Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Chirurgii Dziecięcej

dr n. med. Ryszard Noparlik
Kierownik:
dr n. med. Ryszard Noparlik
konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
e-mail: rnoparlik@wcm.opole.pl
       telefony:
  ordynator   77 45 20 750
  dyżurka pielęgniarek I   77 45 20 751
  pokój lekarzy I   77 45 20 752
  sekretariat   77 45 20 754
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 755
  dyżurka pielegniarek II   77 45 20 761
  pokój lekarzy II   77 45 20 762
  telefon dla pacjentów   77 45 20 765

e-mail: dziecieca@wcm.opole.pl

mgr Dorota Wocka
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Dorota Wocka

e-mail: dwocka@wcm.opole.pl
      Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest jedynym oddziałem tego profilu w województwie. Rejon jego działania obejmuje ok. 1000000 mieszkańców.

1. Bazę oddziału stanowi 22 łóżka z wydzielonymi odcinkami:

noworodkowym,
dzieci przedszkolnych,
dzieci szkolnych.

Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: inkubatory zamknięte i otwarte, sprzęt do kontrolowanych infuzji płynów i leków, monitorowania stanu pacjenta, do leczenia oparzeń, wykonywania przeszczepów skóry. Posiada nowoczesny sprzęt endoskopowy do diagnostyki i leczenia schorzeń układu moczowego.
Oddział korzysta ze sprzętu do chirurgii laparoskopowej, torakoskopowej, do endoskopii przewodu pokarmowego. Korzysta z najnowocześniejszego sprzętu do leczenia kamicy układu moczowego metodą ESWL.
W każdym odcinku Oddziału wydzielone są łóżka i stanowiska do leczenia urazów, oparzeń, schorzeń urologicznych i septycznych.

Oddział Chirurgii Dziecięcej otrzymuje wsparcie ze strony nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków

Dodatkowe wsparcie bazy Oddziału stanowią:
nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonujący pełny zakres diagnostyki łącznie z tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, badaniami naczyniowymi i pełną diagnostyką USG oraz inne Oddziały, Pracownie Szpitala i ich sprzęt:

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

Oddział pełni permanentny ostry dyżur z pełnym zakresem usług przyjmując wszystkie dzieci od noworodków począwszy na 18-to latkach skończywszy.

Członkami zespołu gwarantującego wysoki poziom kompetencji są:

Kierownik dr n.med. Ryszard Noparlik - specjalista chirurg dziecięcy
Zastępca kierownika dr n.med. Paweł Mielczarek - specjalista chirurg dziecięcy i urolog dziecięcy
Starszy asystent dr n.med. Eligiusz Bogdanowicz - specjalista chirurg dziecięcy
Starszy asystent lek. med. Jacek Wąsik - specjalista chirurg dziecięcy, kierownik Pracowni Badań Elektromanometrycznych
Starszy asystent lek. med. Marek Siewiński - specjalista chirurg dziecięcy, specjalista medycyny ratunkowej
Starszy asystent lek. med. Julianna Semianów - specjalista chirurg dziecięcy
Starszy asystent lek. med. Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska - specjalista chirurg dziecięcy
Starszy asystent lek. med. Zbigniew Kosakowski - specjalista chirurg dziecięcy
Starszy asystent lek. med. Aleksandra Bęgowska-Falkowska - specjalista chirurg dziecięcy, fizjoterapeuta
Asystent lek. med. Anna Krzykawka - Gałuszek - rezydent w trakcie specjalizacji
Asystent lek. med. Anna Piluś - Rrezydent w trakcie spacjalizacji
Asystent lek. med. Aleksandra Gładysz - Rrezydent w trakcie spacjalizacji
lek. med. Renata Popiołek - specjalista chirurg dziecięcy, na kontrakcie dyżurowym
lek. med. Maciej Brzyszcz - rezydent, na kontrakcie dyżurowym

oraz zespół pielęgniarek, którym kieruje Oddziałowa mgr Dorota Wocka.

Organizacją pracy sekretariatu Oddziału zajmuje się mgr Dorota Spierewka.

2. Oddział oferuje pełny zakres usług w dziedzinie chirurgii dziecięcej obejmujący:

chirurgię noworodka (leczenie wodogłowia, przepukliny oponowo-mózgowej, oponowo-rdzeniowej oraz innych wad centralnego układu nerwowego, leczenie wad wrodzonych przewodu pokarmowego, wrodzone zaroœnięcie odbytu, choroba Hirschsprunga, wady powłok jamy brzusznej: wrodzone wytrzewienie, przepuklina pępowinowa, wady przepony: przepuklina przeponowa, inne schorzenia u noworodków wrodzone i nabyte takie jak NEC: martwicze zapalenie jelit noworodków)
chirurgię jamy brzusznej i klatki piersiowej (w tym chirurgię laparoskopową i torakoskopową: leczenie klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa)
urologię dziecięcą (łącznie z badaniami urodynamicznymi, pełnym zakresem urologii endoskopowej, leczenie kamicy układu moczowego m.in. metodą ESWL)
chirurgię urazową (urazy wielonarządowe, oparzenia termiczne i chemiczne)
chirurgia jednego dnia, drobne zabiegi operacyjne, krioterapia

Rodzice mogą przebywać z dzieckiem na Oddziale, a dzieci poza przebywaniem na salach mogą miło spędzić czas w świetlicy, przedszkolu i szkole oddziału.


3. Poradnia Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu


4. Pracownia Badań Elektromanometrycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu:

Pracownia badań elektromanometrycznych jest jedną z pierwszych w Polsce takich pracowni. Pracę w niej wykonują lekarze asystenci Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (lek. med. Jacek Wąsik i dr n. med. Paweł Mielczarek) oraz pielęgniarka Anna Rutkowska.

Pracownia służy pomocą dzieciom od urodzenia do 18-roku życia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddawania moczu m.in. w moczeniu nocnym, popuszczaniu moczu w dzień, w diagnostyce odpływów pęcherzowo-moczowodowych, w neurogennych dysfunkcjach dolnych dróg moczowych takich jak np. pęcherz neurogenny oraz w zaburzeniach oddawania stolca: zaparcia, popuszczanie stolca, podejrzenie choroby Hirschsprunga.

W pracowni wykonywane są następujące badania:

Uroflowmetria,
Uroflowmetria PQ-EMG
Profilometria cewkowa,
Cystometria wodna,
Cystometria mikcyjna,
Anomanometria.


5. Nasz Zespół i Oddział

Bieżące informacje


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.05.30 14:18