej przyjazną dziecku placówką - wyjaśnia Marta Szewerda, pełnomocnik regionalny Fundacji "Dr Clown" w Opolu.

  W Oddziale Fundacji "Dr Clown" w Opolu regularnie działa ponad 30 przeszkolonych wolontariuszy, którzy realizują program terapii śmiechem w szpitalach i różnego typu placówkach w Opolu, Prudniku i innych miejscowościach. W 2015 roku "doktorzy clowni" z Opola odbyli ponad 170 wizyt i odwiedzili blisko 3000 dzieci w szpitalach.

  Oddział pediatrii WCM jest jednym z 37 oddziałów szpitalnych w 25 miejscowościach w całej Polsce, który wziął udział w projekcie Hop-Gry.
   
  Nowoczesne oblicze intensywnej terapii noworodka
  Najwybitniejsi specjaliści z wiodących ośrodków w Polsce oraz Norwegii, Szwecji i Finlandii są prelegentami na zorganizowanej przez Wojewódzkie Centrum Medyczne konferencji "Nowe oblicze intensywnej terapii noworodka - oddział przyjazny pacjentowi i jego rodzicom". Dwustu uczestników w ciągu dwóch konferencyjnych dni wysłucha ponad 30 wykładów dotyczących zmieniającego się oblicza neonatologii, kompleksowej opieki nad noworodkami, stosowaniem fizjoterapii w ich leczeniu czy żywieniem z uwzględnieniem wykorzystania pokarmu z banku mleka kobiecego.

  - "Teoria śni, a praktyka uczy". Ważne jest, by nie zgłębiać tylko teoretycznej wiedzy, a wdrażać ją w życie praktyczne placówek medycznych - powiedziała otwierając konferencję wicewojewoda Violetta Porowska. - Cieszę się, że to właśnie WCM jest organizatorem tej konferencji, bo to pokazuje, że Opolszczyzna i jej placówki są otwarte na nowe rozwiązania dotyczące optymalnej opieki nad noworodkiem.

  Konferencja jest podsumowaniem wspólnego projektu "Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego", który zrealizowały Wojewódzkie Centrum Medyczne oraz Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

  - Udało nam się dzięki pieniądzom z Funduszu Norweskiego dostosować infrastrukturę Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków do wymogów nowoczesnego leczenia - mówił dyrektor WCM Dariusz Madera.

  - To, co zostało zrobione, to nie był zwykły remont - wyjaśniał pomysłodawca projektu dr n.med. Wojciech Walas, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków. - Mamy teraz dobrze wyposażone i bardzo przyjazne dzieciom i rodzicom miejsce, gdzie bliscy mają dostęp do małych pacjentów przez całą dobę.

  Oddział przeszedł modernizację dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tzw. funduszy norweskich, Jest teraz jednym z najlepszych oddziałów w Polsce i spełnia wszystkie unijne standardy. Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w ramach tego projektu utworzyło Bank Mleka Kobiecego.
   
  Niezwykły koncert w WCM
  To była solidna dawka muzykoterapii poprzedzonej porcją wiedzy na temat profilaktyki chorób serca - w piątek 30 września pacjenci i pracownicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego mieli okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. W ramach II Spotkań Medycyny i Muzyki TONY ZDROWIA w naszym szpitalu wystąpili muzycy z USA - zespół "Second Opinion" ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Koncert odbył się z okazji Światowego Dnia Serca, dlatego dr n. med. Piotr Feusette, ordynator Oddziału Kardiologii przypomniał zgromadzonym, jak tryb życia, który prowadzimy, wpływa na kondycję naszych serc.
   
  Możemy zazdrościć lekarzom w WCM
  Od 10 lat trwa współpraca Wojewódzkiego Centrum Medycznego z przedstawicielami służby zdrowia w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. W tym tygodniu naszymi gośćmi są lekarze z Wojewódzkiego Klinicznego Szpitala Kardiologicznego. W szpitalu tym leczonych jest około 5 tysięcy pacjentów rocznie. Ponad 10 tysięcy pacjentów przyjmowanych jest w przyszpitalnej przychodni.

  Wywiad z Andriejem Wołynskim, zastępca dyrektora (głównego lekarza) szpitala w Iwano-Frankowsku

  - Rozmawiamy na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego, co Panów tu najbardziej interesuje?

  - Możemy przyjrzeć się codziennej pracy lekarzy, dzięki czemu spróbujemy porównać, w którym miejscu jest nasz szpital na tle polskiej służby zdrowia. To może pomóc nam odpowiedzieć na pytanie, w którym kierunku idziemy i co mamy zrobić, by się rozwijać. Każda nasza wizyta w Opolu pozwala na wymianę doświadczeń, lekarzy, poznanie metodyki leczenia. Najważniejsze jest jednak to, że lekarze z Ukrainy mogą zrozumieć, jak zmienia się struktura finansowania służby zdrowia, co dotyczy całego świata i musi się tez zmienić na Ukrainie. To jest niezbędne w optymalnej organizacji leczenia i planowaniu kosztów.

  - Czy finansowanie służby zdrowia na Ukrainie jest gorsze niż w Polsce?

  - Nie umiem określić, czy jest lepsze, czy gorsze. Jest takie, jakie obecnie jest możliwe i realne w naszym państwie. W medycynie jest zawsze tak, że jest niewystarczające, bo każda nowa metoda leczenia jest droższa i wymaga większych nakładów finansowych. To jest podobnie, jak w rodzinie - zawsze na coś zabraknie, bo potrzeby się nie kończą, zmieniają i dochodzą nowe. Ale z naszej perspektywy widzimy, jak to dobrze jest zorganizowane w Wojewódzkim Centrum Medycznym i chcielibyśmy wprowadzić takie rozwiązania także u nas. Przede wszystkim mieć możliwości, by móc leczyć tak, jak leczą lekarze tutaj.

  - Polska służba zdrowia również jest niedofinansowana, ale Pana zdaniem nasi lekarze mają większy komfort pracy?

  - Nie mamy kompleksów, nasi lekarze są bardzo dobrze wykształceni, mamy jednak problem z dostępnością do sprzętu, a co za tym idzie - z jakością leczenia i tego, co możemy zaoferować pacjentom. Możemy zazdrościć polskim lekarzom, że pracują w bardziej komfortowych warunkach, mogą wykonywać więcej zabiegów i operacji, które dla nas są niedostępne z powodów finansowych. Trzeba jednak przyznać, ze nie ma wielkich różnic w naszej pracy. Przyglądamy się, jak leczą lekarze, jakie diagnozy stawiają i jakie podejmują decyzje co do dalszego leczenia i nasi medycy postępowaliby tak samo. Różnica jest jedynie w tym, że my nie moglibyśmy podejmować podobnych decyzji na przykład z powodów finansowych.

  Ukraińscy lekarze biorą udział w tym samych konferencjach i sympozjach, gdzie bywają ich polscy i europejscy koledzy, też byli na Światowym Kongresie Kardiologów w Rzymie - nie mamy jedynie możliwości wprowadzenia medycznych nowinek do praktyki.

  - Jaki jest plan Państwa pobytu na Opolszczyźnie?

  - Chcemy pojechać jeszcze do Głuchołaz, do Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej, gdzie prowadzona jest rehabilitacja pacjentów z chorobami serca. Planujemy też poznać pracę lekarza pierwszego kontaktu w Przychodni Opieki Zdrowotnej. Interesuje nas, jaką drogę przebywa pacjent, który zgłasza się z różnego rodzaju dolegliwościami do swojego lekarza. Na jakim etapie jest diagnozowany na przykład kardiologicznie, jak wygląda jego pobyt w szpitalu, w końcu rehabilitacja. Odwiedzimy też Oddział Ratunkowy, by i tu prześledzić drogę chorego.

  Zapraszamy opolskich lekarzy do nas, bo w trakcie wieloletniej wymiany jeszcze u nas nie byli i mamy nadzieję, że przyjmą nasze zaproszenie.

  - Dziękujemy za rozmowę.


   
  Amerykanie zagrają w WCM
  W piątek 30 września o godz. 14:00 zapraszamy pacjentów i naszych pracowników na koncert zespołu "Second Opinion" ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

  Muzycy zagrają w ramach trwającego w tym tygodniu projektu "TONY ZDROWIA - II Spotkania Medycyny i Zdrowia". Koncert w Wojewódzkim Centrum Medycznym odbędzie się z okazji Światowego Dnia Serca, zatem przed występem muzyków dr n.med. Piotr Feusette, ordynator Oddziału Kardiologii WCM opowie o największych zagrożeniach i profilaktyce chorób serca.

  Zapraszamy do sali 04 - sali konferencyjnej o godzinie 14:00.


   
  Dzień wczesnej diagnozy
  W piątek 23 września w godz.10:00-15:00 zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wykrycia nowotworów głowy i szyi.

  Badania w ramach IV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi prowadzone będą w gabinecie laryngologicznym Izby Przyjęć (Oddział Ratunkowy WCM).

  Badanie skierowane jest przede wszystkim do osób znajdujących się w grupie ryzyka - palących papierosy, nadużywających alkoholu, narażonych na ryzyko zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, które zauważyły u siebie jeden z poniższych objawów utrzymujący się przez okres 3 tygodni: ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej, ból gardła, utrzymującą się chrypkę, ból i/lub trudności w połykaniu, guzek w szyi czy zatkany z jednej strony nos lub krwawienie z nosa.

  Od pacjenta nie jest wymagane specjalne przygotowanie się do wizyty.

  Nasz szpital jest jedną z 40 placówek medycznych w całej Polsce, w których można zrobić bezpłatne badania profilaktyczne realizowane w ramach IV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.


   
  Uczniowie poznawali Szpitalny Oddział Ratunkowy
  Jak bada się serce, z czego powstaje gips, który nakłada się na rękę czy nogę, czym znieczula się chorego do zabiegu, co znajduje się wewnątrz karetki - na te i wiele innych pytań odpowiedź już znają uczniowie z klasy II d PSP nr 15 w Opolu. Dzieci zwiedziły Szpitalny Oddział Ratunkowy, by poznać, jaką drogę przebywa zgłaszający się do nas pacjent, począwszy od rejestracji do diagnozy postawionej przez specjalistę.

  - Wyjaśniam dzieciom, że szpitala ani lekarzy nie należy się bać, jeśli się już tu trafi, a badania czy przygotowanie do zabiegów nie boli. - mówi dr Jarosław Kostyła, zastępca ordynatora oddziału, który uczniów odprowadzał. - Edukujemy też dzieci, by wiedziały, że na tym oddziale ratuje się życie, a niestety notorycznie musimy udzielać świadczeń, z którymi należy udać się do przychodni. Latem notorycznie zdarzają nam się pacjenci z kleszczami czy dolegliwościami, które nie zagrażają życiu. Z ogólnej liczby świadczeń tych ratujących życie jest około 25-30%.

  W pierwszym półroczu tego roku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym WCM przyjęto blisko 28 000 pacjentów.
   
  23 obrazy prezentem dla najmłodszych pacjentów WCM
  Postaci z bajek, krapkowickie koty, anioły i martwa natura królują na obrazach, które niebawem zawisną w świetlicy oddziału pediatrii naszego szpitala. Namalowała je Ewa Ślusarczyk z Krapkowic, artystka amatorka. Jak mówi - na emeryturze ma czas tworzyć z myślą o innych.

  I właśnie myśląc o naszych małych pacjentach dziś przekazała 23 swoje obrazy na ręce doktora Janusza Zaryczańskiego, ordynatora oddziału oraz dyrektora WCM Dariusza Madery.

  - Należy się dzielić z innymi tym, co się ma, ja dzielę się swoją twórczością - mówi pani Ewa. - Przekazuję moje radości i miłość do ludzi i zwierząt.

  - Jesteśmy bardzo wdzięczni - dziękował artystce ordynator oddziału dr Janusz Zaryczański. - To mnóstwo pracy, do tego materiały, płótna i farby, wszystko dostaliśmy w prezencie.

  Dziś podarowane obrazy trafiły do najmłodszych, ale dyr. Dariusz Madera chciałby, by na innych oddziałach również znalazły się kolejne prace.

  - Może pejzaże, martwa natura? Chcemy, by pacjenci dobrze się czuli w naszym szpitalu, stąd zależy nam na ładnym otoczeniu - tłumaczy dyr. Madera.

  Pani Ewa została obdarowana dużą laurką wykonaną przez dzieci. To nie koniec jej współpracy z naszym szpitalem - 29 września w świetlicy na oddziale pediatrycznym pani Ewa poprowadzi warsztaty malarskie dla leczonych dzieci.   
  Sukces naszych kardiologów
  Po raz pierwszy w województwie opolskim nasi specjaliści z Oddziału Kardiologii przeprowadzili nowatorski zabieg przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka serca. Docent Jerzy Sacha z zespołem przygotowywał się kilka miesięcy, by wykorzystując nieinwazyjną metodę leczenia serca pomóc naszej pacjentce, 80-letniej pani Janinie, cierpiącej na migotanie przedsionków.

  Zabieg wykonany przez naszych specjalistów to mało inwazyjna metoda leczenia serca - nie wymagał otwarcia klatki piersiowej i polegał na wprowadzeniu poprzez dziurkę w pachwinie i tętnicę cewnika, za pośrednictwem którego w uszku lewego przedsionka serca umieszczono się tzw. okluder. Kształtem przypomina on spadochron, a wykonany jest ze specjalnej siateczki poliuretanowej na stelażu ze specjalnych stopów metalowych. Zatrzymuje skrzepliny, dzięki czemu zmniejsza się znacząco ryzyko udaru mózgu u chorych takich jak nasza pacjentka. To metoda wskazana dla tych chorych, u których nie może być stosowane leczenie przeciwkrzepliwe.

  Na migotanie przedsionków choruje około 10-15% osób powyżej 70.roku życia, ale choroba dotyczy 1% całej populacji. To groźne schorzenie - w wyniku ustania przepływu krwi w przedsionkach wzrasta ryzyko powstawania skrzepów. Oderwany skrzep może doprowadzić do tak niebezpiecznych powikłań jak udar mózgu. Większość pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmuje leki zmniejszające krzepliwość. Jest jednak grupa chorych, którzy nie mogą stosować leczenia przeciwkrzepliwego - dla nich właśnie skierowany jest zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka.

  Zabiegi te wykonywane są tylko w kilku szpitalach w całej Polsce.


  Od lewej: dr Krzysztof Krawczyk z zespołu, który przeprowadził zabieg, doc. Jerzy Sacha i dr Piotr Feusette, ordynator Oddziału Kardiologii.
  Fot. Sławomir Mielnik


   
  Kierunek lekarski na UO
  Na Uniwersytecie Opolskim powstanie kierunek lekarski - to już pewne. Dziś w Opolu wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał umowę finalizującą starania o utworzenie kierunku, a w przyszłości wydziału lekarskiego.

  Powołanie kierunku lekarskiego jest ważne dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego, bo nasza placówka ma stać się uniwersyteckim szpitalem klinicznym.

  - To duże wyzwanie, bo do tej pory zajmowaliśmy się przede wszystkim świadczeniem szerokiego wachlarza usług medycznych dla mieszkańców całego województwa. Trzeba jednak pamiętać, że zajmujemy się również dydaktyką. Studenci mają u nas zajęcia teoretyczne i praktyczne, a duża grupa lekarzy i nie tylko pracuje na opolskich uczelniach, które kształcą pracowników medycznych. To będzie jednak zdecydowanie większa skala - mówił dziennikarzom dr n.med. Andrzej Kucharski, zastępca dyrektora ds. leczniczych WCM. - Jestem przekonany, że nasi specjaliści będą trzonem kadry dydaktycznej na tym kierunku, i to trzonem, który spełni oczekiwania. To również korzyść dla pacjentów. Stworzenie szpitala uniwersyteckiego musi mobilizować cała nasza kadrę do podnoszenia kwalifikacji, by kompetencje były jak najbardziej adekwatne do tego, co współczesna medycyna może zaproponować. Nie ma cienia wątpliwości, że taka motywacja zawodowego rozwoju będzie i już jest wśród kadry zauważalna.

  Na pewno jednak szpital potrzebować będzie bazy dydaktycznej z nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi i seminaryjnymi z możliwością przekazu transmisji na przykład z bloku operacyjnego - a na to potrzebne jest finansowanie.

  Dziś podpisano również list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu dotyczący konsolidacji obu uczelni.

  Pierwsi studenci kierunku lekarskiego mają rozpocząć studia w roku akademickim 2017/2018.


   
  WCM gotowy na przyjęcie dodatkowych pacjentów
  W związku z wypowiedzeniem przez American Heart of Poland S.A umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń chirurgii naczyniowej w Nysie, dostęp do świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie zapewnia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne.

  Wojewódzkie Centrum Medyczne jest przygotowane na przyjęcie dodatkowych pacjentów, którzy teraz leczą się w Nysie.

  - Nasze możliwości są dużo większe niż to wynika z kontraktu, który mamy podpisany z NFZ - zapewnia dr n.med. Andrzej Kucharski, zastępca dyrektora ds. leczniczych Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. - Jest to jednoznaczne z tym, ze na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej jesteśmy w stanie przyjąć większą ilość pacjentów i wykonywać konieczne zabiegi.

  Zgodnie z warunkami wypowiedzenia ośrodek w Nysie będzie realizował świadczenia do dnia 31 października 2016 r.


   
  Ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe wybrane
  Dr n.med Wojciech Walas (Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków od roku 2000), lek. med. Jarosław Struzik (Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii) oraz dr n med. Janusz Zaryczański (Oddział Pediatrii) ponownie zostali wybrani ordynatorami oddziałów, którymi dotychczas kierowali. Wybrano ich w drodze konkursu - jak również pielęgniarki oddziałowe na tych oddziałach.

  Dziś uroczyście wręczono powołanie na stanowiska. W wyniku konkursu pielęgniarką oddziałową Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii została ponownie wybrana Anna Fedorów (pełniąca te rolę od 1997 roku), Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Wiesława Grabska (pielęgniarka oddziałowa od 2002 roku) oraz Katarzyna Kaźmierczak - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków (pełniąca obowiązki od 2007 roku).

  - Wybór osoby, która już była na tym stanowisku jest bardzo dobry, bo można kontynuować pracę, która się już zapoczątkowało, a wiele jeszcze jest przed nami do zrobienia - mówi dyrektor WCM Dariusz Madera. - Dziękuję paniom za decyzję o stanięciu do konkursu i mam nadzieję, że w kolejnej kadencji wiele uda się zrobić.

  Wszystkie trzy ponownie wybrane panie zgodnie przyznają - nie było łatwo podjąć decyzję.

  - My nie kończymy pracy po dyżurze, zamykając za sobą drzwi szpitala i wchodząc do domu. Dzwonią telefony w zawodowych sprawach, myśli się o tym, co na oddziale. Czasem brakuje spokoju - tłumaczy Wiesława Grabska, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. - Brakuje nam też trochę zwykłej pielęgniarskiej pracy.

  Dr n.med Wojciech Walas pełni fukcję ordynatora od 2000 r., lek. med. Jarosław Struzik i dr n med. Janusz Zaryczański od roku 2009. Kadencja ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych trwa 6 lat.   
  Nowoczesny sprzęt w Przychodni Kardiologicznej
  Najwyższej klasy aparat do badania echokardiograficznego serca trafił do Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej w WCM. Dzięki temu najnowocześniejszemu obecnie w województwie urządzeniu możliwa będzie lepsza diagnostyka pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi serca czy po operacjach kardiochirurgicznych.

  Aparat wykorzystywany jest również na tych wszystkich oddziałach, gdzie potrzebują tego pacjenci - przeprowadza się nim do 20 badań dziennie.

  Koszt nowego urządzenia to blisko 300 tysięcy złotych.


   
  WCM dołączył do akcji "Ośmiorniczki dla Wcześniaków"
  40 ośmiorniczek trafiło na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków. Dzięki przychylności władz szpitala, zgodzie pielęgniarki epidemiologicznej oraz zaangażowaniu ordynatora oddziału dr n.med Wojciecha Walasa, Katarzyny Kaźmierczak, pielęgniarki oddziałowej i pielęgniarki Krzysztofy Kostyry nasz szpital dołączył do ogólnopolskiej akcji.

  Pomysł ośmiorniczek narodził się w Danii. Zaobserwowano, że wcześniaki w inkubatorach często łapią za rurki intubacyjne czy sondy żołądkowe. By nie robiły sobie przy tym krzywdy - dostają do inkubatorów ośmiorniczki, których macki mają przypominać pępowinę mamy. W życiu płodowym bawiły się właśnie nią. Teraz dzięki ośmiorniczkom mają czuć się tak bezpiecznie, jak w brzuchu u mamy.

  Ośmiorniczki wykonane zostały z włóczki bawełnianej przez wolontariuszki. Zanim trafiły do inkubatorów, trzeba je było wyprać w temperaturze 60 stopni.

  Maskotki trafiają do dzieci, gdy pozwala na to ich stan zdrowia - nie mogą mieć czynnej infekcji, założonej kaniuli centralnej czy drenażu jamy opłucnej.

  Gdy nasi najmłodsi pacjenci opuszczą już szpital - ośmiorniczki zabiorą ze sobą.   
  Cykl rozmów ze specjalistami z WCM na www.radio.opole.pl
  W wakacyjne soboty nasi specjaliści udzielają na antenie Radia Opole różnorakich porad dotyczących dorosłych i dzieci. Cykl "Stacja Urlop Zdrój" emitowany jest w audycji "Ze zdrowiem ci do twarzy" o godzinie 12:40.

  Rozmowy zamieszczane są też w internecie pod linkiem: radio.opole.pl/17,107,stacja-urlop-zdroj


   
  800 tysięcy na sprzęt dla najmłodszych pacjentów
  Otwarte inkubatory ze zintegrowaną wagą, łóżka do intensywnej terapii z automatycznym pozycjonowaniem, zintegrowaną wagą i zmiennociśnieniowym materacem, ultrasonograf z opcją wykonywania badań ukg u noworodków i dzieci, lampy do fototerapii LED - to tylko część sprzętu medycznego, który ma trafić na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków. Koszt tak potrzebnego w terapii najmłodszych pacjentów sprzętu to 800 tysięcy złotych - a jego zakup będzie możliwy dzięki oszczędnościom, które powstały przy okazji remontu oddziału.

  Przypomnijmy - modernizację oddziału umożliwiło dofinansowanie z Funduszu Norweskiego, o które wystąpiło dwóch partnerów: WCM oraz Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Za otrzymane 8 milionów zł. WCM zmodernizował Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, a Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii uruchomiło Bank Mleka Kobiecego.

  Po przeprowadzonej modernizacji Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w WCM stał się bardziej przyjazny pacjentom i ich rodzicom - dzięki większej ilości miejsca możliwe są odwiedziny leczonych dzieci praktycznie w nieograniczonym zakresie, a lepsze rozwiązania przestrzenne zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i ułatwiają pracę personelu medycznego. Oddany w styczniu br. po remoncie oddział spełnia unijne standardy i należy do najlepszych w Polsce.

  Teraz Ministerstwo Zdrowia pozwoliło władzom szpitala wygospodarowane pieniądze w kwocie 800 tysięcy przeznaczyć na doposażenie oddziału.


   
  Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, specjalista otolaryngolog, ordynator Oddziału Laryngologii WCM otrzymał 29 czerwca br. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

  Order przyznawany jest wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Tak też swój wniosek uzasadniała Okręgowa Izba Lekarska, która wystąpiła o nadanie doktorowi Jerzemu Jakubiszynowi odznaczenia - za zaangażowanie w działalność społeczną, samorządową i pracę na rzecz laryngektomowanych.

  Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn jest prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu, opiekunem medycznym Stowarzyszenia Osób Laryngektomowanych. Przed laty przewodniczący ZZ Solidarnośc w Szpitalu Górniczym w Bytomiu. To ceniony i lubiany przez pacjentów specjalista.

  Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. i nadawany jest za wybitne zasługi dla społeczeństwa i państwa, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest najwyższą, piąta klasą tego odznaczenia.


   
  Nasi specjaliści na antenie Radia Opole
  W każdą wakacyjną sobotę nasi specjaliści będą gośćmi Radia Opole. W audycji „Ze zdrowiem Ci do twarzy” w cyklu Stacja: Urlop-Zdrój! pojawią się wakacyjne porady medycznych autorytetów. Jak się ustrzec uciążliwych upałów, kąśliwych owadów, tropikalnych chorób? Jak podróżować z małym dzieckiem i o czym muszą pamiętać w samolocie kobiety w ciąży? Co pić w skwar? Jak się nie dać załatwić klimatyzacji? O tym w soboty o 12:40.

  W pierwszym odcinku 2 lipca dr n. med. Ryszard Noparlik, ordynator oddziału Chirurgii Dziecięcej opowie, jakie urazy najczęściej zdarzają się w czasie wakacji najmłodszym.


   
  WCM przygotowane na Światowe Dni Młodzieży 2016

  Wzmocnione dyżury lekarskie, pielęgniarskie, ratownicze, zespołu bloków operacyjnych i zakładów diagnostycznych, pełna dyspozycyjność ordynatorów i kadry kierowniczej - Wojewódzkie Centrum Medyczne przygotowane jest już na Światowe Dni Młodzieży 2016.

  W tym czasie do Opola w ramach "Dni w Diecezji" ma przyjechać blisko 13 tysięcy młodych pielgrzymów z całego świata.

  21 lipca do Opola przyjedzie pierwsza grupa pielgrzymów - około 3 tys. młodych ludzi. Kolejna, 10-tysięczna grupa pielgrzymów przyjedzie na Dzień Wspólnoty - 23 lipca. Najpierw spotkają się na Górze św. Anny, gdzie o godz. 11:00 odprawiona zostanie msza, po niej 210 autokarami zostaną przetransportowani do Opola. Po spotkaniu na Placu Wolności przejdą na osiedle Armii Krajowej.

  - Zrozumiałe jest, że jako największy szpital w regionie musimy być przygotowani na każde zdarzenie - tłumaczy dr Andrzej Kucharski, zastępca dyrektora WCM do spraw medycznych. - Dodatkowe dyżury uruchamiamy 23 lipca - w dniu spotkania młodzieży w Opolu oraz 31 lipca i 1 sierpnia - gdy rozpocznie się powrót autokarów z młodzieżą z Krakowa w rodzinne strony.

  Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie rozpoczną się 27 lipca i potrwają 5 dni.
   
  Odwiedził nas... Ogród Zoologiczny w Opolu
  W ramach współpracy Ogród Zoologiczny w Opolu przeprowadził warsztaty dla małych pacjentów z Oddziału Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej. Pracownik ZOO opowiadał dzieciom o zwierzętach ich odżywianiu, trybie życia oraz środowisku występowania poszczególnych gatunków. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści na temat zwierząt i oglądały przyniesione eksponaty.
   
  "Marsz po Zdrowie"
  Jak co roku w czerwcu na wyspie Bolko Oddział Kardiologii WCM Opole i Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działający w naszym szpitalu uczestniczyli w "Marszu po Zdrowie", który jest częścią projektu "Aktywna Niepełnosprawność 2016". Organizowana już od 7 lat impreza ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie do aktywności ruchowej, która jest najlepszą metodą profilaktyki.

  Na stoisku WCM pan Konrad Tietz wykonywał pomiary ciśnienia tętniczego krwi, a panie dr Katarzyna Łupicka, Katarzyna Jusiel i Katarzyna Gnacy udzielały porad z zakresu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyrazem uznania za współorganizację spotkania dla WCM i Oddziału Opolskiego PTK był puchar otrzymany z rąk pana Marszałka Romana Kolka. Puchar odebrali: przewodniczący Oddziału Opolskiego PTK dr Marek Kania i ordynator Oddziału Kardiologii dr Piotr Feusette.

  Do zobaczenia za rok!   
  Mamy Bajkowóz
  Od 8 czerwca łatwiej jest naszym najmłodszym pacjentom przetrwać trudny czas w szpitalu. W tym dniu do Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu trafił z Poznania z Fundacji "Serdecznik" Bajkowóz. To wędrująca magiczna szpitalna biblioteka, zawierająca 100 najnowszych pozycji książkowych dla dzieci i ich rodziców.

  - Mali pacjenci będą czytać specjalnie dobrane książki, zawierające bogate treści pomagające dzieciom zrozumieć świat i przetrwać niełatwe chwile w szpitalu - mówi mgr Dorota Blacha - Gola, kierownik Zajęć Pozalekcyjnych Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, dzięki której staraniom Bajkowóz trafił do WCM.

  Bajkowóz jest skonstruowany w sposób umożliwiający przemieszczanie się między łóżkami i oddziałami. Będzie cieszył, bawił, wprowadzał w świat wyobraźni dzieci z Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Pediatrii oraz wędrował do każdego oddziału, na którym przebywają mali pacjenci.

  Takie mobilne biblioteki znajdują się już w 33 szpitalach w Polsce.
   
  Zapraszamy na "Marsz po Zdrowie"

  11 czerwca 2016r. godz. 11:00 Wyspa Bolko Opole


  Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Towarzystwem Walki z Kalectwem oraz innymi partnerami, organizuje cykliczną imprezę promującą zdrowy styl życia pod hasłem "Marsz po Zdrowie", która jest częścią Projektu "Aktywna Niepełnosprawność 2016". Marsz odbywa się w dniu 11 czerwca 2016 r., o godz. 11:00 na wyspie Bolko w Opolu. Oprócz inspirowania do aktywności ruchowej, podczas imprezy będzie prowadzona edukacja zdrowotna dotycząca prawidłowego odżywiania i racjonalnego trybu życia.

  Opolski Oddział Wojewódzki NFZ jest partnerem "Marszu", na stoisku naszego Oddziału pacjenci będą mogli uzyskać informacje na temat:

 • Leczenia uzdrowiskowego,
 • Przedmiotów ortopedycznych,
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • Programów profilaktycznych,
 • List oczekujących.

  Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w Marszu oraz do propagowania akcji wśród znajomych i przyjaciół.
   
 • Zapraszamy...

  WAKACJE NAD MORZEM

  Posiadamy jeszcze wolne pokoje na sezon letni w Ośrodku Wczasowym Opolanin w Pobierowie

  Ośrodek znajduje się w odległości 150 m od morza, oferuje pokoje 2,3 i 5-osobowe, studia, apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym.

  Do dyspozycji:
 • parking
 • bilard
 • siłownia
 • boisko do siatkówki i koszykówki
 • plac zabaw dla dzieci
 • miejsce na ognisko / grill.


 • Istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z rowerów, sauny i wanny jacuzzi.

  Ośrodek Wczasowy Opolanin zaprasza na wczasy w Pobierowie.

  Więcej informacji pod numerem tel. 91 3864181, kom. 739 222 471, 739 222 473
  e-mail: wczasy.pobierowo.opolanin@gmail.com
  http://www.opolanin-pobierowo.pogodzinach.net

    
    

   
  Wizyta lekarzy z Ukrainy
  W dniach od 30.05.2016 do 03.06.2016 po raz kolejny w WCM gościliśmy lekarzy z Ukrainy. Pani dr Olesia Melnuchuk, dr Oleksandr Zinkovskyi oraz Profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku Sergiy Fedorov i Vasyl Skrypko, podczas wizyty zapoznali się z codzienną pracą Oddziału Kardiologii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Wizyta zakończyła się spotkaniem z dyrektorem Dariuszem Maderą, podczas której omówiono zasady współpracy lekarzy z Opola i obwodu Iwano-Frankiwskiego.

  Wizyta lekarzy z Ukrainy Wizyta lekarzy z Ukrainy


   
  Warsztaty Zarządzania Sobą
  "Wyznaczanie celów jest największą ludzką siłą wpływającą na wewnętrzną motywację" Paul J. Meyer

  W Wojewódzkim Centrum Medycznym dla personelu oddziału Ratunkowego zorganizowano "Warsztaty Zarządzania Sobą". Celem warsztatów jest wykształcenie i utrwalenie nawyków, postaw i zachowań aby wyznaczyć cele i osiągnąć znaczące rezultaty.

    


   
  Dzień Dziecka
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, odbyły się uroczystości związane z tym ważnym dniem. Swoją obecnością zaszczyciła małych pacjentów Pani Violetta Porowska Wicewojewoda Opolski oraz Dyrekcja naszego szpitala.

  Pani Wicewojewoda obdarowała małych pacjentów prezentami oraz sprawiła dużą niespodziankę czytając maluchom bajkę własnego autorstwa.

  W uroczystościach udział wzięła Fundacja "Dr Clown" oraz szkoła florystyczna "Kwitnące Horyzonty". Zabawy i konkursy pozwoliły dzieciom zapomnieć o chorobie w tym ważnym dla nich dniu. Na twarzach dzieci pojawił się uśmiech i radość a zabawie nie było końca.

   
    
    


   
  Nowy Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
  Z dniem 1 czerwca 2016 r. obowiązki Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta powierzono Pani Adrianie Mazurkiewicz-Fornalik, absolwentce Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związanej z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku pielęgniarki w oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, dlatego współpraca z pacjentem i jego rodziną nie jest jej obca, rozumie ich potrzeby i oczekiwania.

  W przypadku wątpliwości czy doszło do naruszenia państwa fundamentalnych praw w trakcie procesu leczenia, pełniąc funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta pozostaje do Państwa dyspozycji codziennie w godz. 9:00-14:00, pok. 111, tel 77 4520 796.

   
   


   
  Otwarcie Banku Mleka Kobiecego

  W dniu 31 maja 2016r. w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli władz województwa opolskiego oraz dyrektorów szpitali, konsultantów medycznych ds. neonatologii, lekarzy, matek oddających mleko do nowoutworzonego Banku mleka, władz kościelnych odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Banku Mleka Kobiecego, utworzonego w wyniku realizacji projektu pn. "Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego", współfinansowanego ze środków MF EOG i NMF 2009-2014 realizowanego przez lidera Projektu - Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu oraz Partnera projektu - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

    
    
    
    


   
  Informacje o przebiegu spotkania naukowego
  W dniu 24.05.2016 r. w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyło się spotkanie naukowe z udziałem gości ze Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrza. Tematem spotkania były zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przeszczepianiem narządów.

  Wśród zaproszonych gości był profesor Piotr Przybyłowski, który jest prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W swoim wystąpieniu przedstawił obecną sytuację i statystykę w pobraniach narządów w regionie opolskim. Omówił również problemy i bariery w pozyskiwaniu dawców narządów jak również zaproponował sposoby ich rozwiązywania.

  Gościliśmy również koordynatora regionalnego Poltransplantu dr Wojciecha Sauchę. Jego wykład obejmował zagadnienia związane z optymalizacją hemodynamiczną dawców i zawierał wiele praktycznych propozycji terapeutycznych.

  Słuchacze reprezentowali oddziały szpitalne bezpośrednio i pośrednio uczestniczące w procesie donacji transplantologicznej. Lekarze i pielęgniarki z Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci, Kardiologii, Kardiochirurgii, Neurochirurgii z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali wystąpień gości. Po spotkaniu omówiono zakres dalszej współpracy i wymieniono doświadczenia w pracy koordynatorów regionu.

   
   
   

   
  "Nie ma przyszłości bez przeszłości"

  Jubileusz 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu

  20 maja 2016r. Oddział Chirurgii Dziecięcej w Opolu obchodził Jubileusz 60-lecia swojej pracy dla dobra dzieci województwa opolskiego wymagających leczenia chirurgicznego.

  Posiedzenie naukowe pod hasłem "Nie przyszłości bez przeszłości" odbyło się w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz pod Patronatami: Opolskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

  Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli i obecni Pracownicy Oddziału Chirurgii Dziecięcej, którzy opiekowali się pacjentami Oddziału. Wśród licznych Gości znaleźli się Ordynatorzy, Oddziałowe, Pielęgniarki oraz pozostały Personel Opolskiej Chirurgii Dziecięcej.

  W Jubileuszu uczestniczyli wspaniali Goście, wśród których byli m.in. V-ce Wojewoda Opolska pani Violetta Porowska, V-ce Marszałek Województwa Opolskiego pan Roman Kolek, Dyrektor OOW NFZ pani Grażyna Kowcun, Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej pan dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych pani mgr Sabina Wiatkowska, Profesorowie Chirurgii Dziecięcej: Dariusz Patkowski, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański, Wojciech Korlacki, Krzysztof Wronecki, Prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu pani Renata Ruman-Dzido, Dyrektor Opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pan Edward Puchała, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu pan Dariusz Madera.

  W czasie Konferencji Naukowej przedstawiona została Historia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu, jej geneza i rozwój. Przypomniano wielkie i zasłużone osobowości Opolskiej Chirurgii Dziecięcej: Ordynatorów, Oddziałowe, które miały istotny wpływ na poprawę opieki nad dziećmi województwa opolskiego wymagającymi leczenia chirurgicznego, a każdy Pracownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej w przedstawionym "Kalejdoskopie Wspomnień" mógł, na oglądanych zdjęciach, odnaleźć siebie i swoje wspomnienia.

  Najbardziej zasłużeni Ordynatorzy oraz Oddziałowe uhonorowaniu zostali wyróżnieniami.

  V-ce Marszałek Województwa Opolskiego pan Roman Kolek, w imieniu Marszałka, wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Opolskiego: Ordynatorom: dr n. med. Adamowi Domanasiewiczowi, dr n. med. Halinie Pławszewskiej, Oddziałowym: mgr Teresie Osadczuk-Witkowskiej i piel. Teresie Wieloch.

  Ponadto Ordynatorzy otrzymali wyróżnienia z Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i z Opolskiej Izby Lekarskiej, a pani mgr Teresa Osadczuk-Witkowska z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

  Na ręce obecnego ordynatora i oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej WCM Opole, złożono dla całego Zespołu liczne Jubileuszowe gratulacje, listy gratulacyjne i pamiątki.

  Serdecznie dziękuję wszystkim byłym i obecnym Pracownikom Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu za swoją pasję, trud i poświęcenie dla dobra naszych pacjentów. Aby uśmiech naszych pacjentów był wyrazem ich zdrowia, radości, szczęścia i wdzięczności za naszą opiekę.

  Wszystkim zaś uczestnikom Jubileuszu 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu "Nie ma przyszłości bez przeszłości" dziękuję za obecność, wyrazy sympatii oraz życzenia, gratulacje i pamiątki.
  Zapraszam na stronę internetową WCM - Oddział Chirurgii Dziecięcej

  dr n. med. Ryszard Noparlik

  Ordynator

  Oddziału Chirurgii Dziecięcej PS ZOZ WCM Opole


   
  I N F O R M A C J A
  Administracja Hoteli Pielęgniarek Nr I i II, usytuowanych przy ul. Al. W. Witosa Nr 32 i 34, uprzejmie informuje, że posiada jeszcze wolne pokoje do zasiedlenia.

  Wszystkie informacje w sprawie wynajmu i załatwiania formalności meldunkowych można uzyskać w budynku BLOK "B", poziom -1, pokój nr 42, tel. 77 4520 405.
   
  Wizyta lekarek z Ukrainy
  W dniach od 15.05.2016r. do 20.05.2016r. w WCM Opole odbyła się wizyta lekarek kardiolożek z Ukrainy z obwodu Iwano-Frankiwskiego Panie dr Larysa Panchuk, Myroslava Kaziuk, Lybov Boychuk i Uliana Synko zapoznały się z pracą Oddziału Kardiologii.

  Podczas wizyty panie doktor z Ukrainy uczestniczyły w codziennej pracy Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, poznały zasady funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Echokardiografii. Podczas pobytu koleżanki kardiolożki odwiedziły, także Oddział Kardiochirurgii i Szpitalny Oddział Ratunkowy.

  Wizyta zakończyła się w dniu 20.05.2016r. spotkaniem z Dyrekcją WCM Opole podczas, którego omówiono zasady dalszej owocnej współpracy kardiologów z Opola i Ukrainy.

  Wizyta lekarek z Ukrainy

   
  Spotkanie naukowe
  W dniu 24.05.2016 o godzinie 12:00 w WCM Opole w sali konferencyjnej 04 odbędzie się spotkanie naukowe z udziałem zespołu kardiochirurgów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca pod przewodnictwem profesora Mariana Zembali.

  Tematyką spotkania będą problemy związane z aktywnością donacyjną regionu opolskiego, perspektywami transplantologii w Polsce i aktualnymi problemami przeszczepiania narządów i tkanek.
   
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
   
  Najlepsze życzenia
  Jesteśmy współorganizatorem konferencji


  Zobacz program konferencji (pdf)
  IV TARGI PRACY I EDUKACJIW dniu 18.04.2016 odbyła się IV Edycja Targów Pracy i Edukacji zorganizowana przez PMWSZ w Opolu. Nasz Szpital - PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu - został zaprezentowany jako atrakcyjne miejsce pracy, dające możliwość jednoczesnej edukacji zawodowej dla absolwentów kierunku pielęgniarstwa.

  Będąc szpitalem wielospecjalistycznym, hospitalizującym pacjentów w kilkunastu różnych oddziałach szpitalnych, posiadającym nowocześnie wyposażone pracownie zabiegowe i diagnostyczne, tworzymy korzystne środowisko pracy, umożliwiające szeroki rozumiany rozwój zawodowy.

     
     

  Zobacz podziękowania (pdf)
  Informacja dla pacjentów

  Szanowny Pacjencie

  Nie wydłużaj kolejki oczekujących
  Odwołaj wcześniej wizytę, na której nie możesz być obecny!

  Możesz to zrobić osobiście,
  telefonicznie pod numerem 77 4520 250
  lub mailowo wysyłając informację na adres:
  rezygnacja@wcm.opole.pl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  aktualne wiadomości
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  MISJA SZPITALA:
  Nie szkodzić,
  lecz działać dla dobra chorego
  2005-18 Data aktualizacji:
  2018.10.19 14:03