Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Chirurgii DziecięcejJubileusz 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu

Jubileusz 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu

"Nie ma przyszłości bez przeszłości"


20 maja 2016r. Oddział Chirurgii Dziecięcej w Opolu obchodził Jubileusz 60-lecia swojej pracy dla dobra dzieci województwa opolskiego wymagających leczenia chirurgicznego.

Posiedzenie naukowe pod hasłem "Nie przyszłości bez przeszłości" odbyło się w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz pod Patronatami: Opolskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli i obecni Pracownicy Oddziału Chirurgii Dziecięcej, którzy opiekowali się pacjentami Oddziału. Wśród licznych Gości znaleźli się Ordynatorzy, Oddziałowe, Pielęgniarki oraz pozostały Personel Opolskiej Chirurgii Dziecięcej.

W Jubileuszu uczestniczyli wspaniali Goście, wśród których byli m.in. V-ce Wojewoda Opolska pani Violetta Porowska, V-ce Marszałek Województwa Opolskiego pan Roman Kolek, Dyrektor OOW NFZ pani Grażyna Kowcun, Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej pan dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych pani mgr Sabina Wiatkowska, Profesorowie Chirurgii Dziecięcej: Dariusz Patkowski, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański, Wojciech Korlacki, Krzysztof Wronecki, Prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu pani Renata Ruman-Dzido, Dyrektor Opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pan Edward Puchała, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu pan Dariusz Madera.

W czasie Konferencji Naukowej przedstawiona została Historia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu, jej geneza i rozwój. Przypomniano wielkie i zasłużone osobowości Opolskiej Chirurgii Dziecięcej: Ordynatorów, Oddziałowe, które miały istotny wpływ na poprawę opieki nad dziećmi województwa opolskiego wymagającymi leczenia chirurgicznego, a każdy Pracownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej w przedstawionym "Kalejdoskopie Wspomnień" mógł, na oglądanych zdjęciach, odnaleźć siebie i swoje wspomnienia.

Najbardziej zasłużeni Ordynatorzy oraz Oddziałowe uhonorowaniu zostali wyróżnieniami.

V-ce Marszałek Województwa Opolskiego pan Roman Kolek, w imieniu Marszałka, wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Opolskiego: Ordynatorom: dr n. med. Adamowi Domanasiewiczowi, dr n. med. Halinie Pławszewskiej, Oddziałowym: mgr Teresie Osadczuk-Witkowskiej i piel. Teresie Wieloch.

Ponadto Ordynatorzy otrzymali wyróżnienia z Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i z Opolskiej Izby Lekarskiej, a pani mgr Teresa Osadczuk-Witkowska z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na ręce obecnego ordynatora i oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, złożono dla całego Zespołu liczne Jubileuszowe gratulacje, listy gratulacyjne i pamiątki.

Serdecznie dziękuję wszystkim byłym i obecnym Pracownikom Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu za swoją pasję, trud i poświęcenie dla dobra naszych pacjentów. Aby uśmiech naszych pacjentów był wyrazem ich zdrowia, radości, szczęścia i wdzięczności za naszą opiekę.

Wszystkim zaś uczestnikom Jubileuszu 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu "Nie ma przyszłości bez przeszłości" dziękuję za obecność, wyrazy sympatii oraz życzenia, gratulacje i pamiątki.

dr n. med Ryszard Noparlik

Ordynator

Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:44