Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Informacje
"STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO"


UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

realizując projekt pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO"
zaprasza na

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE W PEŁNYM ZNIECZULENIU

Jeżeli jesteś osobą:
 • w wieku:
  50-65 lat,
  40-49 lat, posiadającą krewnego I stopnia u którego rozpoznano RJG,
  25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha
             z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
 • zamieszkującą obszar: miasta Opola oraz powiatów: brzeski, kędzierzyńsko - kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki, strzelecki,
 • u której nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • która nie miała przeprowadzonej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha),
  zarejestruj się na badanie.*

  Rejestracja telefoniczna od 01.08.2019r. w dniach poniedziałek - piątek
  w godz. 10:00 - 12:00 - nr tel. 77 452 03 69
  w godz. 12:00 - 14:00 - nr tel. 77 452 04 15
  Szczegółowa informacja o na temat badań - nr tel. 77 452 04 15, e-mail: opu.pbp@gmail.com

  * Warunkiem zakwalifikowania do wykonania badania jest dostarczenie ankiety stanowiącej skierowanie na badanie, wypełnionej i podpisanej przez lekarza rodzinnego/POZ.
  Pobierz ankietę

   
 • Oddział Okulistyki oddany do użytku
  To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów: oddaliśmy do użytku zmodernizowany Oddział Okulistyki, który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, co pozwoli na pozwoli na precyzyjne diagnozowanie chorób oraz zwiększy i poszerzy możliwości leczenia chorób oczu. Na oddziale funkcjonują od dziś dwie sale operacyjne, dzięki czemu na samym oddziale będą wykonywane operacje i zabiegi.

  Oddział jest bardzo przyjazny i komfortowy, również dla chorych wymagających bardziej troskliwej opieki: osób starszych i z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością intelektualną. Zakupiliśmy nowoczesne łóżka szpitalne z napędem elektrycznym, regulowaną wysokością oraz umożliwiające ustawienie leżyska ("łamanie") w kilku pozycjach oraz wielofunkcyjne, mobilne fotele. Zapewni to chorym znacznie większy komfort pobytu na oddziale niż dotychczas.
  Nowoczesne mobilne fotele i sala operacyjna w oddziale da nam możliwość zwiększenia liczby wykonywanych operacji zaćmy. W okresie I-VII 2019 r wykonano na naszym oddziale 1342 procedur, co daje średnią miesięczną 192 procedur. Planowany wzrost po uruchomieniu zmodernizowanego oddziały to dodatkowo 50%, tj przewidywane wykonanie w miesiącu – średnio 288 procedur.
  Koszt remontu i wyposażenia Oddziału Okulistyki to blisko 6 mln złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków zewnętrznych (środków unijnych w wysokości 3 mln zł oraz dotacji Uniwersytetu Opolskiego w wysokości 530 tys. zł) i środków własnych szpitala. Remont oddziału kosztował blisko 2,2 mln zł, zakupiony najwyższej klasy sprzęt medyczny jest wart ponad 1,5 mln. To m.in. mikroskop operacyjny okulistyczny, laser do fotokoagulacji siatkówki, laser neodynamowy YAG do irydomii i kapsulotomii, lampy szczelinowe z tonometrem aplanacyjnym, ultrasonograf okulistyczny, tonometr automatyczny z pachymetrem, spektralny tomograf optyczny, mikroskop śródbłonkowy ze stolikiem, biometr okulistyczny, optyczny, bezkontaktowy.
  W ramach środków własnych szpitala utworzono i wyposażono w sprzęt salę operacyjną Oddziału Okulistyki, co kosztowało ponad 2 mln zł.

  Środki zewnętrzne pozyskaliśmy w ramach programu "Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia i remont".

  Całkowity koszt projektu - 3 829 342,08 zł, kwota dofinansowania ze środków unijnych - 2 999 935,26 zł. Dotacja uzyskana z Uniwersytetu Opolskiego na pokrycie części wkładu własnego - 529 400,35 zł. Środki własne szpitala, za które utworzono i wyposażono w sprzęt salę operacyjną Oddziału Okulistyki. Koszt ww. inwestycji to 2 152 875,57 zł.

   
  Stanowisko Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w sprawie treści artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 3 września 2019 roku pt. "Będzie protest w USK? Szpital jest zagrożony" autorstwa Mateusza Majnusza
  Wobec treści powołanego artykułu pt. "Będzie protest w USK? Szpital jest zagrożony" oraz uniemożliwienia nam przez autora przedstawienia naszego stanowiska, konieczne jest sprostowanie podawanych opinii publicznej w tym artykule nieprawdziwych informacji.

  Od 2016 roku Nasz Szpital sukcesywnie się rozwija. Od chwili przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Uniwersytecki Szpital Kliniczny, pozyskano ponad 60 milionów złotych (z wielu źródeł: środków unijnych, ministerialnych, regionalnych, dotacji celowych z Uniwersytetu Opolskiego, UMWO, UM, programów typu Polcard, programów prewencyjnych) na rozwój inwestycyjny i statutowy Szpitala. Co istotne do dnia dzisiejszego już wykonano szereg remontów i modernizacji oddziałów oraz wyposażono placówkę w najnowocześniejszy sprzęt medyczny min. nowa sala operacyjna tzw. hybrydowa, dodatkowy tomograf komputerowy, remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej czy Oddziału Okulistyki, wyposażono OAiIT w nowoczesny sprzęt. Poza szeroko prowadzonymi inwestycjami w sprzęt jak i budynki Szpitala, co jest na każdym kroku zauważalne, stale inwestujemy w personel, który jest podstawą funkcjonowania Naszego Szpitala. Dzięki podejmowanym w tym kierunku działaniom pozyskano nowych specjalistów z zakresu kardiologii, nefrologii, okulistyki, pediatrii czy też alergologii. Umożliwia to realizowanie innowacyjnych zabiegów operacyjnych jak i prowadzenie najnowocześniejszych terapii medycznych. Jest to o tyle istotne z uwagi na kształcenie się w murach naszej jednostki studentów Kierunku Lekarskiego oraz rozwijania statutowej działalności badawczo-rozwojowej USK w Opolu.
  O sukcesach naszego Szpitala w ostatnim czasie donoszą media zarówno opolskie jak i krajowe. Warto również podkreślić, iż Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu znalazł się w pierwszej setce ocenionych szpitali ( 23 miejsce ) w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali za rok 2018, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z Rzeczpospolitą, jako jedyny z Opolszczyzny. W Województwie Opolskim przyznano nam miejsce pierwsze.

  Świadczy to o prestiżu placówki i toczącym się w dobrym kierunku rozwoju USK w Opolu w zakresie jego statutowej działalności zarówno leczniczej jak i poza leczniczej.


  Mając na względzie powoływane powyżej działania Dyrekcji w celu rozwoju placówki, jej unowocześniania i polepszenia warunków pracy personelu
  jednoznacznie należy stwierdzić, iż głoszone przez Pana Marcina Laskowskiego - Przewodniczącego Związku Zawodowego OM NZZS, "Solidarność", są wysoce krzywdzące jak i nieprawdziwe. Zauważyć należy, że proces pozytywnych zmian rozpoczął się na dobre i jest długofalowy, co tym samym wymaga czasu i zaangażowania zarówno środków finansowych jak i nas wszystkich.

  Przewodniczący OM NZZS, "Solidarność" Pan Marcin Laskowski wprowadza w błąd opinię publiczną sugerując, iż Dyrekcja Szpitala dała podwyżki tylko grupie zawodowej pielęgniarek w kwocie 1200 zł, a pozostały personel pominęła. Należy w tym miejscu wyjaśnić, o czym Pan Przewodniczący nie wspomniał, a co jest istotną informacją, iż środki na podwyżki dla pielęgniarek ale i również dla ratowników oraz lekarzy zostały ustalone i przyznane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Centralnymi Związkami Zawodowymi oraz Ministrem Zdrowia. Nasz Szpital, podobnie jak każdy inny w kraju, dokonał ich realizacji i wypłat w kwotach do jakich został zobligowany postanowieniami zawartych porozumień przez związki zawodowe. Porozumienia te nie obejmowały niestety pozostałego personelu medycznego jak i pracowników niemedycznych. Pomimo tego Dyrekcja USK w Opolu systematycznie prowadzi negocjacje z wszystkimi związkami zawodowymi w celu wyrównywania wynagrodzeń pozostałego personelu celem wyrównania różnic płacowych pomiędzy poszczególnymi grupami.

  Wynagrodzenia pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego stale rosną (dla porównania: w lipcu 2016 roku na pensje przeznaczono 6 mln 630 tys. zł (1347 etatów), w lipcu 2019 ; 8 mln zł (1260 etatów).

  W poszczególnych grupach zawodowych dla przykładu wzrost przedstawia się następująco:
 • technik medyczny: w 2016 roku średnio 2066 zł pensji zasadniczej, w 2019: średnio 3000 zł
 • średni medyczny: w 2016 roku średnio 2080 zł pensji zasadniczej, w 2019: średnio 2900 zł
 • pielęgniarka: w 2016 roku średnio 2150 zł pensji zasadniczej, w 2019: średnio 2200 zł (+1200 NFZ)
 • lekarz: w 2016 roku średnio 4500 zł pensji zasadniczej, w 2019: średnio 6750zł.

  Ostateczne wartości wynagrodzenia dla każdego z pracowników kształtują się na różnych poziomach z uwagi na to, że do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć także składniki zmienne wynagrodzenia takie jak dodatki wynikające ze stażu pracy, dyżury, zmianowość, dodatki za pracę w uciążliwych warunkach.

  Przedstawione dane jednoznacznie pokazują, iż wynagrodzenia pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego stałe rosną, co pozostaje w sprzeczności z informacjami podawanymi przez Przewodniczącego OM NZZS, "Solidarność"

  Dodatkowo w lipcu br NFZ przekazał nam dodatkowe środki finansowe, które zwiększały możliwości finansowe Szpitala, dlatego też Dyrekcja podjęła się negocjacji z OM NZZS "Solidarność" oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Diagnostyki i Fizjoterapii w celu zmian wynagradzania pracowników przez te związku reprezentowanych. Odbyło się kilka spotkań negocjacyjnych podczas których Dyrekcja informowała o sytuacji finansowej i ekonomicznej Szpitala, przedstawiała możliwości finansowe w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowniczych jak również propozycje konkretnych rozwiązań. W toku negocjacji zaproponowano obu związkom zawodowym wzrost z dniem 1 lipca 2019 roku wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne, nie objętych w 2019 roku wcześniejszymi podwyżkami, z wyjątkiem pracowników grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych oraz ratowników medycznych, średnio o kwotę 300,00 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat oraz wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody niemedyczne średnio o 150 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat. Łączny koszt zaproponowanych podwyżek wyniósł około 1,8 mln zł w skali roku i wyczerpał tym samym na te chwilę możliwości finansowe Szpitala.

  Powyższa propozycja nie pokrywała się w pełni z roszczeniami OM NZZS, "Solidarność". Dyrekcja zaproponowała zatem, iż uzgadniana podwyżka będzie pierwszym krokiem realizacji roszczeń związków oraz zaproponowała powrót do negocjacji w momencie uzyskania środków finansowych umożliwiających realizację roszczeń.

  Tak skonstruowane porozumienie zaakceptowała Terenowa Organizacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki i Fizjoterapii, natomiast OM NSZZ "Solidarność " odmówiło jego podpisania.

  OM NSZZ "Solidarność" w związku z faktem, iż odmówiła podpisania porozumienie w zakresie zaproponowanego wzrostu wynagrodzenia, rozpoczęła spór zbiorowy wysuwając wysokie żądania płacowe, znacznie przekraczające na tę chwilę możliwości finansowe Szpitala i niemożliwe do udźwignięcia, w kwocie około 13 mln zł dodatkowo rocznie. Wdrożenie w/w roszczeń płacowych OM NSZZ "Solidarność" wygenerowałoby stratę roczną w kwocie ok 20 mln zł. W trakcie spotkania w ramach sporu zbiorowego Pan Marcin Laskowski - Przewodniczący OM NSZZ "Solidarność" stwierdził jednak, iż Dyrekcja powinna doprowadzić do zadłużenia jednostki, aby spełnić roszczenia związku zawodowego. Na to Dyrekcja nie mogła się zgodzić, bowiem zagrożony byłby byt jednostki i zatrudnienia pozostałego personelu.
  Nadmienić należy jedynie, iż do dnia dzisiejszego odbyło się jedno spotkanie w ramach sporu zbiorowego, gdzie Strony nie doszły do porozumienia.

  Wolą Dyrekcji Szpitala jest systematyczne podnoszenie wynagrodzenia i niwelowanie różnić płacowych w poszczególnych grupach zawodowych, co tym samym od paru lat czyni. Nie może się to jednak odbywać w atmosferze wzajemnych oszczerstw i po presją wywołania strajku.

  Między Zakładowy OM ZZ NSZZ "Solidarność" jest dla nas ważnym i cenionym partnerem społecznym, a w naszym Szpitalu posiada 121 członków na 1260 etatowych pracowników. Należy jednak pamiętać, iż w naszym Szpitalu funkcjonują jeszcze 3 inne organizacje związkowe, zrzeszające pozostałych pracowników, których interes jest równie ważny. Zadaniem Dyrekcji jest znalezienie takich rozwiązań przy współpracy z związkami zawodowymi, które umożliwiłyby wprowadzenie systematycznych zmian zasad wynagradzania grup zawodowych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej naszego Szpitala.


  Wobec powyższych argumentów, uważamy, iż wyciąganie wniosków o zagrożeniu dla Szpitala na tym wczesnym etapie sporu zbiorowego i przy trwających zmianach w naszej placówce, jest zbyt daleko idące.


   
 • Serdecznie gratulujemy
  Pani Maria Grzeczna została powołana przez Ministra Zdrowia w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.


  Serdecznie gratulujemy.

   
  Zabieg przezskórnej implantacji zastawki mitralnej
  W zeszłym tygodniu przeprowadzono w naszym regionie pierwszy i piąty w Polsce zabieg przezskórnej implantacji zastawki mitralnej bez otwierania klatki piersiowej. Zespół operatorów składał się z lekarzy Kliniki Kardiologii i Oddziału Kardiochirurgii: Jerzy Sacha, Krzysztof Krawczyk, Paweł Tomaszewski, Jarosław Bugajski i Radosław Gawroński. Zastawka mitralna znajduje się w środku serca i dostęp do niej jest niezwykle trudny – stąd, zabiegi wymiany tej zastawki przeprowadzane są z otwarciem klatki piersiowej. Od kilku miesięcy lekarze Kliniki Kardiologii (Jerzy Sacha i Marek Gierlotka) przeprowadzają zabiegi przezskórnej naprawy zastawki mitralnej za pomocą specjalnych klipów, natomiast zabieg implantacji całkowicie nowej zastawki jest krokiem milowym w leczeniu tej jednostki chorobowej. Aktualnie, w świecie kardiologicznym trwają intensywne prace nad stworzeniem metod i urządzeń pozwalających na wymianę zastawki mitralnej metodami małoinwazyjnymi (z dostępu prze żyły w pachwinie) – przeprowadzony w USK w Opolu zabieg jest przykładem takiego leczenia. Stawia on nasz ośrodek w pierwszej lidze ośrodków kardiologicznych nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Pacjentka, u której przeprowadzono zabieg czuje się bardzo dobrze i od razu po zabiegu odczuła poprawę swojego samopoczucia. To, że udało się przeprowadzić ten nowoczesny zabieg jest efektem, nie tylko zaangażowania samych lekarzy, ale również ogromnego wsparcia Zarządu USK w Opolu oraz Opolskiego NFZ. Otwiera to nowe perspektywy leczenia pacjentów Opolszczyzny oraz rozwoju Kliniki Kardiologii i Oddziału Kardiochirurgii.


   
  wcześniejsze wiadomości
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  MISJA SZPITALA:
  Nie szkodzić,
  lecz działać dla dobra chorego
  2005-18 Data aktualizacji:
  2019.09.16 08:45